Błędne doręczenie z e-sądu

Przygotowuję się właśnie do wyjazdu na V Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej. Jak widać nie każdy prawnik przyspawany jest do swojego biurka. Razem z kolegami z toruńskiej Izby liczymy co najmniej na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu – wicemistrzostwa Polski!

Zastanawiałem się więc, czy przed wyjazdem zdążę tu jeszcze zamieścić choć jeden wpis. Temat podsunął mi sam e-sąd – jednego dnia otrzymałem z lubelskiego sądu aż dwa błędnie zaadresowane pisma.

postanowienie2-page-001

Jedno z nich przyniósł do kancelarii klient, którego reprezentujemy przed e-sądem. Jest to postanowienie stwierdzające skuteczne wniesienie sprzeciwu, utratę mocy nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do właściwego sądu. Pismo to zawiera również pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia. Gdyby było doręczane profesjonalnemu pełnomocnik

owi – tego pouczenia zwyczajnie by nie było.

W tej sprawie do sprzeciwu od nakazu zapłaty standardowo załączyliśmy pełnomocnictwo, wskazaliśmy również adres Kancelarii dla doręczeń. Mimo to, zamiast na adres pełnomocnika, korespondencja z sądu błędnie trafiła bezpośrednio na adres pozwanego.

 

Drugie pismo zostało już prawidłowo zaadresowane i doręczone na adres naszej kancelarii. Skierowane jest do profesjonalnego pełnomocnika więc nie zawiera żadnego pouczenia. Również to postanowienie dotyczy skutecznego wniesienia sprzeciwu i przekazania sprawy do właściwego miejscowo sądu, tylko strony są jakieś inne…

postanowienie1-page-001

Zdziwiłem się, że oba postanowienia wydał ten sam referendarz. Dziwne, przecież w e-sądzie pracuje ich grubo ponad stu. Zbieg okoliczności? Nie tym razem. Po prostu czeski błąd pracownika lubelskiego sądu. Okazało się, że nikt w kancelarii nie zna pozwanego, którego rzekomo reprezentujemy. Drugie pismo w ogóle nie powinno do nas trafić.

Niezwłocznie zadzwoniłem do sądu i wyjaśniłem nieporozumienie. Błędnie nadane pismo wysłałem z powrotem do Lublina w celu jego prawidłowego doręczenia pozwanemu.

Doręczenie pisma z e-sądu na wadliwy adres może wynikać z pomyłki wierzyciela. Błędne doręczenie nakazu zapłaty czasami wynika też z celowego działania powoda, który nie chce aby jego przeciwnik podjął jakąkolwiek obronę. W ten sposób pozwany nie będzie miał np. okazji podnieść zarzutu przedawnienia przed uprawomocnieniem się nakazu zapłaty.

Jak się jednak okazuje wadliwe doręczenia mogą wynikać również z zupełnie błahych przyczyn. Pomyłka pracownika sądu, błąd w systemie informatycznym, awaria drukarki, etc.

Oczywiście mylić się jest rzeczą ludzką i tego typu sytuacje mogą zdarzyć się wszędzie, także w klasycznym „papierowym sądzie”. Jednak, ze względu na masowy charakter i ogromną ilość spraw, e-sąd jest na te pomyłki najbardziej narażony.

Między innymi dlatego ustawodawca zajął się nowelizacją przepisów o e-sądzie. Nowe zapisy mają na celu m.in. ochronę obywateli przed negatywnymi konsekwencjami niewłaściwego doręczania pism sądowych.

Jeśli jesteś zainteresowany zmianami jakie mają zostać wprowadzone w postępowaniu przed e-sądem, spodziewaj się, że po powrocie z Mistrzostw, przygotuję dla Ciebie serię wpisów dotyczących właśnie nowelizacji przepisów dotyczących EPU.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
wina dłużnika

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *