Posts in Category

Windykacja

Głównym celem tego bloga jest pomoc osobom takim jak Ty w obronie przeciwko  firmom windykacyjnym, które egzekwują, często w ogóle nienależne lub po prostu przedawnione roszczenia. Z moich poprzednich wpisów dowiedziałeś się m.in. jak uchronić się przed kosztami niecelowej egzekucji, jak zaskarżyć nakaz zapłaty, no i przede wszystkim jak podnieść zarzut przedawnienia przed sądem. Jednak, czy jesteś pewien, że wierzytelność, której zapłaty domaga Twój wierzyciel, jest przedawniona? Przerwanie biegu przedawnienia jest instytucją, z której wierzyciele chętnie korzystają. Firmy windykacyjne wręcz starają się wymusić na Tobie uznanie długu, które jest jedną

Branża windykacyjna stale rośnie. Jej przedstawiciele chwalą sobie rozwój procedur windykacyjnych, a za taką uważają właśnie Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Zauważalny jest wzrost znaczenia wierzytelności w funduszach sekurytyzacyjnych. W ciągu ostatnich 2 lat wartość ich aktywów urosła o 125%. I dlatego spraw w e-sądach będzie przybywać. Ale pamiętaj, że inwestorzy portfele wierzytelności traktują jak długoterminowe lokaty kapitału. Wierzytelnościami tymi mogą obracać przez wiele lat, nawet przez 10. Nie wykluczone więc, że ostatni nabywca tego portfela, który kupi całość za 1% wartości, kupi wierzytelności już przedawnione. Pamiętaj, że skutecznie podniesiony zarzut przedawnienia

1 3 4 5 Strona 5 z 5