Sprzeciw od nakazu zapłaty

Dotychczas informowałem Cię jak poradzić sobie w trudnych, często beznadziejnych i zawiłych prawnie przypadkach. Na przykład co powinieneś zrobić, gdy sprawa sądowa odbyła się bez Twojej wiedzy, albo  jak  wykazać niecelowość egzekucji, nie mówiąc już o licznych wpisach dotyczących upadłości konsumenckiej.

Jednak wierzyciel nie zawsze wskazuje błędny adres dłużnika. Na pewno większość pozwów i nakazów zapłaty jest doręczana prawidłowo. W takim wypadku wystarczy, że dłużnik w terminie napisze sprzeciw od nakazu zapłaty. Proste? Na pewno nie dla każdego.

Dobrze napisany sprzeciw od nakazu zapłaty to podstawa. Przecież wszystkie zarzuty jakie nasuwają się po przeczytaniu pozwu przygotowanego przez wierzyciela, powinieneś wskazać już w pierwszym piśmie kierowanym do sądu. W sprawach gdzie jesteś stroną pozwaną – tym pismem najczęściej będzie właśnie sprzeciw, rzadziej  zarzuty od nakazu zapłaty lub odpowiedź na pozew.

W tym wpisie chcę skupić się na absolutnym „must be” sprzeciwu od nakazu zapłaty. Więc co musisz wiedzieć aby napisać dobry sprzeciw?

Przede wszystkim – musisz pamiętać o terminie.  Od dnia otrzymania nakazu masz 2 tygodnie na złożenie sprzeciwu. Po upływie tego terminu nakaz zapłaty staje się prawomocny i Twój przeciwnik może skierować go do egzekucji.

Musisz też pamiętać o podstawach. Sprzeciw od nakazu zapłaty jest przecież pismem procesowym, a więc wszystkie elementy wymienione w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego będą miały do niego zastosowanie. O jakich wymogach formalnych musisz pamiętać?

  • Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane pismo – tutaj z pomocą przychodzi art. 503 § 1 K.p.c. Jest w nim wskazane wprost, że „Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo”. Sąd, który wydał nakaz zapłaty jest oznaczony w jego treści. Jeśli natomiast nakaz został wydany przez referendarza sądowego – sprzeciw skieruj do sądu, do którego złożono pozew. Wynika to z treści pozwu, którego odpis jest zawsze doręczany razem z nakazem zapłaty.
  • Wymienienie stron oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników – w sprzeciwie należy wskazać stronę powodową oraz pozwaną. Zwróć uwagę czy w treści pozwu strona powodowa nie wskazuje jakiegoś pełnomocnika albo nie jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. Jeśli tak, powinieneś to odnotować w sprzeciwie.
  • Oznaczenie rodzaju pisma – chodzi o to abyś wskazał, że Twoje pismo to właśnie sprzeciw od nakazu zapłaty.
  • Osnowa wniosku lub oświadczenia – wyrażenie swojego sprzeciwu wobec treści nakazu zapłaty. Innymi słowy, musisz podać argumenty, dlaczego nie zgadzasz się z treścią nakazu oraz pozwu. O tym jakie powinny to być argumenty i co można napisać w treści sprzeciwu poświęcę pewnie osobny wpis. Ale jak sama nazwa bloga wskazuje, jednym z tych zarzutów z pewnością może być zarzut przedawnienia.
  • Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności – musisz wskazać z jakich dowodów wynika to, o czym piszesz, mogą to być również dowody, załączone do pozwu przez Twojego przeciwnika.
  • Nie zapomnij podpisać pisma, wskaż też datę i miejsce jego sporządzenia.
  • Załączniki – przede wszystkim będą to dowody z dokumentów, na jakie mogłeś powołać w treści pisma.
  • Gdy wierzyciel złożył pozew na formularzu, Ty również powinieneś skorzystać z formularza przygotowując sprzeciw od nakazu zapłaty. Aktualny wzór formularza „SP” znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawiera on szereg pouczeń – gdy przeczytasz zawarte w nim wskazówki – nie powinieneś mieć problemu z prawidłowym wypełnieniem wszystkich rubryk.
  • Pamiętaj też, że sprzeciw od nakazu zapłaty jest tzw. dalszym pismem procesowym, więc musi zawierać sygnaturę akt. Sygnaturę znajdziesz w treści nakazu zapłaty jaki otrzymałeś z sądu.

Oczywiście, to nie koniec wymogów jakie powinien spełniać sprzeciw od nakazu zapłaty, niemniej jednak są to wymogi podstawowe, bez których często nie sposób skutecznie wnieść pisma do sądu. Na koniec, dobra informacja – złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert N. Marzec 15, 2016 o 11:59

Witam!
Mam nielada problem do rozwiązania. Otóż padłem ofiarą oszustwa i na moje dane osobowe były brane pożyczki w parabankach. Obecnie dwa zadłużenia mają już nakaz o zajęciu wynagrodzenia. O całej sprawie dowiedziałem się od pracodawcy, gdy wpłynął nakaz klauzuli wykonalności o zajęciu wynagrodzenia.Miało to miejsce 08 lutego 2016 roku. Żadne pismo z sądu nie przychodziło na mój adres zameldowania, myślę, iż mogło coś przychodzić na adres korespondencyjny tej osoby podejrzanej. Z nakazu komorniczego dowiedziałem się, że odbyła się sprawa sądowa 07.07.2015 roku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14.09.2015. Co mogę zrobić, aby nie doszło do zajęcia wynagrodzenia? Nadmienię jeszcze, iż obecnie toczy się na policji postępowanie w tej sprawie, osoba, która brała pożyczki na moje dane osobowe jest znana i jest oskarżona w tej sprawie. Pilnie proszę o pomoc!

