Monthly Archives

Lipiec 2012

Powinieneś wiedzieć, że nakaz zapłaty jest decyzją sądu, która zawsze uwzględniająca w całości żądanie powoda, a w przypadku nie zakwestionowania jej w określonym czasie, uprawomocnia się i jest wiążąca dla obu stron. Wystarczy, że w pozwie zwarte będzie oświadczenie, że określona osoba nie zapłaciła pewnej kwoty pieniędzy. Sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli ta okoliczność nie będzie budziła wątpliwości, bez formalnego przeprowadzania dowodów. Mało tego, w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z którego często korzystają firmy windykacyjne, banki i inni masowi wierzyciele, do e-sądu wnosi się samo pismo (pozew), bez dowodów. Jeżeli pozew spełnia

Czasami najprostsze z pozoru czynności sprawiają najwięcej trudności. Tak może być w przypadku obliczania terminów. Wprawdzie sądy pouczają, w jakim czasie możesz zaskarżyć nakaz zapłaty, jednak nie wyjaśniają w jaki sposób powinieneś ten termin liczyć, np. czy uwzględniać dzień doręczenia nakazu oraz dni wolne od pracy? Poniżej przedstawiam podstawowe zasady, które pomogą Ci określić kiedy upływa 14- dniowy termin do wniesienia sprzeciwu albo zarzutów od nakazu zapłaty. Pierwszy krok to oznaczenie początku biegu terminu. Ustalając go, nie uwzględniaj dnia, w którym nakaz został Ci doręczony. Przykładowo, jeżeli otrzymałeś pismo w środę,

Prawidłowe doręczenie w procesie cywilnym ma kluczowe znacznie, gdyż od jego momentu zaczynają biec terminy: dla odpowiedzi na pismo albo zaskarżenie orzeczenia. Sądy najczęściej doręczają pisma w formie przesyłki listowej, niektóre zatrudniają osoby roznoszące je bezpośrednio do adresatów. Ciekawą formą doręczeń jest wiadomość wysyłana przez Internet w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (dla pozwanego tylko w przypadku, gdy wniesie pismo również drogą elektroniczną). Pismo powinno trafić do rąk jego adresata, przede wszystkim w mieszkaniu, ewentualnie w miejscu pracy; nie jest jednak wykluczone doręczenie w innym miejscy, gdzie akurat adresata się zastanie.