Grudzień 2014

Po ostatnich wpisach dotyczących przedawnienia roszczeń z umowy o kartę kredytową dostałem kilka maili, właściwie tylko z jednym pytaniem: od kiedy liczyć początek biegu przedawnienia przy tego typu umowach? Rzeczywiście, rozliczenia transakcji dokonywanych katami kredytowymi są dość skomplikowane. Posiadacz karty ma przecież możliwość spłaty swojego zadłużenia w całości lub spłaty tylko tzw. kwoty minimalnej. Pojawiają […]

Z mojego ostatniego wpisu dowiedziałeś się że termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o kartę kredytową wynosi obecnie 3 lata. Wynika to stąd, iż roszczenia te są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank, z którym zawierasz umowę. Wspomniałem jednak, że czasem będziesz mógł powołać się na przedawnienie roszczeń banku już po upływie dwóch lat […]