Posts in Category

e-sąd

Sukces medialny elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sądu w Lublinie) spowodował, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejnym etapem informatyzacji dochodzenia wierzytelności – nadawaniem klauzul wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym (w skrócie BTE). Dług bankowy tak, jak każdy inny, ulega przedawnieniu, jednak bank ma w ręku poważne narzędzie, dzięki któremu egzekucja komornicza jest znacznie ułatwiona – BTE. BTE to tytuł egzekucyjny (odpowiednik wyroku sądu), który bank wystawia na podstawie ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Musi on spełniać wymogi określone w Prawie bankowym. Na podstawie BTE, po nadaniu mu klauzuli

1 3 4 5 Strona 5 z 5