Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Grudzień 2014

Po ostatnich wpisach dotyczących przedawnienia roszczeń z umowy o kartę kredytową dostałem kilka maili, właściwie tylko z jednym pytaniem: od kiedy liczyć początek biegu przedawnienia przy tego typu umowach? Rzeczywiście, rozliczenia transakcji dokonywanych katami kredytowymi są dość skomplikowane. Posiadacz karty ma przecież możliwość spłaty swojego zadłużenia w całości lub spłaty tylko tzw. kwoty minimalnej. Pojawiają […]

Aktualne informacje na temat terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zadłużenia na karcie kredytowej znajdziesz tutaj! Termin przedawnienia roszczeń z karty kredytowej a nowe przepisy Z mojego ostatniego wpisu dowiedziałeś się że termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o kartę kredytową wynosi obecnie 3 lata. Wynika to stąd, iż roszczenia te są związane z prowadzeniem działalności […]