Emilia Marcinkowska

aplikantka radcowska, redaktorka serwisu

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, która zajmuje się m.in. upadłościami konsumenckimi
[Więcej >>>]

Zmiany w K.p.c., zmiany w EPU

Emilia Marcinkowska10 lipca 20135 komentarzy

Okres wakacyjny, a do tego piękna pogoda za oknem. Z pewnością nie sprzyja to częstym wpisom na blogu, jednak zobowiązany jestem napisać Wam parę słów o bardzo ważnej nowelizacji K.p.c., która weszła w życie kilka dni temu – obowiązuje od 7 lipca 2013 r.

Nowelizacja ta w całości poświęcona jest problemom związanym z konsekwencjami wadliwych doręczeń w postępowaniach sądowych i wprowadza wiele nowych, interesujących, ale też kontrowersyjnych rozwiązań dotyczących m.in. postępowania przed e-sądem.

Na razie ograniczę się tylko do wskazania najważniejszych, moim zdaniem, różnic w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów.

A więc po kolei, co nowego wprowadziła nowelizacja z 10 maja 2013 r.?

1)      Powód, w pierwszym piśmie procesowym, zobowiązany jest wskazać swój nr PESEL lub NIP, a osoby prawne powinny podać swój nr KRS (dotyczy wszystkich postępowań, nie tylko EPU).

2)      Strona postępowania będzie mogła żądać od sądu wydania zaświadczenia stwierdzającego, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres, przez jego dwukrotne awizowanie. Jeśli adres ten będzie inny niż ustalony w trakcie egzekucji to komornik, na wniosek dłużnika, zawiesi postępowanie egzekucyjne.

3)      Ostatecznie, w większości postępowań (z wyjątkiem EPU), Powód nie będzie musiał wskazywać w pozwie numeru PESEL Pozwanego – to sąd będzie ustalał z urzędu ten numer. Powód jest jednak zobowiązany wskazać wszystkie dane potrzebne do ustalenia nr PESEL Pozwanego, pod rygorem zawieszenia postępowania.

4)      Pozwany ma prawo żądać od sądu wydania postanowienia o utracie mocy nakazu zapłaty w całości lub w części.

5)      W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu! Datę wymagalności roszczenia należy wskazać już w pozwie.

6)      W elektronicznym postępowaniu upominawczym to na Powodzie ciąży obowiązek wskazania numeru PESEL, NIP lub KRS Pozwanego!

7)      Powód lub jego pełnomocnik, występujący przed e-sądem, mogą zostać skazani na grzywnę za wskazanie nieprawidłowego miejsca zamieszkania Pozwanego, jeżeli wynika to ze złej wiary lub niezachowania należytej staranności.

8)      Przy pierwszej czynności egzekucyjnej Komornik ma obowiązek pouczyć dłużnika o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności lub też możliwości przywrócenia terminu do złożenia środka zaskarżenia.

Powyższe streszczenie powinno zobrazować Ci wszystkie najważniejsze zmiany wprowadzone do K.p.c. Projekt tej ustawy wzbudził wiele pochlebnych opinii, jednak niektórych rozwiązań nie ominęła też krytyka. Najbardziej interesujące instytucje wprowadzone do postępowania cywilnego opiszę bardziej szczegółowo w późniejszych wpisach.

A które z wprowadzonych zmian interesują Ciebie najbardziej i chciałbyś dowiedzieć się o nich czegoś więcej?

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech 11 lipca, 2013 o 09:20

O zaświadczeniu. Co konkretnie z nim? Dłużnik otrzyma zaświadczenie, że został pozwany na inny adres niż obecnie mieszka i…? Czy przeprowadzka umożliwi zawieszanie wszystkich egzekucyj? I co dalej?

Odpowiedz

Rafał Rojek 26 lipca, 2013 o 19:51

ok, po powrocie z wydłużonego urlopu w tatrach postaram się coś skrobnąć

Odpowiedz

Łukasz 17 września, 2013 o 17:47

Pytanie odnośnie punktu nr. 5:
Jeżeli należność stała się wymagalna ponad 3 lata przed złożeniem pozwu jednak dłużnik spłacił później jej część i nie jest przedawniona – czy pozostała do rozliczenia część należności może być dochodzona w EPU (zaktualizowała się w tym sensie jej data wymagalności?) ?

Odpowiedz

Łukasz 17 września, 2013 o 17:55

Pytanie dot. punktu nr 6:
W przypadku pozwania w EPU osoby fizycznej, konieczne jest podanie jej numeru PESEL.
A czy w przypadku
a) jednoosobowych działalności gospodarczych
b) spółek
wystarczy NIP czy PESEL również jest konieczny?

Odpowiedz

Grażyna 23 września, 2013 o 16:09

Ad. pkt 5 – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w e-sądu w Lublinie dotyczy niespłaconej raty kredytu na tv z 1999 roku i ta należność jest przedawniona min 13 lat. Pozew wniosła jakaś Prim Inova GmbH z siedzibą w Baar, która rzekomo nabyła praw do wierztelności w 2009 r. Nowelizacja mówi, że: “W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu! Datę wymagalności roszczenia należy wskazać już w pozwie.” W pozwie nie ma podanych dat wymagalności, co więcej, powód upomina się o odsetki od dnia następnego po dacie nabycia wierzytelności oraz odsetek przed sprzedażą wierzytelności podając kwoty z “sufitu”. Jak postapić w tym wypadku. Oczywiście sprzeciw wiadomo, ale jakie konsekwencjie wobec e-sądu, który wystawia nakaz na przedawnioną kilkanaście lat wierztelność. P.S. O cesji nie było zawiadomienia, a same odsetki to świadczenie okresowe i przedawnienie 3 lata.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sokolnicki w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: