Monthly Archives

Marzec 2015

Na tym blogu wiele razy doradzałem Ci co masz zrobić kiedy dowiesz się, że w przeszłości, bez Twojej wiedzy, prowadzone było postępowanie sądowe zakończone wystawieniem nakazu zapłaty. Czasami właściwa będzie skarga o wznowienie postępowania, w innych okolicznościach wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie środka zaskarżenia. W praktyce najczęściej trzeba będzie jednak zaskarżyć postanowienie o nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności. Jednak równie często okaże się, że kierowanie jakiegokolwiek pisma do sądu nie ma w ogóle sensu. Dlaczego? Na przykład dlatego, że na pierwszy rzut oka widać, że gdy wierzyciel występował do sądu

W sprawach związanych z upadłością konsumencką zapraszamy do kontaktu na e-mail: kontakt@twojalatarnia.pl oraz na strony: www.prawnikdlakonsumenta.pl oraz www.twojalatarnia.pl   Zgłosił się ostatnio do kancelarii Pan Przedsiębiorca z prośbą o przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. Oczywiście pierwsze nasze zdanie brzmiało: “To niemożliwe!”. Przecież przedsiębiorca nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Na szczęście, od słowa do słowa okazało się, że Pan Przedsiębiorca nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, zakończył ją w 2013 r. Innymi słowy: jest Panem Byłym Przedsiębiorcą. Nie bez przyczyny podkreślam do słowo “były”. Tylko bowiem w takim

W sprawach związanych z upadłością konsumencką zapraszamy do kontaktu na e-mail: kontakt@twojalatarnia.pl oraz na strony: www.prawnikdlakonsumenta.pl oraz www.twojalatarnia.pl   Od blisko miesiąca (dokładnie od 19 lutego 2015 r.) obowiązuje nowy tekst jednolity Prawa upadłościowego i naprawczego. Został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2015 r., pod poz. 233. Zapytasz zapewne, do czego ma służyć Ci ta informacja i dlaczego jest istotna? Bo nowy tekst jednolity uwzględnia wszystkie zmiany z związane upadłością konsumencką, czyli zmiany ułatwiające ogłoszenie upadłości obowiązujące od 31 grudnia 2014 r. Co jest również ważne – tekst jednolity ustawy ogłoszony w Dzienniku Ustaw jest jedyną oficjalną

Ostatnio jeden z rolników, który nie znalazł żony w popularnym show telewizyjnym, postanowił skoczyć do wody w innym programie rozrywkowym. Czy upadłość konsumencka rolnika to też przysłowiowy “skok na główkę” ? Ustawodawca uregulował kwestię upadłości osób prowadzących gospodarstwo rolne w dwóch przepisach: art. 6 pkt 5 oraz 491[1] Prawa upadłościowego i naprawczego. Doprecyzowanie regulacji w tym zakresie to również zasługa nowelizacji ustawy, która obowiązuje od 31 grudnia 2014 r. Dotychczas nie było to wcale tak jednoznaczne. Osoba prowadząca gospodarstwo rolne w poprzednio obowiązującym stanie prawnym nie mogła ogłosić upadłości konsumenckiej, gdyż nie

1 2 Strona 1 z 2