Termin przedawnienia roszczeń krótszy prawie o połowę

Nowe zasady obliczania terminu przedawnienia roszczeń.

Projekt, o którym pisałem w poprzednim poście wprowadza również zmiany dotyczące terminów przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów. Zmiany te ucieszą dłużników, ale nie wszystkie są dla nich tak do końca korzystne. Zacznijmy od początku.

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie – instytucja obecna w prawie od początków jego stanowienia. Głównym jej celem jest ochrona dłużnika przed wierzycielem, który nie dochodził swojego roszczenia przez określony czas. Brak działań ze strony wierzyciela prowadził do przedawnienia roszczeń, co nie oznacza jednak, że dług przestał istnieć. Z dniem upływu terminu przedawnienia dług staje się zobowiązaniem naturalnym, co oznacza, że w przypadku zgłoszenia się wierzyciela do dłużnika, może on skutecznie uchylić się od zobowiązania i podnosić zarzut przedawnienia w toku postępowania sądowego.

Jak było – jak będzie?

Dotychczas podstawowy termin przedawnienia, jeśli przepisy szczególne nie stanowiły inaczej, następował z upływem 10 lat.

Nowe regulacje skracają podstawowy termin przedawnienia roszczeń na zasadach ogólnych oraz tych stwierdzonych tytułem wykonawczym lub ugodą sądową z 10 do 6 lat. Zmusi to firmy zajmujące się windykacją do intensyfikacji działań, a także zwiększy ich czujność by tym terminom nie uchybić.

Zmiany w obliczaniu końca terminu przedawnienia.

Zmianie ulega również sposób obliczania końca terminu przedawnienia. W nowych przepisach przy wierzytelnościach przedawniających się w terminie dłuższym niż dwuletni, do przedawnienia będzie dochodzić nie w dniu odpowiadającym dniowi powstania zobowiązania lecz na koniec roku, w którym ten termin mija. Oznacza to tyle, że jeżeli przedawnienie zobowiązania dotychczas nastąpiłoby w lutym 2021, teraz nastąpi z końcem roku 2021.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Edyta Podgórska Luty 18, 2018 o 09:43

Witam serdecznie. Bardzo proszę o kontakt e-mail. Potrzebuję pomocy mam dług mieszkania. Pilne mam czas do podpisania porozumienia do 21 02. Pozdrawiam Dziękuję

Odpowiedz

Mirosław Uziembło Luty 18, 2018 o 19:23

Edyto, prosimy o opisanie swojej sytuacji poprzez formularz kontaktowy lub na e-mail kancelarii.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: