Grudzień 2012

Jeżeli Twój nakaz zapłaty został uznany za doręczony w wyniku doręczenia zastępczego ( to jest tzw. „podwójnego awizowania”) w miejscu, które nie jest Twoim miejscem zamieszkania, możesz spać spokojnie. Doręczenie takie jest bowiem możliwe, gdy miejsce awizowania to rzeczywisty adres zamieszkania. Jeżeli uprawdopodobnisz (a nie udowodnisz!), że nie zamieszkiwałeś w momencie awizowania w określonym na […]

Dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty to termin ustawowy. Oznacza to, że sąd nie ma władzy do tego, aby ten termin skrócić lub przedłużyć. Jedynym ratunkiem w przypadku jego przekroczenia, o ile nastąpiło to bez naszej winy, jest instytucja przywrócenia terminu (o czym była już mowa tutaj). Warto więc żebyś wiedział, w jaki […]