Posts in Category

Opłaty i koszty

Otrzymałem niedawno bardzo miłą korespondencję od Komornika. Do gustu przypadło mi szczególnie jedno zdanie, które znalazło się w przesłanym do Kancelarii postanowieniu: „Ustalić koszty postępowania egzekucyjnego (…) i w całości obciążyć nimi wierzyciela”. Oczywiście w tej sprawie reprezentujemy właśnie Dłużnika, który zwrócił się z prośbą o pomoc, po tym jak dowiedział się, że jego wynagrodzenie za pracę zostało zajęte. Dalsze wydarzenia wpisują się już w schemat z jakim mam do czynienia podejmując się Waszej obrony przed e-sądem. Okazało się że wierzyciel wskazał w pozwie błędny adres dłużnika. Sąd wydał nakaz

Doręczono Ci nakaz zapłaty z e-sądu. Ale okazało się, że termin do wniesienia sprzeciwu już minął i to bez Twojej winy! W tej sytuacji możesz złożyć wniosek o przewrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli martwisz się kosztami takiego wniosku to na pewno ucieszy Cię dobra informacja, że wniosek ten jest wolny od wszelkich opłat. Wniosku tego nie składa się jednak samodzielnie. Należy do niego dołączyć pismo, które chcesz złożyć. I jeżeli to pismo podlega opłacie, to oczywiście musisz to zapłacić. Ale sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w

Celem tej strony jest pokazanie Tobie,  że warto podejmować obronę, gdy wierzyciel żąda, abyś zapłacił stary, przedawniony dług.  Jeśli spotkałeś się już w praktyce z egzekucją, to pewnie wiesz, że  wiąże się ona  z pobieraniem opłat za czynności komornika. Zasadniczo, koszty czynności komorniczych ponosi dłużnik. Nie zawsze jednak tak jest. Przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewidują, że w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty stosunkowe, liczone od wartości wyegzekwowanego świadczenia (8 % lub 15 %), a w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo z powodu bezczynności wierzyciela –

1 2 3 Strona 3 z 3