Monthly Archives

Maj 2013

W poprzednim wpisie pokazałem Tobie jak powinno wyglądać korzystne, z Twojego punktu widzenia, rozstrzygnięcie o kosztach postępowania egzekucyjnego. Dziś będę kontynuował wątek pozytywnych dla dłużnika/pozwanego orzeczeń. Tym razem, na konkretnym przykładzie,  pokażę Ci jak wygląda postanowienie sądu o umorzeniu postępowania. Jego lektura z pewnością ułatwi Ci zrozumienie tego co dzieje się dalej w Twojej sprawie po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Warto więc zapoznać się z uzasadnieniem postanowienia, które załączyłem poniżej. Załóżmy że udało Ci się złożyć w terminie sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jak

Otrzymałem niedawno bardzo miłą korespondencję od Komornika. Do gustu przypadło mi szczególnie jedno zdanie, które znalazło się w przesłanym do Kancelarii postanowieniu: „Ustalić koszty postępowania egzekucyjnego (…) i w całości obciążyć nimi wierzyciela”. Oczywiście w tej sprawie reprezentujemy właśnie Dłużnika, który zwrócił się z prośbą o pomoc, po tym jak dowiedział się, że jego wynagrodzenie za pracę zostało zajęte. Dalsze wydarzenia wpisują się już w schemat z jakim mam do czynienia podejmując się Waszej obrony przed e-sądem. Okazało się że wierzyciel wskazał w pozwie błędny adres dłużnika. Sąd wydał nakaz