Nowe przepisy a istniejące już zobowiązania

Projekt, o którym możecie przeczytać w poprzednich postach ( 1, 2, 3 i 4) przeszedł już rządową drogę legislacyjną. 28 lutego odbyło się pierwsze czytanie, na którym poddano pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu. Przeciw odrzuceniu głosowało większość posłów więc jesteśmy coraz bliżej by dowiedzieć się kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Dzięki poprzednim wpisom wiemy jakie są planowane zmiany i jak będą kształtowały się przepisy w odniesieniu do nowych zobowiązań. W dzisiejszym poście chciałbym przybliżyć Wam jak projektodawca widzi wprowadzenie przepisów w odniesieniu do zobowiązań już istniejących.

Po pierwsze, do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, które nie uległy przedawnieniu stosowane będą nowe przepisy.

Po drugie, jeżeli wprowadzany przez nową ustawę termin przedawnienia tych roszczeń jest krótszy niż dotychczasowy – bieg terminu przedawnienia rozpocznie się w dniu wejścia w życie nowych regulacji. Jednakże powyższe nie dotyczy roszczeń, w stosunku których bieżące przepisy przewidują wcześniejszy termin przedawnienia. W tym przypadku zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy.

Po trzecie, jeżeli roszczenie przysługuje konsumentowi to względem niego zastosowanie będzie miał dotychczasowy dłuższy termin przedawnienia.

I po czwarte, ale nie mniej istotne w przypadku roszczeń, które uległy przedawnieniu, ale wobec których zarzutu przedawnienia nie podniesiono. Otóż w ich przypadku od momentu wejścia w życie nowych przepisów sąd weźmie pod uwagę fakt przedawnienia z mocy prawa. Również zgodnie z nowymi przepisami sąd będzie mógł nie uwzględniać przedawnienia ze względów słuszności

Mówiąc wprost: jeśli dłużnik do momentu wejścia w życie ustawy nie podniesie przysługującego mu zarzutu przedawnienia nastąpi ono z mocy prawa.

Wartym podkreślenia jest, że planowane przepisy odnośnie egzekucji z rachunku bankowego mają dotyczyć również wierzytelności, których zajęcia dokonano przed wejściem w życie nowych przepisów.  Powyższe nie będzie miało jednak zastosowania, jeżeli bank wcześniej przekaże środki organowi egzekucyjnemu.

Projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Gdy do niego dojdzie na pewno przeczytacie o tym na naszym blogu!

Tymczasem pozostaje nam w skupieniu śledzić dalsze losy projektu, który aktualnie spoczywa w rękach posłów.

termin przedawnienia

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: