Posts in Category

Doręczenie

Jeżeli czytasz te tekst, to znaczy, że najprawdopodobniej upłynął Tobie 14 dniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli wniesiesz sprzeciw po terminie to sąd go odrzuci. Jeżeli więc chcesz bronić swoich racji musisz złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Podstawowym przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy w jego uchybieniu. Przepisy nie rozwijają jednak pojęcia winy. Sąd każdą sprawę bada w sposób indywidualny, a jako kryterium przy ocenie winy przyjmuje obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Istotnym jest, że okoliczność

Powinieneś wiedzieć, że nakaz zapłaty jest decyzją sądu, która zawsze uwzględniająca w całości żądanie powoda, a w przypadku nie zakwestionowania jej w określonym czasie, uprawomocnia się i jest wiążąca dla obu stron. Wystarczy, że w pozwie zwarte będzie oświadczenie, że określona osoba nie zapłaciła pewnej kwoty pieniędzy. Sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli ta okoliczność nie będzie budziła wątpliwości, bez formalnego przeprowadzania dowodów. Mało tego, w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z którego często korzystają firmy windykacyjne, banki i inni masowi wierzyciele, do e-sądu wnosi się samo pismo (pozew), bez dowodów. Jeżeli pozew spełnia

Prawidłowe doręczenie w procesie cywilnym ma kluczowe znacznie, gdyż od jego momentu zaczynają biec terminy: dla odpowiedzi na pismo albo zaskarżenie orzeczenia. Sądy najczęściej doręczają pisma w formie przesyłki listowej, niektóre zatrudniają osoby roznoszące je bezpośrednio do adresatów. Ciekawą formą doręczeń jest wiadomość wysyłana przez Internet w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (dla pozwanego tylko w przypadku, gdy wniesie pismo również drogą elektroniczną). Pismo powinno trafić do rąk jego adresata, przede wszystkim w mieszkaniu, ewentualnie w miejscu pracy; nie jest jednak wykluczone doręczenie w innym miejscy, gdzie akurat adresata się zastanie.

1 2 3 4 Strona 4 z 4