Odpowiedz

Wojtek Marzec 16, 2016 o 13:05

Najlepiej byłoby gdybyś złożył do sądu, który wydał nakaz zapłaty, pismo z odpowiednimi wyjaśnieniami. Aby to zrobić musisz dowiedzieć się przede wszystkim jaka jest sygnatura akt sprawy, w której został wydany nakaz zapłaty i kto jest w sprawie Powodem (wszystkiego możesz dowiedzieć się z treści nakazu zapłaty, który komornik ma obowiązek okazać Ci w oryginale). W piśmie musisz wyjaśnić i udowodnić następujące kwestie:
1. Adres, który został podany przez Powoda nigdy nie był Twoim prawidłowym adresem zamieszkania. W treści pisma wskaż pod jakim adresem mieszkasz i od kiedy. Jako dowód możesz dołączyć poświadczoną kserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie z urzędu gminy, że jesteś zameldowany pod danym adresem.
2. Wyjaśnij, że na umowach zawartych z Powodem Twój podpis został podrobiony, a Ty sam nigdy takich umów nie zawierałeś. Jeżeli dysponujesz jakimś dokumentem z prokuratury lub policji w sprawie tego oszustwa – dołącz ten dokument.
3. Podnieś, że nakaz zapłaty wydany w tej sprawie nie powinien się uprawomocnić, ponieważ nie został ci prawidłowo doręczony.
4. Wnieś o doręczenie na Twój prawidłowy adres nakazu zapłaty wraz z pozwem, aby otworzył Ci się termin do wniesienia sprzeciwu.
Jeśli Ci się uda i sąd postanowi doręczyć Ci nakaz zapłaty wtedy będziesz miał 2 tygodnie na złożenie sprzeciwu.

Odpowiedz

Magda Marzec 17, 2016 o 15:38

Witam
A co w sytuacji kiedy spłaciłam pożyczkę z odsetkami a dłużnik dalej nalicza mi odsetki nie podaje powodu dlaczego nalicza a oprócz tego twierdzi ze do spłaty jest jeszcze drugie tyle ponieważ wynika ona z kosztów sądowych zasądzonych mi.
I w związku ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego jestem zobowiązana niezwłocznie je uiścić zgodnie z nakazem .( Niestety nakazu nie mam do dzisiaj jak również nie mam nawet awiza że jakikolwiek nakaz został do mnie wysłany) .I że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to czy przesyłka doszła czy też nie.

Odpowiedz

łukaszzz Marzec 19, 2016 o 10:48

jak dostanie Pani nakaz, to wniesie Pani sprzeciw i wykaże Pani że dług został spłacony. A jeśli tak faktycznie jest to pozew zostanie oddalony

Odpowiedz

Piotr Marzec 29, 2016 o 18:17

Mam sytuacja jest nieco podobna: moja mama podpisała umowę z której nijak nie było można się wycofać o czasie. została naliczona kara. poinformowałem firmę, że ja reprezentuję mamę – podałem swój adres. Cisza. W tym okresie zabrałem mamę do siebie gdyż jest osobą starszą i niepełnosprawną – jednak nie zameldowałem mamy u siebie gdyż mama jest właścicielem mieszkania. Jedynie poinformowałem ZUS. Teraz otrzymuję pismo skierowane go komornika z ZUS o wysokości emerytury mama oraz, że od 1 kwietnia będzie odciągana należność na poczet tego komornika. Oczywiście postanowienie jest wydane przez e-sąd w Lublinie. Co robić?

Odpowiedz

Jan Maj 10, 2016 o 15:17

Szanowny Panie,
proszę o pomoc w poniższym temacie:
jakiś czas temu padłem ofiarą oszustwa – ktoś na moje nazwisko wyłudził szereg pożyczek w parabankach. Przestępstwo zostało zgłoszone do Prokuratury, sprawca został odnaleziony, a cała sprawa zakończona na moją korzyść.
Osoba, która wyłudziła pożyczki wyłudziła również na moje nazwisko posiłek w restauracji. Na miejsce została wezwana policja, a jako, że ta osoba nie miała przy sobie mojego dowodu osobistego, to poprosiła swoją znajomą o potwierdzenie mojej tożsamości.
Wezwanie z Sądu wysyłane było rok temu dwukrotnie na adres, który nie jest adresem mojego zameldowania. Ze względu na pracę nie mogłem odebrać listu. Dopiero pod koniec zeszłego miesiąca dowiedziałem się o całej sprawie poprzez otrzymanie natychmiastowego wezwania do zapłaty. Złożyłem sprzeciw od nakazu, jednak został on odrzucony ze względu na przekroczenie terminu 7 dni oraz fakt, że adres do korespondencji ze sprzeciwu jest tożsamy z adresem pod który próbowano doręczyć list w zeszłym roku. Proszę o pomoc. Nie wiem, czy pisanie jakichkolwiek sprzeciwów/wniosków ma jeszcze sens.

Odpowiedz

Mateusz Maj 16, 2016 o 12:29

Dzień dobry, mam krótkie pytanie na temat przedawnienia.

Czy wniesienie przez powoda wniosku do Sądu przerywa bieg przedawnienia? Roszczenie przedawniło się po wniesieniu wniosku, a przed wydaniem nakazu zapłaty.

Hipotetycznie, co gdyby nakaz został wydany przed przedawnieniem, ale odebrany już po nim?

Pozdrawiam
Mateusz

Odpowiedz

Rafał Rojek Maj 16, 2016 o 13:27

Witam, już w dniu nadania pozwu przez powoda (lub np. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej) dochodzi do zawieszenia biegu przedawnienia. To kiedy sąd wyda nakaz zapłaty nie ma znaczenia w tym zakresie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: