Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

O mnie

Nazywam się Mirosław Uziembło. Jestem absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od 2018 roku rozpocząłem aplikację radcowską przy OIRP w Toruniu.

Prawie od początku studiów łączyłem naukę z pracą, co wyostrzyło mój charakter i silną wolę. Przez pracodawców zawsze byłem uznawany za sumiennego i rzetelnego pracownika. Dokładnie w ten sposób pragnę współpracować z osobami, które potrzebują pomocy prawnej.

Swoją karierę zawodową związałem z kancelarią Sienkiewicz i Zamroch, gdzie poznaję praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na studiach, zarówno tej prawniczej jak i ekonomicznej. Jako prawnik i ekonomista koncentruję się na kwestiach dotyczących upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Od stycznia 2018 r. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Twoja Latarnia. Swój zapał do pracy i chęć pomocy pragnę przeznaczyć na wsparcie dla osób borykających się z rosnącym zadłużeniem. W związku z tym zainteresowałem się tematyką upadłości konsumenckiej. Choć nazwa ta na początku nie brzmi zbyt optymistycznie, jest szansą na nowy start dla wielu osób.

Upadłość konsumencka jest wyjątkową procedurą, gdzie poza wiedzą prawniczą przydają się chłodne i analityczne spojrzenie na sytuację oraz jednocześnie empatia i zrozumienie dla zadłużonego.

W naszej działalności pomagam tym, którzy szukają pomocy prawnej, aby uporządkować swoje sprawy. W szczególności są to osoby zadłużone, potrzebujące odpowiednich instrumentów, które oferuje Fundacja.

Długi nie są problemem nierozwiązywalnym. Uważamy, że z każdej sytuacji jest wyjście. Jeżeli chciałbyś omówić swój problem na spotkaniu w Toruniu, skontaktuj się z nami niezwłocznie po otrzymaniu nakazu zapłaty, albo po dowiedzeniu się o prowadzeniu egzekucji, jeżeli nakaz nie został Ci doręczony. Napisz e-mail albo zadzwoń, jeśli potrzebujesz porady w zakresie zakończenia swojej działalności.