Monthly Archives

Kwiecień 2015

Jakiś czas temu pisałem na blogu o tym jak ustalić, czy wierzyciel egzekwuje od Ciebie przedawnione odsetki. Masz więc stary dług. Należność główna nie jest przedawniona, bo wierzyciel prowadził już wcześniej postępowania egzekucyjne. Sprawdź, czy czasem od umorzenia ostatniej egzekucji do chwili ponownego skierowania sprawy do komornika nie minęły ponad trzy lata. Jeśli tak było, wyślij listem poleconym wezwanie do wierzyciela z żądaniem ograniczenia egzekucji o kwotę przedawnionych odsetek. Jeśli to możliwe postaraj się wskazać konkretne daty potwierdzające fakt ich przedawnienia. Datę postanowienia wydanego przez komornika o umorzeniu poprzedniego postępowania

Żeby być w czymś dobrym, trzeba spojrzeć na daną kwestię z każdej możliwej strony. Pomoc dłużnikom niekiedy oznacza, że należy przyjrzeć się, jak problem widzi wierzyciel. Wczoraj miałam okazję wygłosić referat na konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim (notabene – Wrocław to piękne miasto i serdeczni ludzie!) dotyczący wyjawienia majątku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Niewielkie są różnice między tą instytucją w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, a że jest ona dość często używana przez wierzycieli, warto wiedzieć o niej więcej, aby zdawać sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie dla dłużnika. A czy Ty miałeś już

W prowadzonych przeze mnie sprawach często występuję przeciwko funduszom sekurytyzacyjnym. Są to tzw. firmy windykacyjne, które zajmują się “inwestowaniem w wierzytelności”. Czasami fundusze te skupują długi od banków, które wcześniej bezskutecznie próbowały wyegzekwować należności z tytułu np. niespłaconych kredytów. Banki nie muszą wytaczać powództwa żeby skierować sprawę do egzekucji – wystawiają jedynie tzw. bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i po nadaniu mu klauzuli wykonalności kierują sprawę do komornika. W tym czasie dochodzi często do przerwania biegu przedawnienia – zarówno w związku z nadaniem BTE klauzuli wykonalności przez sąd, złożeniem wniosku o wszczęcie

…choć niekiedy może lepiej życzyć szczęśliwej kury! My jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni – liczba naszych czytelników stale rośnie. Coraz więcej komentarzy, komentujących, odwiedzających, fejsbukowiczów, twitterowców i mailujących! Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam wszystkim – czytelnikom naszego Bloga w każdej możliwej wersji – radości, pomyślności oraz chwili spokoju i relaksu bez myśli o długach, przedawnieniu, egzekucji i upadłości… 🙂 Pozdrawiamy! Karolina i Rafał