Brak podpisu pod sprzeciwem od nakazu zapłaty

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu, a nawet wniosłeś sprzeciw od tego nakazu na piśmie. Okazało się jednak, że zapomniałeś ten sprzeciw podpisać.

Co stanie się z tym sprzeciwem?

Otóż właściwy Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych tego pisma poprzez jego podpisanie w terminie tygodnia od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli tego nie zrobisz, to Twój sprzeciw zostanie odrzucony.

Do sprzeciwu powinieneś dołączyć też jego odpis przeznaczony dla powoda. Można ten odpis sprzeciwu podpisać, ale nie ma takiego obowiązku.

Problem braku podpisu nie występuje za to w przypadku wniesienia sprzeciwu z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wykorzystując ten system podpisujesz sprzeciw poprzez bezpłatny certyfikowany podpis pobrany ze strony internetowej i jest to tzw. zwykły podpis elektroniczny bądź przez wykupienie takiego certyfikatu u jednej z firm, które prowadzą taką sprzedaż i jest to tzw. bezpieczny podpis elektroniczny.

Jeżeli więc przez roztargnienie nie podpiszesz sprzeciwu to nie oznacza to końca świata. Będziesz mieć szansę na naprawienie tej omyłki.

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły
Zmiany w K.p.c., zmiany w EPU

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *