Emilia Marcinkowska

radca prawny, redaktorka serwisu

Jestem Radcą Prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i prowadzę własną Kancelarię, która specjalizuje się m.in. w prawie upadłościowym, w tym w upadłościach konsumenckich.
[Więcej >>>]

Upadłość konsumencka a komornik

Emilia Marcinkowska20 lutego 2020Komentarze (1)

Upadłość konsumencka a komornik – wszystko, co warto wiedzieć

Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, do końca 2019 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7944 upadłości konsumenckich, a średni ich wzrost w ciągu ostatnich czterech lat wynosi 20 proc. rocznie. Czy ogłoszenie tego rodzaju upadłości jest skutecznym sposobem na uporanie się z długami? Czy upadłość konsumencka ma jakikolwiek wpływ na rozpoczęte wobec dłużnika egzekucje komornicze? Upadłość konsumencka a komornik wydaje się być ważnym tematem dla dłużnika.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Ogólnie i krótko o upadłości konsumenckiej pisano już w pierwszym wpisie na tym blogu. Przypomnijmy jednak, że upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób fizycznych, które nie są w stanie spłacić posiadanych zadłużeń. Postępowanie upadłościowe pozwala na oddłużenie z całości lub części zaległych zobowiązań. Wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno sam zadłużony, jak też jego wierzyciel. Podstawą do skorzystania z tego rozwiązania jest niewypłacalność zadłużonego (jego zobowiązania przekraczają jego dochody), jak też powstanie długów w wyniku zdarzeń losowych. Sąd w drodze postępowania bada przyczyny powstałych zadłużeń, aktualną sytuację materialną dłużnika oraz jego majątek. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik traci prawo do posiadanego majątku, a środki z jego sprzedaży przeznaczone są na uregulowanie posiadanych zobowiązań. Jeśli w wyniku prowadzonego postępowania zostanie umorzona jedynie część zadłużenia, sąd określa harmonogram spłat pozostałych zobowiązań.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być przydatne w naprawdę trudnej sytuacji dłużnika. Należy jednak pamiętać, że jej ogłoszenie niesie ze sobą poważne konsekwencje. Osoba, wobec której została ogłoszona upadłość, musi liczyć się z ograniczeniami ilości umów, jakie będzie mogła zawrzeć w przyszłości. Poza tym w przypadku porzucenia pracy przez zadłużonego, możliwe jest umorzenie postępowania sądowego dotyczącego upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka czy komornik?

Osoby zadłużone podlegają z reguły egzekucjom komorniczym, których celem jest odzyskanie zaległych należności. Docelowo te również prowadzą do uregulowania wszystkich zadłużeń. Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma sens w momencie, kiedy majątek dłużnika został zajęty przez komornika? W dużym stopniu zależy to od tego, czy sąd rzeczywiście ogłosi upadłość dłużnika. Pozytywne orzeczenie sądu w tej sprawie bezpośrednio rzutuje na wszystkie wszczęte wobec zadłużonego egzekucje komornicze.

Upadłość konsumencka a trwająca egzekucja komornicza

W kontekście upadłości konsumenckiej i egzekucji komorniczej należy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwszą z nich jest złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym trwaniu egzekucji komorniczych. Samo wnioskowanie o upadłość nie wstrzymuje ich automatycznie. Oznacza to, że od dnia złożenia wniosku do momentu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie, komornik ma prawo egzekwować od dłużnika należności. Jedynym sposobem na wstrzymanie egzekucji jest złożenie w tej sprawie wniosku do sądu o jej zawieszenie. Najlepiej złożyć go wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jeśli tego nie zrobiono, o zawieszenie egzekucji można wnioskować również w trakcie postępowania upadłościowego. Najpóźniej wniosek powinien być złożony w dzień poprzedzający merytoryczne rozpatrzenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest równoznaczne z zakazem podejmowania przez komornika działań windykacyjnych. Nie oznacza to jednak, że działania komornika zostały zablokowane na stałe. Wszystko zależy od wyniku postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W trakcie postępowania upadłościowego komornik nie może też wszczynać nowych egzekucji wobec dłużnika.

Czy komornik może zająć majątek objęty postępowaniem upadłościowym?

Drugim przypadkiem dotyczącym trwających egzekucji komorniczych jest sytuacja, kiedy sąd ogłosi upadłość konsumencką. Wydanie tego rodzaju postanowienia skutkuje automatycznym zawieszeniem wszystkich dotychczasowych egzekucji komorniczych. Co więcej, ze względu na fakt, że celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta, a to realizowane jest poprzez sprzedaż składników jego majątku, to w momencie ogłoszenia upadłości komornik traci prawo do zajmowania jakiegokolwiek majątku dłużnika. Kiedy zaś w wyniku upadłości zostają uregulowane wszystkie należności konsumenta, dotychczasowe postępowania egzekucyjne są umarzane.

Nie wiesz, co zrobić? Skorzystaj z pomocy doradcy

Chociaż ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla osób zadłużonych, należy zastanowić się, czy w konkretnym przypadku warto z niej skorzystać. Tym bardziej, że w niektórych sytuacjach udowodnienie niewypłacalności konsumenta nie jest wcale proste. Podobnie jest w przypadku dowodów na to, że posiadane długi wynikają z przypadków losowych a nie lekkomyślności konsumenta. Czasem też – w momencie długotrwających egzekucji komorniczych i poniesionych w związku w tym kosztów – ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie musi być wcale korzystną opcją.

Aby podjąć słuszną decyzję, najlepiej skonsultować się z radcą prawnym specjalizującym się w prawie upadłościowym. Doświadczony specjalista przeanalizuje wszystkie aspekty dotyczące zadłużenia i podpowie najlepsze rozwiązanie zmierzające do skutecznego uwolnienia się od długów.

 

Tekst powstał przy współpracy z platformą ALEO.com, która dostarcza informacji o przedsiębiorcach, ofertach i przetargach publicznych. To także baza wiedzy o prowadzeniu biznesu, marketingu i finansach w firmie.

 

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Seweryn 23 stycznia, 2022 o 20:08

Dobre wskazówki dla osób potrzebujących pomocy. Po cóż gospodarce rzecze zadłużonych ? Każdy zasługuje na drugą szansę. Tak trzymać.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Marcinkowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: