Wadliwy adres? Nie tylko w e-sądzie

Ostrzegaliśmy Cię już o możliwości wykorzystywania przez firmy windykacyjne instytucji doręczenia zastępczego (przez awizowanie) w celu uzyskiwania nakazów zapłaty w EPU na przedawnione już wierzytelności. Jeśli dłużnik zmienił adres zamieszkania (co jest przecież dość powszechne), a wierzyciel pozwał go na „stary” adres, dłużnik często nie ma możliwości podjęcia obrony w tym procesie. Sprawą zainteresował się również Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystosował w tej sprawie pismo do Ministra Sprawiedliwości.

Rzecznik podkreśla, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania – obywatel nie dysponuje możliwością zabezpieczenia się przed doręczeniem przesyłki z sądu na nieaktualny już adres. Wniosek RPO dotyczy tzw. „pierwszych pism w sprawie”, gdyż na późniejszym etapie postępowania strony mają obowiązek informować sąd o każdej zmianie adresu – w przeciwnym przypadku ponoszą wszystkie negatywne konsekwencje z tym związane.

Rzecznik pyta Ministra, co powinien zrobić obywatel, który nawet nie wie, że przeciwko niemu toczy się postępowanie sądowe. Proponuje również zmiany w Prawie pocztowym związane z możliwością zgłoszenia na poczcie nowego adresu zamieszkania w celu „przekierowywania” na ten adres korespondencji sądowej.

Jakie efekty przyniesie interwencja Rzecznika? Czekamy na reakcję ministerstwa. Oczywiście poinformujemy Cię o działaniach ustawodawcy zmierzających do zmiany procedur związanych z tzw. „fikcyjnymi doręczeniami” w sprawach cywilnych.

Więcej na ten temat, w tym pismo Rzecznika, znajdziesz klikając tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: