Emilia Marcinkowska

radca prawny, redaktorka serwisu

Jestem Radcą Prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i prowadzę własną Kancelarię, która specjalizuje się m.in. w prawie upadłościowym, w tym w upadłościach konsumenckich.
[Więcej >>>]

Niecelowa egzekucja

Emilia Marcinkowska08 sierpnia 201283 komentarze

Celem tej strony jest pokazanie Tobie,  że warto podejmować obronę, gdy wierzyciel żąda, abyś zapłacił stary, przedawniony dług.  Jeśli spotkałeś się już w praktyce z egzekucją, to pewnie wiesz, że  wiąże się ona  z pobieraniem opłat za czynności komornika. Zasadniczo, koszty czynności komorniczych ponosi dłużnik. Nie zawsze jednak tak jest.

Przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewidują, że w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty stosunkowe, liczone od wartości wyegzekwowanego świadczenia (8 % lub 15 %), a w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo z powodu bezczynności wierzyciela – liczone od wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (5 %) uiszcza wierzyciel.

Jaka egzekucja może być uznana za niecelową?

Tę kwestię wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z 17 grudnia 2010 r. w sprawie III CZP 93/10. W uzasadnieniu tej uchwały Sąd, w kontekście niecelowości egzekucji, odwołał się do pojęcia egzekucji efektywnej, czyli prowadzącej do zaspokojenia roszczenia wierzyciela w całości lub w części, przy kosztach niezbędnych do uzyskania takiego celu. Prowadzenie egzekucji ma na celu zaspokojenie roszczenia, a nie szykanowanie dłużnika groźbą ponoszenia wygórowanych, nieuzasadnionych kosztów. Bezcelowe powodowanie kosztów lub ich powiększenie przeczą tej zasadzie.

Sąd Najwyższy przyjął, że niecelowość przeprowadzenia egzekucji zachodzi np. wtedy, gdy brak było podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji, ponieważ wierzyciel wykorzystał tytuł wykonawczy, który obejmował należności już zapłacone.

Podobnie, niecelowa jest egzekucja, gdy tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo jeżeli wierzyciel wszczął egzekucję z majątku dłużnika, chociaż posiadał zastaw zabezpieczający pełne zaspokojenie roszczenia, chyba że egzekucja skierowana była do przedmiotu zastawu. Jak możesz dowiedzieć się z innych wpisów na stronie, podstawą do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności może być np. przedawnienie.

Obciążenie wierzyciela kosztami jest zatem swoistą sankcją ekonomiczną, która ma zapobiegać wszczynaniu postępowań egzekucyjnych bez powodu.

{ 81 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iza 21 sierpnia, 2013 o 19:27

Witam. Mam zatem pytanie. Zaskatrżyłam nadanie klauzuli wykonalności w EPU i nakaz utracił moc. Sprawa został przekazana do sądu II instancji właściwego dla mojego miejsca zamieszkania. Wierzyciel (PRESCO) zwrócił mi wszytki otrzymane od komornika pieniądze. A w sprawie kosztów komorniczych komornik orzekł, że mnie nimi obciąża. Zadałam mu pytanie dlaczego ja ma ponosić te koszty, skoro powstały one nie z mojej winy. Odpowiedział mi tak:
„W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada odpowiedzialności Dłużnika za koszty egzekucji, niezależnie od sposobu zakończenia postępowania egzekucyjnego. W doktrynie utrwalone jest już stanowisko, że to Dłużnik ponosi koszty egzekucyjne.. Stosownie do treści art. 770 k.p.c. Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. W opinii organu egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie wszczęcie postępowania egzekucyjnego było celowe.”

Nie wiem zupełnie, czy mam składać skargę na czynności komornicze, odwoływać do jakiegoś sądu (a jeśli to do jakiego), czy złożyć wniosek o obciążenie kosztami komorniczymi wierzyciela podczas rozpatrywania wniosku przez tutejszy sąd? A jeśli wierzyciel wycofa pozew z wiadomych przyczyn, to jak mam dochodzić swoich praw do zwrotu tych kosztów? To, że w szkołach jest jakieś pseuo wychowanie seksualne, zamiast podstaw prawa cywilnego, to istne szaleństwo!

W październiku zaczynam studiować prawo, chociaż mam już 34 lata. Mam serdecznie dość krętactwa i tego, że na każdym kroku muszę znać kilka przepisów, żeby się skutecznie bronić. Dziś koleżanka, której pomagam, dostała tytuł wykonawczy od komornika, bo ma na karku jakiś nakaz na stary adres. W tytule wykonawczym nie podano jaki sąd rozpatrywał tą sprawę! Jak tu wnieść sprzeciw, albo zażalenie? Zadzwoniłam. Pan łaskawie mi powiedział, że E-sąd, ale już kodu dostępu z nakazu nie uświadczyłyśmy i nie mamy wglądu w te akta. I tak w koło Macieju…

Odpowiedz

Rafał Rojek 28 sierpnia, 2013 o 16:59

@ Iza, w takich przypadkach właściwa jest skarga na czynności komornika, właściwość sądu ustalisz na podstawie art. 767 § 1 K.p.c.

Wszystko rozbija się jednak o to, czy egzekucja była, czy też nie była celowa. Pojęcie to jest nieostre. więcej pisałem o tym tu: https://przedawnione.pl/obciazenie-wierzyciela-kosztami-postepowania-egzekucyjnego/

Z jednej strony wierzyciel mógł nie znać nowego adresu dłużnika, który, mimo istnienia długu, nie poinformował wierzyciela o przeprowadzce. Wierzyciel uzyskał tytuł i skierował go do komornika – miał prawo.

Takie koszty nie mogą też przecież obciążyć komornika, który wykonuje zlecone mu przez ustawodawcę czynności.

Czasem jednak zdarza się taka sytuacja, że wierzyciel doskonale wie, że dłużnik mieszka pod nowym adresem, a podaje stary; zna adres, ale popełnia w nim błąd uniemożliwiający doręczenie pozwu; w trakcie przedsądowej korespondencji dłużnik daje wyraźnie znak, że podniesie zarzut przedawnienia, wobec czego wierzyciel powinien się liczyć z niepotrzebnym mnożeniem kosztów, nie mówiąc już o ponownym kierowaniu do egzekucji już zapłaconych długów,etc. W takich sytuacjach można udowodnić wierzycielowi, że wszczął egzekucję niecelowo.

Dlatego, o tym czy dana egzekucja była celowa, czy też nie, decyduje stan faktyczny konkretnej sprawy, a sam fakt, że później uchylono nakaz, na którym opierała się egzekucja, najczęściej nie jest wystarczającym argumentem dla sądu rozstrzygającego skargę na czynności komornika.

Odpowiedz

Iza 28 sierpnia, 2013 o 17:51

Tak, wiem o tym, że skargę rozpatruje sąd, ale czy nadal mogę ją wnieść, skoro minęło dni od otrzymania decyzji komornika? A może już nie mam po co?

Zarówno komornik, jak i wierzyciel utrzymywali mnie w przekonaniu, że to sąd zdecyduje o kosztach komorniczych PODCZAS rozpatrywania tej sprawy ponownie w sądzie rejonowym, bo aktualnie sprawa jest nierozstrzygnięta, a to przegrany płaci. Ja jestem niemal pewna, że PRESCO wycofa w tej sytuacji pozew i do rozprawy nie dojdzie. Czy jeśli minęło 7 dni na skargę na czynności komornicze, to nie pozostał mi już żadna droga?

Poniżej wklejam link do orzeczenia Sądu Okręgowego, który rozpatrywał odrzuconą skargę na czynności komornicze w IDENTYCZNEJ sprawie. Całe postanowienie wraz z bardzo obszernym wyjaśnieniem – koszty ostatecznie przyznano dłużnikowi.

http://forumprawne.org/windykacja/374709-dlug-w-firmie-presco-investments-s-r-l-intrum-justitia-lub-innej-fw-cz-ii-97.html#post2427875

Odpowiedz

Kinga 4 września, 2013 o 08:14

Witam,
mam pytanie a raczej prośbę o pomoc.
Sprawa wygląda tak.Otrzymałam od komornika postanowienie na wniosek wierzyciela o umorzeniu postępowania art.825 pkt 1 kpc w sprawie egzekucyjnej wierzyciela firmy ULTIMOPortfolio Investment . Uznano, że postanowienie niecelowe i nawet wierzyciel ma pokryć koszty postępowania egzekucyjnego pokryć ma wierzyciel. Co ciekawe wniosek tej firmy o umorzenie był z 24.04.2013r. i dopiero teraz rozpatrzyli. Ale wcześniej bo pod koniec czerwca komornik wszedł mi na pensję i ja cały czas zabiera. Sprawa dotyczy jakiegoś mojego długu sprzed 10 lat z telewizją kablową. Był wydany wyrok nakazowy, którego nigdy nie dostałam- bo szedł na adres, gdzie mieszkałam te 13-10 lat temu. Złożyłam wcześniej pismo do sądu wniosek o przywrócenie terminu i skargę na postanowienie/wyrok w sprawie i wniosek o przywrócenie terminu, itd.. Niestety do chwili obecnej sąd elektroniczny mi nie odpowiedział. Pisałam też od razu do komornika, że ma się wstrzymać z egzekucją, bo wystąpiłam do sądu o przywrócenie, itd. Komornik po miesiącu odpisał mi, że nie zamierza się wstrzymywać, bo ma wyrok sądu. I tak teraz co miesiąc mi zabierają.
Teraz dostałam to postanowienie i moje pytanie.Jak odzyskać zabrane mi pieniądze.Długu nigdy nie było, wyroku nigdy nie miałam, komornik się ze mną nie kontaktował przed wejściem mi na pensję. Cala sprawa jest nierealna!!!BŁAGAM POMÓŻCIE.CO mam robić teraz!!!Jakie podjąć działania, jak odzyskać kasę?

Odpowiedz

Rafał Rojek 20 września, 2013 o 15:42

Witam, nie znam szczegółów Pani sprawy, z resztą to też nie jest miejsce na udzielanie kompleksowych porad, ale jeśli dobrze rozumiem, że udało się uchylić nakaz zapłaty, potem komornik umorzył postępowanie i obciążył wierzyciela kosztami to:

– komornik sam powinien Pani zwrócić kwoty, które ściągnął, a jeszcze nie przekazał wierzycielowi,
– z kolei o kwoty, które komornik juz przekazał wierzycielowi musi się Pani upomnieć – najlepiej wezwać wierzyciela do ich zwrotu pod rygorem wytoczenia powództwa.

Odpowiedz

NieDajSieWEH 11 grudnia, 2013 o 11:47

Witam,
W odniesieniu do tego artykułuo niecelowej egzekucji, zastanaiwia mnie podobna rzecz jak przedmówcę w tym podwątku, gdyż pozbawiłem wykonalności WEH inwestycje, które uzyskały klauzulę wykonalności na przedawnione orzeczenie sądowe po ponad 10iu latach.
Złożyłem wniosek do komornika z odpisem postanowienia Sądu o pozbawieniu w całości wykonalności tego tytułu wykonawczego z wnioskiem o obciążenie wierzyciela kosztami egezekucji.
W odpowiedzi komornik wydał postanowienie na podstawie art. 825 pkt 2 (czyli prawidłowo) w którym ustalił:
1. koszty na kwotę XXX
2. Wydatki zostały pokryte z zaliczki wpłaconej przez wierzyciela
4. Ustalił koszty zastępstwa adwokackiego na kwotę: YY PLN

Czyli nie żąda ode mnie w tym postanowieniu żadnych opłat, ale mam wątpliwość czy mimo to nie powininem skłądać skargi na czynności i domagać się uznania za bezcelową tą egzekucję?
Czy później po uprawomocnieniu się tego postanowienia wierzyciel albo komornik nie mogą żadać albo zasądzić sobie tych kosztów zastępstwa adwokackiego, czy kosztów postępowania egzekucyjnego?

Dodam, że komornik niczego nie ściągnął, bo akurat tak się skłąda, że w Polsce nie ma czego szukać.
Czy te skargi na czynności komornika wcelu ustalenia bezcelowości postępowania tylko w przypadku kiedy wierzyciel umarza egzekucję po pozbawieniu wykonalności?
Wygląda na to że na ten moment niczego ode mnie nie chce, tylko czy później ktoś nie może chcieć jeśli nie wykażę w skardze na czynności bezcelowości, bo wtedy będę domagał się obciążenia oczywiście wierzyciela kosztami skargi podobnie jak tutaj ktoś to robił:
http://forumprawne.org/windykacja/374709-dlug-w-firmie-presco-investments-s-r-l-intrum-justitia-lub-innej-fw-cz-ii-97.html#post2427875

Pozdr.

Odpowiedz

AntyWEH 13 listopada, 2013 o 11:34

Witam,
WEH Inwestycje praktykują uzyskiwanie klauzul wykonalności po ponad 10 latach na orzeczenia sądowe przedawnione (w moim przypadku w 2012 roku się przedawnilo, a do komornika zlozyli z poczatkiem 2013.
Zlozylem pozew przeciwegzekucyjny natychmiast i razem z nim wniosek o zabezpieczenie powodztwa poprzez zawieszenie postepowania egzekucyjnego.
Takie zawieszenie uzyskalem jakis czas temu i przeslalem komornikowi.
W tej chwili juz uprawomocnil się wyrok sadu który uzanal moje powodztwo i w calosci pozbawil wykonalnosci tego tytulu wykonawczego.
WEH chce teraz mojego rachunku bankowego zaby przelac mi zasadzone w pozwie koszty procesu-oczywiscie nie dostana żadnego rachunku, tylko ultimatum zeby w 7 dni przeslali na adres domowy ta kase, bo przeciez nie ma obowiazku posiadac konta w banku.

Tylko jedna sprawa-wyslalem kilka pism do komornika i chcialbym obciazyc WEh rowniez tymi kosztami,
jak rowniez kosztami tej w moim mniemamniu niecelowej egzekucji.

I taka sprawa powininem skladac wniosek do omornika o umorzenie w zwiazku z pozbawieniem wykonalnosci i obciazenie wierzyciela kosztami na podstawie ustawy.
Probowali znalezc jelenia ktory pozwoli sie okrasc, apo ponad 10iu latach nie mam czasu i choty szukac i dochodzic czy to bylo zaplacone czy nie i czy sie im w ogole nalezalo-nie dostarczono mi wyroku-pracowalem poza miejscem zamieszkania i PKP Ci*y im to odsprzedalo i musieli uzyskac tytul wykonawczy i zrobili to po ponad 10 latach, czyli nie przerwali biegu przedawnienia moim zdaniem i sadu chyba tez, ale nie pisalem o uzasadnienie…

Pozdr.

Odpowiedz

Krzysztof 8 grudnia, 2013 o 12:06

Witam. bardzo proszę o odpowiedź jak to jest z należnościami wobec US. Zaległości rok 2005 oraz 2006. W 2008 rozprawa o ” wyjawienie majątku”. Od tego czasu jestem za granicą ale nie bardzo rozumiem przepisy ordynacji podatkowej. Jest napisane, że po 5 latach się przedawnia chyba że zostaje zatrzymanu bieg przedawniea. Pytanie następne, ile razy można zatrzymać bieg przedawnienia?

Odpowiedz

Ania 18 stycznia, 2017 o 14:35

Przerywać bieg terminu przedawnienia można „bez końca”.

Odpowiedz

windykacja blog 15 stycznia, 2014 o 06:09

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.

I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you
continue this in future. Lots of people will be benefited from your
writing. Cheers!

Odpowiedz

Tomasz 15 marca, 2014 o 16:09

Witam
Przed jakim wydziałem składa się wniosek o niecelowe wszczęcie egzekucji. Czy to jest Wydział Cywilny Sekcja ds. Egzekucyjnych? Gdyż złożyłem właśnie wniosek do tego Wydziału. Wydział ten zaś automatycznie przemianował mi wniosek na skargę na czynności Komornika. Oczywiście skarga została oddalona. Jak to jest, że potwierdzenia przelewu nie są dowodem dla komornika. Wierzyciel złożył wniosek, w którym żąda środków pieniężnych, które zostały przeze mnie zapłacone na co posiadam Bankowe potwierdzenia przelewu. Czy w tym przypadku pozostaje mi tylko przeciwegzekucja.

Z poważaniem
Tomasz H.

Odpowiedz

Rafał Rojek 18 marca, 2014 o 15:51

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego. Przedstawienie mu dowodów dokonania przelewu bezpośrednio do wierzyciela nie wystarczy. To wierzyciel powinien wnieść o ograniczenie/umorzenie postępowania egzekucyjnego. Tobie rzeczywiście pozostaje powództwo przeciwegzekucyjne.

Odpowiedz

grzegorz 28 kwietnia, 2016 o 19:35

Kolejne chore polskie prawo. Dług spłacony a dłużnik bez praw… Musi PROSIĆ wierzyciela o umorzenie egzekucji. A niby czemu może być prowadzona egzekucja w sytuacji gdy są dowody na spłatę długu? Ja rozumiem że mafia tak robi ale urzędnik państwowy??

Odpowiedz

Andrzej 7 maja, 2014 o 18:37

Witam,
W ubiegłym roku komornik sądowy przysłał mi pismo abym uiściła, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotów w Warszawie , XII Wydział Wykonania Orzeczeń, na jego konto kwotę 421,54 zł z tytułu nieopłacenia na rzecz I Urzędu Celnego kosztów sądowych w wysokości 40 zł. oraz kwotę 381,53 zł – kosztów komorniczych. Wniosłem wymienione kwoty na rzecz komornika, a ponieważ nigdy nie otrzymałem orzeczenia Sądu Rejonowego , wniosłem skargę do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone postanowienie stwierdzając , że Sąd Rejonowy wadliwie przyjął , iż zostałem powiadomiony o terminie rozprawy w trybie doręczenia zastępczego, a co za tym idzie jego postanowienie nie uprawomocniło się, albowiem nie rozpoczął się bieg terminu do złożenia środka zaskarżenia. W związku z zaistniałą sytuacją mam następujące pytanie : od kogo mam prawo dochodzić zwrotu kosztów komorniczych, czy w pełnej wysokości i na jakie przepisy prawa mogę się powołać ?
Z poważaniem.
Andrzej S.

Odpowiedz

Zosia 25 czerwca, 2014 o 13:47

Witam,
przed rokiem otrzymałam od komornika nakaz zapłaty w wysokości 28 zł kwoty głównej na rzecz wierzyciela + blisko 620 zł na konto komornika za dokonanie czynności komorniczych. W sumie nie wiem jakich, bo nie miałam zajętego ani konta bankowego, ani samochodu, ani ..nic.
Zanim otrzymałam komornicze pismo, tydzień wcześniej wpłacilam żądaną kwotę na konto Wierzyciela. Po tygodniu wypłaciłam ze swojego konta ponad 600 zł dla komornika, informując jednoczesnie, ze Wierzyciel został spłacony….Minął rok bez żadnego odzewu. O sprawie zapomniałam, do czasu, gdy znowu otrzymałam pismo od komornika z nakazem stawienia się w celu złożenia wyjaśnien. Przez ten rok, sprawa nie została umorzona!!!
Pomijając kosmiczną wysokość opłaty komorniczej, nie rozumiem, dlaczego sprawa nie jest zamknięta, a ja jestem zmuszona do ponownego stawiennictwa w siedzibie komornika oddalonej o 30 km!

Odpowiedz

Rafał Rojek 25 czerwca, 2014 o 13:56

Proszę spróbować wyjaśnić to najpierw przez telefon z sekretariatem kancelarii komornika. Możliwe, że chodzi jedynie o wysłuchanie Pani przed umorzeniem postępowania. Może też, że wierzyciel nie przekazał komornikowi informacji o tym, że otrzymał od Pani wpłatę na poczet należności głównej. Proszę więc poszukać tego potwierdzenia.

Odpowiedz

Zosia 25 czerwca, 2014 o 16:45

Zadzwoniłam;). Dziękuję za podpowiedź;).
Wg Pani z Sekretariatu, chodzi nie o umorzenie samego postępowania, ale o …umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na „bezskuteczność przedmiotowego postępowania egzekucyjnego”. Tymczasem, już dawno (przed rokiem) wszystko spłaciłam, i wierzycielowi zanim dostałam pismo komornicze (28 zł) i komornikowi (620zł). Wysłałam kopie wpłat. A teraz okazuje się, ze umorzenie jest nie dlatego, że uczciwie wpłaciłam…ale dlatego, ze jestem „nie do wyegzekwowania” (?)

Odpowiedz

Mirka 17 lipca, 2014 o 17:48

Witam
Komornik zajął mi konta w lutym tego roku w ten sposób dowiedziałam się o prowadzonej p-ko mnie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego na spadkobierców (jestem jedną z dwóch spadkobierców drugim jest wierzyciel). W lutym złożyłam do sądu zażalenie o nadanie klauzuli wykonalności oraz skargę na czynności komornika. W lipcu dostałam postanowienie sądu o zawieszenie egzekucji do czasu rozstrzygnięcia sprawy o nadanie klauzuli wykonalności. Niestety komornik zdążył wyegzekwować całą należność i przekazać wierzycielowi (oszustowi). Moje pytanie brzmi: jak dalej postąpić i jakie kroki podjąć. Nadmieniam, że nie mam co liczyć na zwrot wyegzekwowanych należności od wierzyciela, bowiem ten się ukrywa i nie posiada żadnego majątku. Proszę o pomoc i z góry dziękuję

Odpowiedz

Rafał Rojek 18 lipca, 2014 o 12:53

Jeśli komornik zdążył już przekazać wierzycielowi te środki, to w przypadku późniejszego pozbawienia nakazu zapłaty klauzuli i umorzenia egzekucji niestety należy żądać zwrotu tych kwot tylko bezpośrednio od wierzyciela. Tak więc wezwanie do zapłaty, a jeśli żądanie nie zostanie spełnione w wyznaczonym okresie, trzeba będzie przygotować pozew do sądu. Z tym powództwem należy jednak poczekać do czasu rozstrzygnięcia o uchyleniu klauzuli. Jak będzie Pani dysponowała takim postanowieniem sądu proszę również wnieść do komornika o umorzenie egzekucji i koniecznie(!) o obciążenie wierzyciela zamiast dłużnika kosztami egzekucji, z uwagi np. na niecelowe jej wszczęcie.

Nie znam szczegółów sprawy, ale wydaje mi się, że pośpieszyła się Pani ze skargą na czynności komornika. Komornik na razie działał prawidłowo – na podstawie prawomocnego tytułu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Skargę, w tego typu sprawach, wnosi się najczęściej już po rozstrzygnięciu dot. uchylenia klauzuli lub utracie mocy nakazu zapłaty i żądaniu z tego tytułu umorzenia egzekucji i obciążenia wierzyciela kosztami. Jeśli więc komornik nie wyda postanowienia o obciążeniu kosztami wierzyciela i obciąży nimi Panią (dotychczasowego dłużnika) to na taką czynność komornika można złożyć skargę.

Odpowiedz

Ryszard 26 sierpnia, 2014 o 07:42

Dzień dobry
Otrzymałem wczoraj Postanowienie komornika o wszczęciu egzekucji i zajęcia w sprawie o alimenty dla 20-letniego syna. Alimenty otrzymywał terminowo, jedynie za bieżący miesiąc (08’2014) otrzymał w 2 ratach 70 % terminowo, a 30% tej raty miesięcznej 15 dni po terminie. Czy teraz muszę płacić komornikowi cały czas 8 lub 15 % dodatkowo? Komornik wysłal do biura maklerskiego zajęcie, aby od przyszłego miesiąca (czyli bezterminowo) ten bank płacił z mojego rachunku za pośrednictwem komornika moje alimenty. Nie miałem wezwania od syna i to jest jakby szykanowanie mnie. Co mogę zrobić – postepowanie przeciwegzekucyjne, skarga na nadanie klauzuli wykonalnosci, czy wniosek o ustalenie niecelowości wszczęcia do Komornika (Sądu?)

Odpowiedz

Marek 17 stycznia, 2015 o 20:50

Witam
otrzymałem postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w oparciu o art. 823 kpc) od komornika z jednoczesnym obciążeniem opłatą stosunkową (art. 49 ust. 2 9.275,47 zł). Sprawa dotyczy kredytu hipotecznego – został wypowiedziany, jednak po wpłacie żądanej przez bank kwoty (10.000) podpisałem porozumienie o dalszej spłacie. Raty są realizowane na bieżąco. Czy w takim przypadku mam możliwość wykazania niecelowej egzekucji? W jaki sposób mogę uniknąć kary w formie opłaty stosunkowej? Czy prawidłowym działaniem banku i komornika jest kolejna próba dobicia dłużnika i skuteczne uniemożliwienie realizacji bieżących zobowiązań?
Bardzo proszę o pomoc.

Odpowiedz

Michał 30 stycznia, 2015 o 15:34

Witam
potrzebuje pomocy, chociaz nie wiem czy nie jest za późno. Od lipca zeszłego roku komornik ściągał ze mnie swoje koszty na mocy umorzenia postepowania egzekucyjnego z mocy prawa po roku , ponieważ wierzyciel wniósł tylko zawieszenie egzekucji. Podpisałem ugodę z Bankiem i myślałem że wszystko jest juz załatwione , a tu po ponad roku naliczył sobie takie koszty, że złozyłem skarge na czynności komornicze. Sąd jednak zmniejszył opłate egzekucyją tylko o kilka tysięcy natomiast komornik ściągnął bardzo duża kwotę, czy zawiniłem tu ja, że w ugodzie nie było zastrzeżenie że wierzyciel-bank ma wysłac wniosek o umorzenie ? czy to bank powinien ?
Chciałbym uzyskac info czy istnieje szansa odzyskania tych należności?

Odpowiedz

Agnieszka 26 lutego, 2015 o 00:56

Witam.
opiszę krótko: miałam nakaz zapłaty z dn.18.07.2014. dług dobrowolnie spłacał werzycielowi od 01.01.2014. Jednak wierzyciel złozyl do komornika w 07.2014 wniosek o egzekucję całej kwoty znakazu, nie informując, że do tego dnia spłaciłam już połowę długu. Komornik wysyłał do mnie pisma na stary adres firmy, więc ich nie otrzymywałam.Co ciekawe, postanowienie o zajęciu r-ku bankowego otrzymałam od razu na obecny adres firmy. Wierzyciel pisemnie potwierdził komornikowi moje wpłaty na własne konto więc otrzymałam postanowienie o umorzeniu z art.825 kpc. Moje pytanie: czy od kwot wpłaconych przed wszczęciem postepowania komornik powinien pobrac opłatę?, wierzyciel chyba celowo nie informował komornika o wpłatach. kto pokrywa koszty w takim przypadku: ja czy wierzyciel. Nadmieniam że mam wpłacic niepokryte koszty postepowania.
Postanowienie:
art.770 kpc celowe koszty 796,14w tym zast.prawnego 300 zł.
wysokość nie pokrytych k. 258,27
orzec o obowiązku zwrotu przez dłuznika wierzycielowi poniesionych k.egz.
wezwac dłuznika do zapłaty kosztów w term.7 dni.
Nie bardzo to rozumiem, prosze o pomoc.

Odpowiedz

Karolina Rokicka 26 lutego, 2015 o 09:01

@Agnieszka, zawsze możesz złożyć skargę na czynności komornika, jeśli uważasz, że postanowienie o kosztach jest nieprawidłowe. Pamiętaj jednak, że sama w sobie egzekucja nie była niecelowa – to, że dobrowolnie spłacałaś dług nie oznacza, że wierzyciel nie mial prawa złożyć wniosku o wszczęcie egzekucji. Ponadto, pewne opłaty (np. za wszczęcie egzekucji) komornik pobiera zawsze – niezależnie od tego, czy egzekwuje całość czy tylko pół roszczenia. Może zmienić się wielkość np. wydatków gotówkowych. Przeczytaj jeszcze te wpisy: 1, 2

Odpowiedz

Jakub 20 marca, 2015 o 16:57

Witam

Dostałem wezwanie do sądu w celu wyjawienia majątku z powodu zaległości w US. Co się dzieje jeżeli przed wyznaczonym terminem rozprawy spłacę zaległości ? Czy powinienem się obawiać bo wiadomo że konsekwencje takiego przyrzeczenia są dość bolesne, czy spłata zaległości załatwia sprawę ?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Rokicka 25 marca, 2015 o 19:41

@Jakub,
wyjawienie majątku stanowi część postępowania egzekucyjnego. Sąd bada tylko, czy wniosek wierzyciela jest uzasadniony. Podniesienie spłaty zaległości może być dla sądu mocnym argumentem dla umorzenia postępowania jako bezzasadnego. Niemniej sąd będzie to oceniał w każdej spawie – jeśli uzna wniosek wierzyciela za uzasadniony, wyda postanowienie, w którym zobowiąże Cię do złożenia wykazu majątku. Pamiętaj równiez, że na postanowienie sądu w przedmiocie wyjawienia majątku przysługuje zażalenie.

Odpowiedz

wiola 15 kwietnia, 2015 o 14:55

Witam
mam pytanie dostałam od komornika pismo do zapłaty za ustalenie mojego majątku jako dłużnika, tylko ze mój majątek wskazał komornikowi wierzyciel wiec czy muszę to zapłacić czy mogę się jakoś odwołać.
z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Rokicka 16 kwietnia, 2015 o 11:31

@wiola, to, że wskazywał wierzyciel nie ma znaczenia, bo komornik i tak musiał podjąć stosowne czynności, za które przysługuje mu opłata egzekucyjna. Jeśli się z nią nie zgadasz, możesz spróbować wnieść skargę na czynności komornika.

Odpowiedz

Beata 24 maja, 2015 o 18:09

Witam, mój mąż dostał plik dokumentów od komornika, m.in. wyrok w sprawie, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, oraz 8 pism do Banków- zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Wystąpiła zbieżność danych (imię i nazwisko) z dłużnikiem oraz bezprawnego użycia nr pesel męża jako pesel dłużnika. Napisaliśmy wniosek o umorzenie postępowania, wyjaśniając ewidentny błąd, domagając się sprostowania sprawy w bankach oraz wyjawienia w jaki sposób komornika nabył dostęp do nr pesel męża. Czekamy na odpowiedź. Może Pani wie skąd komornik mógł uzyskać dostęp do nr pesel męża? Czy możemy równocześnie zaskarżyć postępowanie komornika do sądu, że użył bezprawnie nr pesel? Oraz może Pani podpowie w jaki sposób ustrzec się przed kolejnym szarpaniem z komornikiem? ponieważ sprawa wraca jak bumerang, wyjaśniana już raz innemu komornikowi w lutym (ale wtedy nie było problemu z nr pesel). Czy należy napisać jakieś pismo do wierzyciela i jego pełnomocnika?

Odpowiedz

aneta 9 czerwca, 2015 o 23:17

Dzień dobry dostałam zajecie wynagrodzenia oraz zajecie rku bankowego nigdy nie widziałam na oczy nakazu zapłaty ani zadnych innych pism przedsadowych ponieważ wysłane były na adres zameldowania pod którym nie przebywa m od 20 lat a wszelkie urzędy i korespondencja kierowana powinna być na ten właśnie adres gdzie zamieszkuje i roLiczam się z urzędem skarbowym wg właściwości zamieszkania Czy w tej sytuacji mogę wnieść zażalenie i wnieść zarzut przedawnienia ponieważ nakaz zapłaty jest z 2012 roku ?

Odpowiedz

aneta 14 lipca, 2015 o 18:27

dzień dobry, Złożyłam zażalenie do Sądu na postanowienie o nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności
w całości zaskarżając nakaz zapłaty
wniosłam o oddalenie powództwa
rozpatrzenie sprawy pod nieobecnośc powoda
doręczenie mi jako pozwanenu nakazu zapłaty którego nie otrzymałam pod właściwy adres
o wydanie zaświadczenia iż nakaz zapłaty został uznany za doręczony
oraz w przypadku gdy uchybiłam terminowi o przywrócenie terminu.

Z sądu otrzymałam zaświadczenie z art. 139 par 5 kpc że nakaz zapłaty został doręczony w trybie art. 139 par 1 kpc oraz odpis nakazu zapłaty.
W ciągu 14 dni mam prawo na wniesienie sprzeciwu w którym mogę powołać się na zarzut przedawnienia ponieważ sprawa dotyczy roku 2012 czyli z tej daty jest nakaz zapłaty za bilet mandat ZTM
niestety pracodawca zabrał mi pieniądze w trybie egzekucji komorniczej bo pismo z sądu otrzymałam po wypłacie wynagrodzenia.
W jaki sposób mogę domagać się zwrotu kosztów w związku ze składanym sprzeciwem od wierzyciela i w jakim trybie?
czy w uzasadnieniu wystarczy że powołam się na zarzut przedawnienia na podst art. 778 kc w związku z art. 77 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe oraz art. 117 par 2 kc podniosę zarzut przedawnienia.
w jakim trybie mam wezwać wierzyciela do zwrotu kosztów które komornik zabrał mi z wynagrodzenia.

dziękuję i pozdrawiam,
z wyrazami szacunku z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Sunny 4 września, 2015 o 09:44

Gdy nakaz utraci moc, wierzyciel MUSI na Twoje pisemne wezwanie zwrócic Ci wszystko co otrzymał od komornika. Poza kosztami konorniczymi… Tu zaczynają sie schody. Komornik zamknie sprawę orzekając, że koszty kokornicze ponosi dłużnik. Składasz na tą decyzję zażalenie na czynnosci komornicze (skladasz w sądzie przy ktorym dziala komornik – opłata 100 zł) w ciagu 7DNI! Tam wyjaśniasz sprawę i opisujesz okoliczności, że egzekucja niecelowa, nakaz utracił noc i nie możes ponosić kosztów pomyłki wierzyciela, który podał Twój nieaktualny adres i naraził na niepotrzebne koszty. Sąd orzeknie na Twoją korzyść i zmieni decyzję komornika. Na tej podstawie wierzyciel musi Ci oddać koszty komornicze.

Odpowiedz

Krzysiu 3 lipca, 2021 o 11:43

Wszystkie mandaty wystawione z ZTM do 2014 są od dawna umorzone bo były wystawiane niezgodnie z prawem. 😀

Odpowiedz

Tomek 23 lipca, 2015 o 23:25

Witam.
Mam nietypową sprawę, wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko mnie i mojemu poręczycielowi jednocześnie w dwóch różnych kancelariach komorniczych /inne miejsca zameldowania/. Zacząłem spłacać dług u komornika zgodnie z moim miejscem zamieszkania, wówczas na wniosek wierzyciela /bank/, komornik który wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko poręczycielowi zawiesił przedmiotowe postępowanie egzekucyjne. Po zapłaceniu wszystkich należności wobec wierzyciela, komornik który wyegzekwował wobec mnie wszystkie należności na wniosek wierzyciela umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na spłatę całości zadłużenia w dniu 13.03.2015r.
Natomiast komornik poręczyciela w dniu 13.05.2015r. postanowieniem podjął zawieszone postępowanie egzekucyjne wobec poręczyciela a następnie umorzył wobec zapłaty przez dłużnika na rzecz wierzyciela i następnie naliczył koszty komornicze w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia- zaskarżyłem to postanowienie do Sądu.
W piśmie do Sądu komornik uznał moje zarzuty o dwukrotną egzekucję w tej samej sprawie za bezzasadne i że zgodnie z art. 804 kpc nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym /telefonicznie poinformowałem go ,że spłaciłem całą wierzytelność/i zastosował wobec siebie przepisy z art. 49 ust. 1 tak jak gdyby to on skutecznie przeprowadził egzekucję i że nie ma informacji od wierzyciela, że należność została uregulowana. Sąd zwrócił się do mnie z pismem czy nadal popieram przedmiotową skargę. W związku tym mam pytanie czy komornik ma prawo do opłaty egzekucyjnej wobec poręczyciela, chociaż nie dokonał egzekucji, ponieważ wierzyciel wniósł o zawieszenie postępowania wobec faktu , że spłaciłem należność wobec komornik u którego byłem dłużnikiem. Proszę o poradę.

Odpowiedz

Adam 13 października, 2015 o 12:58

Witam, mam pytanie, na które nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Miałam pewien dług (koszty procesu). Zostało wszczęte postępowanie komornicze, które następnie zostało po kilku miesiącach umorzone.
Po 2 m-cach od umorzenia komorniczego, miałam przypływ gotówki i spłaciłam całe zasądzone na sprawie koszty procesowe wierzycielowi zgodnie z wyrokiem Sądu przelewem bankowym.
Wierzyciel nie chce mi oddać tytułu wykonawczego a co za tym idzie boję się, że w przyszłości ponownie będzie chciał wyegzekwować ode mnie pieniążki, które już de facto spłaciłam.
C robić w takiej sytuacji? Czy napisać jakieś pismo do sądu o unieważnienie pkt dotyczących zasądzonych kosztów podpierając się potwierdzeniem wykonania przelewu. Boję się, że jak nieuczciwy wierzyciel złoży ponownie wniosek do komornika to ten obciąży mnie kosztami egzekucji, do której po spłacie zobowiązania dojść nie powinno. Czy da się tego jakoś uniknąć?
z góry dziękuję za odpowiedź

pozdrawiam

Odpowiedz

łukasz 2 listopada, 2015 o 12:36

czy dochodzenie przedawnionego roszczenia świadczy o niecelowej egzekucji ?

Odpowiedz

Rafał Rojek 10 listopada, 2015 o 12:35

na pewno taka argumentacja nie wystarczy. Ale już dochodzenie takiego roszczenia, z podaniem błędnego adresu, co uniemożliwiło podniesienie zarzutu przedawnienia wcześniej, np. w toku postępowania sądowego, może świadczyć o niecelowości. Przecież gdyby dłużnik wiedział o postępowaniu, zgłosiłby zarzuty w terminie i sprawa w ogóle nie trafiłaby do egzekucji.

Odpowiedz

łukasz 13 listopada, 2015 o 07:54

a jak faktycznie w pozwie podany był zły adres ale wierzyciel nie wiedział że dłuznik się przeprowadził, to taka egzekucja będzie uznana za niecelową?

Odpowiedz

Arek 17 listopada, 2015 o 23:30

Witam. Mam pewien problem i nie wiem jak go rozwiązać. Bylem jakiś czas dłużnikiem byłego wspólnika który to niezle mnie ustawił ale mniejsza o to. Spisałem ugodę i zapłaciłem ustaloną kwotę wierzycielowi. W ugodzie zaznaczono kilka pozycji a mianowicie. Kwota podstawowa, odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, koszty sądowe i adwokata po splaceniu ustalonej kwoty wierzyciel uznaje za zaspokojone. Wszystko wraz ze wszystkimi kosztami postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika tez uznaje za zaspokojone. Wierzyciel wycofuje sprawę od komornika bez podania przyczyny i zostaje ustalone ze sam pokrywa koszty. Sprawa zostaje wycofana ugoda spisana a komornik wysyła do mnie pismo z nakazem zapłaty za postępowanie koszty itp. Co mam zrobić w takim wypadku w jaki sposób się bronić jakich użyć argumentów. Bylem to wyjaśnić Z komornik ale stwierdziła że ja to nie obchodzi ze mam ugodę i ze cos tam ustalalem z wierzycielem. Ona chce pieniądze i koniec. Zero dyskusji. Ma ugodę gdzie napisane ze wszysto wierzyciel uznaje za zaspokojone i jest też napisane ze koszty postępowania egzekucyjnego zaspokojone i nadal mam komornika na głowie. Jak się bronić. Komornik wyliczył kosztów na 2075zl a to nie mała kwota. Chciałbym na podstawie ugody napisać jakieś pismo do sądu by komornik wstrzymał egzekucję i ściągnął sobie pieniądze od wierzyciela który wyraźnie zaznaczył ze również koszty komornicze uznaje za zaspokojone. Pozdrawiam

Odpowiedz

Rafał Rojek 20 listopada, 2015 o 13:41

Skoro wierzyciel zwolnił Pana z tego długu to po jego zapłacie komornikowi będzie mógł Pan żądać od wierzyciela zwrotu tej kwoty (tzw. regres), oczywiście powinien Pan też poinformować wierzyciela, że komornik (mimo takiej a nie innej treści ugody) żąda od Pana zapłaty tych kosztów i wezwać go do ich zapłaty za Pana, ponieważ w przeciwnym razie będzie Pan dochodził roszczeń regresowych przed sądem.

Odpowiedz

Arek 20 listopada, 2015 o 14:04

Dziękuję za odpowiedź. Ja wiem ze mohe w ten sposób ale chciałem pójść na skróty tylko po to by pominąć tą zapłatę gdyż wiem ze ten człowiek nie odda mi pieniędzy i będę się z nim sądzić w nieskończoność

Odpowiedz

Jan 19 listopada, 2015 o 22:05

Witam,
Zwracam się do państwa z prośbą o pomoc. Wniosłem do Sądu pozew o zapłatę przeciwko komornikowi (zajął dotację z PUP) . Komornik przekazał środki na konto wierzyciela. W odp. na pozew komornik wskazał że nie ma legitymacji procesowej biernej bo środki nie są u niego a u wierzyciela. Czy ma rację? Czy sąd odrzuci pozew?
Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Rafał Rojek 20 listopada, 2015 o 13:49

WItam, trudno mi się ustosunkować, ponieważ nie wiem czego dokładnie dotyczy sprawa. Zakładając że jest to powództwo przeciwegzekucyjne, a nie np. odszkodowawcze (?) to rzeczywiście stroną postępowania powinien być wierzyciel, a nie komornik.

Odpowiedz

Jan 20 listopada, 2015 o 17:49

Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie moją sprawą. Wniosłem do sądu cywilnego pozew o zapłatę. PUP przekazał na moje konto, które było zajęte przez Komornika dotacje na działalność. Bank przekazał środki na konto Komornika, a komornik w terminie 4 dni przesłał pieniądze wierzycielowi. Złożyłem skargę na komornika – sąd uwzględnił skargę i nakazał zwolnić środki. Komornik powiedział, że postanowienie jest błędne i bezprzedmiotowe. Uzasadnił tym że już przekazał środki wierzycielowi i ich nie posiada. A zajął dotację bo nie miał informacji, że są to środki wyłączone z egzekucji (podobno nie ma wiedzy skąd są pieniądze na koncie i nie ma uprawnień aby to badać). Więc złożyłem pozew o zapłatę wraz z PUP. W odpowiedzi komornik wskazał, że PUP nie ma legitymacji czynnej a on w tej całej sprawie nie ma legitymacji biernej. Czy faktycznie komornik ma raję i mój pozew zostanie oddalony? Bardzo proszę o odpowiedź, co robić cofnąć pozew?

Odpowiedz

małgorzata 20 listopada, 2015 o 18:36

mam pytanie co znaczy takie zdanie ,,powyższe koszty postępowania zostały zapłacone do kwoty 736,56zł.do zapłaty przez dłużnika pozostaje kwota 0,00 zł.nie rozumiem czy jest spłacone czy to jest nadpłata czy co to wogóle jest za kwota 736,56?proszę o odpowiedz?

Odpowiedz

Jan 23 listopada, 2015 o 12:38

Bardz dziękuję za szybką odpowiedź i zainteresowanie moją sprawą. Pozwolę sobie doprecyzować wcześniejszą wiadomość. Starałem się o dotację z PUP na działalność gospodarczą. PUP przyznał mi dotacje i wpłacił środki na moje konto, które było zajęte przez komornika. Komornik zabrał pieniądze i przekazał wierzycielowi. Wystąpiłem ze skargą na komornika. Sąd uwzględnił skargę i nakazał zwolnić środki. Komornik powiedział że orzeczenie jest błedne i bezprzedmiotowe z uwagi na to, że przekazał środki wierzycielowi. Złozyłem wraz z PUP pozew do sądu o zapłatę przeciwko komornikowi sumy którą zajął i przekazał wierzycielowi. W odpowiedzi na pozew komornik wskazał że PUP nie ma legitymacji czynnej a on wogóle w całej sprawie jest pozbawiony legitymacji biernej ponieważ nie posiada wskazanych środków. Czy komornik ma rację? Czy należy cofnąć pozew? Co Pan radzi?
Bardzo proszę o odpowiedź. Jan

Odpowiedz

Jakub 8 grudnia, 2015 o 14:32

Taka sytuacja: zapłaciłem nakaz zapłaty – w porozumieniu z wierzycielem. Dwa miesiące później dostaję zajęcie komornicze – dotyczy kosztów klauzuli (66 zł) i zastępstwa (15zł) oraz kosztów komorniczych. Klauzula została wystawiona miesiąc po zapłacie nakazu. Czy to nie jest przykład niecelowej egzekucji? Czy taka klauzula i koszty mogą się ostać?

dziękuję

Odpowiedz

Rafał Rojek 10 grudnia, 2015 o 16:37

witam, to może być przykład niecelowej egzekucji, ale istotna jest nie data nadania klauzuli, a data złożenia wniosku przez wierzyciela o jej nadanie. Jeśli wniosek został złożony juz po zapłacie to jak najbardziej ten koszt może zostać uznany za niecelowy, tak samo jak pozostałe opłaty zw. z post. egzekucyjnym w tym te 15 zł zastępstwa w egzekucji).

Odpowiedz

Marek 10 grudnia, 2015 o 19:11

Witam
otrzymałem postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w oparciu o art. 823 kpc) od komornika z jednoczesnym obciążeniem opłatą stosunkową (art. 49 ust. 2 9.275,47 zł). Sprawa dotyczy kredytu hipotecznego – został wypowiedziany, jednak po wpłacie żądanej przez bank kwoty (10.000) podpisałem porozumienie o dalszej spłacie. Raty są realizowane na bieżąco. Czy w takim przypadku mam możliwość wykazania niecelowej egzekucji? W jaki sposób mogę uniknąć kary w formie opłaty stosunkowej? Czy prawidłowym działaniem banku i komornika jest kolejna próba dobicia dłużnika i skuteczne uniemożliwienie realizacji bieżących zobowiązań?
Bardzo proszę o pomoc.

Odpowiedz

JOANNA 30 stycznia, 2016 o 13:31

Moja sprawa wyglada tak. Mialam dlog w firmie Ruch. Wierzyciel w marcu 2015 roku uzyskal wyrok a w kwietniu 2015 klauzule wykonalnosci. Ja staralam sie w miare moich mozliwosci splacac zadlozenie tak ze w chwili wydania wyroku kwota zalglosci byla juz mniejsza niz podawana przez wierzyciela. Ostatecznie w maju 2015 roku moje zobowiazanie zostalo w calosci splacone. I od tego czasu spalam spokojnie do 12 stycznia kiedy to przyszlo pismo od komornika o wszczeciu egzekucji. Z moich informacji wynika ze Ruch wniosl 7 stycznia o egzekucje splaconego dlogu a po mojej interwencji wniosl 20 stycznia 2016 o umozenie egzekucji. Komornik chce obciazym mnie kwota kosztow ok 5ooo zl. Czy musze te koszty placic i czy komornik ma racje?

Odpowiedz

Iza 19 lutego, 2016 o 23:28

Witaj, masz 7 dni żeby wnieść skargę na czynności komornicze do sądu! Pisz, że egzekucja niecelowa i wierzyciel naraził Cię na straty. Dołącz dowody spłaty. Koszty komornicze zostaną przerzucone na Ruch. Opłata za skargę na czynności komornicze to 100 zł. Wnioskuj, o zwrot kosztów skargi przez Ruch.

Odpowiedz

Gabriela 22 lutego, 2016 o 16:55

Dzień dobry , mam pytanie , dostałam od komornika powiadomienie o zajęciu wierzytelności na podstawie elektronicznego nakazu zapłaty, wpłaciłam na konto nie komornika a wierzyciela( T-Mobile Polska) całą kwotę 240 zł i wystąpiłam do T-Mobile o wycofanie egzekucji komorniczej tym bardziej , że dług wraz z odsetkami wynosił 240 zł a opłata egzekucyjna 330 zł opłaty stałe 66 zł, Vat 76 zł i wydatki gotówkowe 46 zł. Czyli opłaty 500 zł a dług 240 zł jednak T-Mobile nie chce wycofać sprawy od komornika . Czy będę musiała ponosić koszt egzekucji jeśli zapłaciłam całe zadłużenie wierzycielowi?
Gabriela

Odpowiedz

piotr 5 kwietnia, 2016 o 18:07

Dzień dobry.Poczytałem sobie wyrok Sądu Najwyższego z 10-10-2003, II CK 113/02, OSP 2004/11/141 i mam następujące pytanie .Jak rozumiem trzyletni termin przedawnienia dotyczy również wyroku ,tudzież tytułu wykonawczego jeśli dotyczą one świadczeń okresowych?

Odpowiedz

Pani A 10 kwietnia, 2016 o 00:03

Witam. Moja sprawa jest długoterminowa. Od kilku lat próbujemy wyjść z długów względem jednego wierzyciela- opłaty czynszowe. Co spłacimy jeden dług, a w miarę środków niełatwo to idzie- robi się kolejny, za każdym razem nakaz sądowy, potem egzekucja komornicza, kolejne koszty komornika, kolejne odsetki, w związku z tym brak zdolności, żeby nawet kredyt konsumpcyjny wziąć na pozostałą już kwotę długu, który co miesiąc znów rośnie. Samych kosztów komorniczych mieliśmy w 2015 ponad 1500zł, odsetek, nie wiadomo, jak liczonych- ponad 1000zł, w 2014 podobnie, a każda prośba o rozłożenie na raty, choćby 700zł- odmowa na piśmie, odmowa, odmowa, kolejne koszty sadowe, komornicze, odsetki, robi się prawie dwukrotny czynsz w miesiącu w skali roku. Ale- powoli, powoli, i do przodu. Od lipca do października 2015 mieliśmy komornika na wypłatach, na kontach, spłaciliśmy, łatwo nie było, bo to i dziecko, i przedszkole, i rata za mieszkanie,i mój niecały etat, a środki dodatkowe 3-4 razy w roku, w międzyczasie kolejny nakaz sądowy o „już tylko ale i znowu” 2300zł, i tym razem pożyczka w banku, spłaciliśmy tytułem „spłata należności” w listopadzie, w terminie dwóch tygodni od otrzymania sadowego nakazu. Kolejna odmowa rozłożenia na raty, kolejne czynsze, kolejny nakaz zapłaty z grudnia- 1700zł. Dostaliśmy pismo z sądu w drugiej połowie stycznia, 4 lutego zrobiłam przelew, bo mąż dostał trzynastkę, w przelewie napisałam znowu: „spłata należności”. Pod koniec lutego było już „tylko” 1100zł zaległości, co mogę udowodnić, a mimo to okazało się w połowie marca, że pod koniec lutego wierzyciel wystąpił z nakazem na 1700zł o klauzulę wykonalności, dostał ja 4 marca (z kolejnym czynszem dług w marcu wzrósł do 1400zł), poczekał, aż się uprawomocni, bo przecież nas o tym nikt nie informował, i wystąpił do komornika o kolejna egzekucję. Mamy więc komornika, którego chcę spłacić w ciągu dwóch tygodni- połowę już spłaciłam ze zwrotu podatku, resztę zamierzam dopożyczyć. Z komornikiem wyjdę na zero w tym miesiącu z zaległościami również bieżącymi. Wierzyciel oczywiście nie zgodził się na oddalenie komornika, ani rozłożenie na raty, tłumacząc tym, że w tytule przelewu nie była podana sygnatura nakazu i przelew poszedł na bieżące i przyszłe zaległości, a o nakaz wystąpił za zaległe należności.
W związku z tym mam pytania, bo nie wszystkie rzeczy dostępne w internecie są dla mnie jasne i klarowne:
1. Jeżeli nie podałam w tytule przelewu w lutym sygnatury sadu, to z art. 451 § 3 nie powinien on automatycznie iść na najdalsze zaległości, czyli nakaz zapłaty?
2. Jeżeli pod koniec lutego zaległość bieżąca była w wysokości 1100zł a wierzyciel wystąpił o klauzule wykonalności- mam prawo wystąpić o jej uchylenie? Jaki termin mam na to nawet po spłacie komornika?
3. Jeżeli uchylę klauzulę wykonalności po spłacie komornika, czy sad powiadomi o uchyleniu klauzuli wierzyciela? Czy będę mogła tak samo w ciszy poczekać, aż się uprawomocni?
4. Czy jeśli poszłabym z tym do prawnika, on to w moim imieniu załatwiał, nawet uchylił sam klauzulę, czy kosztami prawnika mogłabym obciążyć wierzyciela jako obronę konieczną?
Z góry dziękuję, A.

Odpowiedz

Justyna 16 lipca, 2016 o 00:12

Witam.
Mama zaciagnela w 2004r.pozyczke w SKOK Stefczyka i nie spłaciła jej. W latach 2006-2013 komornik wlasciwy miejscowo prowadzil egzekucje z emerytury mamy na kilka innych bankow. Ten dlug byl najmniejszy (3% z kwoty obciazenia) W 2013r.komornik wydał postanowienie o umorzeniu na podst.art.825 par.1ust.3 po analizie dokumentów komornika okazuje się ze nie doprowadził ani złotówki na zaspokojenie tego długu i należność główna cały czas wynosi 501,87 i z tego rosły odsetki. Mama jest osobą w wieku 69 lat i nie orientuję się w przepisach. Pomyślała że skoro umorzone to już tego nie ma. Kilka dni temu z pisma Zusu dowiedziała się ze jest jakaś nowa sprawa u komornika z 2016r,bo wcześniej nie było takiej sygnatury akt. Po wizycie u komornika dowiedziala się ze wróciła stara sprawa po umorzeniu, a ona nie dostawala żadnych informacji droga pocztowa. W biurze komornika zapytali ja tylko czy adres ktory byl przed nadaniem ulic w jej wiosce to jej stary adres tego miejsca w ktorym mieszka. Co zrobic z ta sprawa?

Odpowiedz

Jaro 19 lipca, 2016 o 00:51

Witam,

mam pytanie – czy wierzyciel może żądać zapłaty za postępowanie komornicze, w momencie gdy komornik obciążył go kosztami postępowania? Nakaz zapłaty wydany przez sąd został cofnięty, przez błędne dostarczenie, co za tym idzie komornik umorzył postępowanie w stosunku do mnie. Obecnie wierzyciel żąda ode mnie zapłaty za postępowanie komornicze. Czy to zgodne z prawem?

Odpowiedz

karolina1311 12 sierpnia, 2016 o 09:52

Witam mam pewnie problem. Praktyczne od końca 2012r nie zamieszkiwalam pod adresem zameldowania gdzie mieszka moja mama. Lecz w ostatnim czasie zostalo wszczęte przeciwko mnie postępowania komornicze za narosniety tam dług za okres od sierpnia 2013r do września 2015r. Jak najszybciej złożyłam do sądu Sprzeciw od nakazu zapłaty i wciąż czekam na wszczecie sprawy jakikolwiek list od sądy. Konkretnie chodzi mi o to ze komornik po zawieszeniu postepowania wzgledem mnie przyslal mi list ktory wzywa mnie do zaplaty w ciagu 7 dni od otrzymania korespondencji na kwotę 2200zl za jego wykonana pracę.Niestety ja nie posiadam takich pieniedzy. Czy jest moze jakas możliwość zebym nie płaciła tych pieniedzy. Nie rozumiem czemu juz musz mu płacić jak nie doszło jeszcze do zadnej rozprawy a co jezeli sąd pozytywnie rozpatrzy moj sprzeciw czemu ja musze ponosić koszty komornicze.

Odpowiedz

Marcin 24 sierpnia, 2016 o 19:52

Jestem ciekawy jak w mojej sprawie będzie z „celowością” egzekucji. Swego czasu z ważnych przyczyn (przeprowadzka po zmianie pracy) rozwiązałem umowę z pewną firmą, która naliczyła mi za to opłatę za „anulowanie rabatu”. Poinformowałem ich, że punkt regulaminu, na który się powołują uważam za klauzulę abuzywną i jeśli chcą – to jestem gotów spotkać się z nimi w sądzie, który wątpliwości rozstrzygnie. Podałem nowy adres zamieszkania, otrzymałem odpowiedź. Wszystko listami poleconymi oczywiście. Sprzedali po dwóch latach dług firmie windykacyjnej, która zaczęła dzwonić. Dostali informację o adresie, na który mają pisać w sprawie długu i moje stanowisko w sprawie. Zapadła cisza. Oczywiście pozwali mnie na zły adres do e-sądu, a o sprawie dowiedziałem się od komornika. Złożyłem skargę na orzeczenie referendarza z dowodami w postaci odpisów korespondencji wraz z wnioskiem o ukaranie grzywną powoda za świadome podanie błędnego adresu pozwanego. Kiedy klauzula upadnie rozumiem, że komornik nie będzie miał problemów z ustaleniem, że egzekucja była niecelowa, czy też będę musiał skarżyć komornika?

Odpowiedz

Olka 13 września, 2016 o 20:43

Witam mam pytanie.
Czy wierzyciel może złożyć wniosek do sądu jeśli dłużnik czyli ja chce dobrowolnie spłacić dług w formie rat???
Wierzyciel nie wyraził zgody na płacenie zadłużenia w ratach. Dzwoniłam kilka krotnie oraz pisałam pismo o rozłożenie na raty zadłużenia i nie otrzymałam odpowiedzi pisemnej tylko nękają mnie telefonami. Nie mam z kąd wziąść takiej sumy żeby zapłacić to w całości o czym wierzyciel został poinformowany listownie. Już nie wiem co mam robić. Boję się że jeśli nie zapłacę tego w całości to wierzyciel poda sprawę do sądu, ja chcę to spłacić dobrowolnie ale ratami.
Proszę o pomoc!!!!
Pozdrawiam

Odpowiedz

monia 22 września, 2016 o 17:50

Wydaje mi się że morze ale nie jestem pewna

Odpowiedz

Małgorzata 4 października, 2016 o 20:09

Dzień dobry.
Chciałabym uzyskać pomoc w kwestii przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Mama zmarła 25 lipca 2013 roku. 11 października tegoż roku dokonaliśmy u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest nas sześcioro rodzeństwa. 23 października 2013 roku sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu. W czerwcu 2015 roku naczelnik urzędu skarbowego sporządził spis inwentarza. Stan czynny wyniósł 0, dług.. Prawie 30 tysięcy.
W 2016 roku otrzymałam wezwanie do zapłaty od jednego z wierzycieli, nasz komornik polecił zignorować to pismo. Twierdząc, że sprawa jest w sądzie i on ta informacje powinien otrzymać. We wrześniu tego roku listem poleconym otrzymałam pismo od komornika sądowego z innego miasta o wszczęciu egzekucji, wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz oświadczenie w trybie art. 801 KPC
Nie mam pojęcia co z tym robić. Z komornikiem kontakt będę miała w poniedziałek. Jestem strzepkiem nerwów.
Bardzo proszę o pomoc

Odpowiedz

Krystian 10 listopada, 2016 o 06:22

Witam,płacę alimenty na 2 dzieci cały czas przez komornika, z żoną doszliśmy do porozumienia i wysłała wniosek o umorzenie egzekucji. Dzwoniłem do komornika w mojej miejscowości powiedziano mi że wniosek dotarł i egzekucja komornicza została umorzona 4.11.2016, ja jednak jeszcze nie otzymałem pisma od komornika i potrącono mi z pensji 60% zarobków, która otrzymałem 9.11.2016. czy w takim przypadku skoro poinformowano mnie wczesniej telefonicznie o umorzeniu egzekucji ta egzekucja była prawidłowa? Proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Alicja 15 listopada, 2016 o 21:42

Egzekucja była prawidłowa, ponieważ zakład pracy listę płac zrobił ok. 4.11.2016, ewentualnie pod koniec października. Komornik pismo o umorzeniu egzekucji wysłał pewnie 7.11.2016, a dotarło 8.11.2016. To za późno, żeby zmieniać listę płac. Ale nie denerwuj się, zakład pracy przekazał pieniądze do komornika, a komornik powinien Ci je odesłać z powrotem, skoro egzekucja jest umorzona. Tyle, że to może potrwać, masz weekend po drodze, a komornicy przeważnie odsyłają pieniądze przekazem. 9go komornik otrzymał pieniądze, 10go to zobaczył na wyciągu z dnia poprzedniego. 14go pewnie odesłał, to jutro będziesz miał, chyba, że już dostałeś.

Odpowiedz

olcia 17 listopada, 2016 o 19:03

Prosze o pomoc gdzie mogę zgłosić skargę na skok stefczyka i firmę windykacyjna mam poważny problem i zero pomocy

Odpowiedz

anna 5 grudnia, 2016 o 13:55

Witam, czy wierzyciel ma prawo dochodzić kosztów egzekucyjnych (powstałych w wyniku bezskutecznej egzekucji) od dłużnika. Nadmieniam, że wierzyciel obciążony został kosztami i je uregulował względem naczelnika US.

Odpowiedz

Paweł 12 grudnia, 2016 o 20:02

Witam,

Około 6 mies temu dostałem informację o egzekucji komorniczej za nielegalny pobór prądu. Adres dot. nielegalnego poboru nie był mi znany i nigdy pod nim się nie znajdywałem, zostałem niesłusznie oskarżony przez S.A. najprawdopodobniej zbieżność imienia i nazwiska w jednym województwie. Złożyłem skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty. Ostatnio przyszło potwierdzenie z Sądu, że sprawa została umorzona. 2 tyg później przyszło wezwanie do zapłaty z tytułu kosztów egzekucji komorniczej.

Moje pytania:

1.Czy komornik wiedząc, że sprawa została umorzona a wierzyciel bezpodstawnie oskarżył mnie o nielegalny pobór prądu ma prawo egzekwować ode mnie takich opłat?
2. Czy powinienem żądać i czy mam szanse na odszkodowanie?

Przez to cale zamieszanie miałem zablokowane konto bankowe przez długi okres czasu, nie mogłem regulować swoich bieżących zobowiązań, robić codziennych zakupów itp.

Odpowiedz

JAdwiga 12 grudnia, 2016 o 21:05

Dzień dobry,proszę o pomoc
Były mąż miał zasądzone alimenty ale z tego obowiązku się nie wywiązywał ,dług wobec syna wynosił prawie 18 tys. zł,.W miedzyczasie zakończyła się sprawa o podział majatku gdzie ja dostałam mieszkanie i 52 tys. do zapłącenia byłemu mężowi jako spłatę.Dochodzenie nalezności alimentacyjnych przez Sąd nie było skuteczne więc syn złożył do komornika wniosek o zapłate alimentó wskazując by zostały spłacone z wierzytelności jaka ja jestem dłużna byłemu mężowi.Komornik przysłał zajęcie wierzytelności ,ja całość zapłaciłam i dostałam zaświadczenie o dokonanych wpłatach.
Teraz były mąż złozył wniosek do komornika o spłate należnej mu ode mnie wierzytelności ale w całości bez pomniejszania o kwotę jaką zapłaciłam zgodnie z zajęciem wierzytelności.Napisałam do komornika pismo o uznanie kwoty zapłąconych alimentów zgodnie z zajęciem wierzytelności ale komornik odmówił.Mam spłacać całość.Jak teraz odzyskać wpłacone za niego kwoty długu alimentacyjnego.??Czy Komornik powinien mi takiej odpowiedzi udzielić na piśmie czy wystarczy ,że do mnie zadzwoni??

Odpowiedz

Ania 18 stycznia, 2017 o 14:39

US prowadził egzekucje administracyjną, do czego nie był uprawniony. chodzi o należności zasądzone przez sad powszechny – art. 412k.c. (przepadek). Własciwy tryb to egzekucja sądowa. US ściągnął tylko koszty egzekucyjne – jeśli egz. administracyjna była nieuprawniona/niecelowa to czy można jakoś odzyskać te pieniążki.

Odpowiedz

Agata 28 lutego, 2017 o 21:09

Witam, co się dzieje w sytuacji gdy po licytacji mieszkania zostaje spłacona nie cała kwota kredytu hipotecznego ? Hipoteka została ustanowiona w KW na większa kwotę niż zostało zlicytowane mieszkanie. Czy jest możliwość na umorzenie pozostałej części zadłużenia ?

Odpowiedz

Asiula 7 marca, 2017 o 08:44

Witam
Byłam poręczycielem kredytu zaciągniętego w 1999 roku.W 2012 roku zaczęła mnie nękać firma ULTIMO
o spłatę zadłużenia. Dłużnik stracił cały swój majątek, nie mogą go namierzyć i ULTIMO dotarło do mnie.
Przez te lata 2012 do stycznia 2017 płaciłam ten dług. Dowiedziałam się, ze nie ja jestem dłużnikiem i nie powinni ode mnie ściągać dług. Kiedy napisałam do ULTIMO pismo o zwrot nie słusznie wpłaconych pieniędzy, natychmiast otrzymałam pismo, że pieniędzy zwrócić nie mogę, poszły na spłatę wierzyciela i od razu uznają sprawę za zakończoną. A jeszcze w styczniu 2017 podawali mi do spłaty kwotę około 4ooo zł.
W załączeniu do pisma z ULTIMO jest kserokopia – bankowy tytuł egzekucyjny z 2002 roku, którego ja nigdy nie otrzymałam i nie widziałam na oczy, a zapis brzmi : wymagane zadłużenie na zasadzie solidarności wobec dłużnika i nas poręczycieli, było nas troje. Czy ten dług, który spłaciłam – wg tytułu należność główna 5000 zł + odsetki, ja zapłaciłam 12000 zł i jeszcze bym płaciła dalej, był słusznie pobierany czy zostałam oszukana i wyłudzono pieniądze?
Asiula

Odpowiedz

Katarzyna 25 kwietnia, 2017 o 00:35

Bardzo proszę o pomoc. W styczniu tego roku dostałam wezwanie z e-sądu w Lublinie wezwanie do zapłaty 153 zł + koszty sądowe 30 zł . Jestem na urlopie wychowawczym więc nie mam za bardzo z czego spłacić długu . w ciągu siedmiu dni wpłaciłam na konto MPK we Wrocławiu kwotę 30 zł kosztów sądowych + 85 zł . Po miesiącu dostaję pismo od komornika o spłatę pozostałej kwoty plus 480 zł kosztów egzekucyjnych plus vat . Czy mogę odwołać się od kosztów egzekucyjnych?

Odpowiedz

MK 25 kwietnia, 2017 o 17:48

Witam.
Mamy następującą sytuację:
1. Firma Medius z Krakowa przejęła obsługę długu z tytułu pożyczki, w dniu 28.10.2016 r uzyskała nakaz zapłaty, który otrzymaliśmy z sądu 17.11.2016
2. Z uwagi na to, że dług był znany i zasadny zadłużenie zostało spłacone w styczniu wraz z kosztami sądowymi i zastępstwa i sprawa została zamknięta na co otrzymaliśmy potwierdzenie poprzez e-mail
3. W dniu 24.04.2017 otrzymaliśmy e-mail o zadłużeniu na kwotę 190,50. Po szybkiej wymianie maili okazało się, że to jest opłata za klauzulę wykonalności na powyższy(!!!) nakaz zapłaty. Klauzula wykonalności została nadana dnia 07.04.2017 (!!!) a więc 3 miesiące po spłacie całkowitej zadłużenia.I co z tym fantem zrobić?

Odpowiedz

Rafał Rojek 26 kwietnia, 2017 o 10:33

Dla uznania, czy dochodzenie tej wierzytelności będzie uznane za celowe lub nie istotna będzie zapewne data wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli, a nie data samego postanowienia o jej nadaniu.

Najlepiej poinformować wierzyciela, że nie uznajecie tego zadłużenia, zostało „sztucznie” wygenerowane, składanie wniosku o klauzulę było niecelowe, ponieważ cała kwota była już wtedy spłacona i jak wytoczą egzekucję to podejmiecie obronę, a oni poniosą koszty jej prowadzenia, etc.

Odpowiedz

Artur 28 kwietnia, 2017 o 15:58

Witam.
Mam ogromną prośbę co robić…
Dziś dostałem pismo że wierzyciel(była żona) złożyła w kancelari komornika wniosek o umorzenia postepowania egzekucyjnego w sprawie.Na 3 miesiace miałem komornika ponieważ raz spóżniłem się 2 dni z alimentami!!
W pismie jakim dostałem o komornika wzywa mnie do uiszczenia należności z tytułu niezapłaconej opłaty i kosztów korespondencji w kwocie 900.84 ZŁ !!!!
Chciałem zapytać dlaczego mam wnosić takie opłaty skoro alimenty był odciągane na bieżąco z konta i nie mam żadnego długo wobec swojej byłej żony.

Zarabiam 2000 netto, alimenty mam przyznane 1200 zł co miesiąć.
Co mam robić z czego zapłacić czy można dług u komornika umożyć co robic ? czy to zgodne z prawem?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Justyna 12 czerwca, 2017 o 13:22

Witam, mamy sytuację którą nie wiemy jak rozwiązać.
Narzeczony miał dług wobec T-mobile o którym przez przypadek dowiedział się po latach. Trzy lata temu w całości spłaciliśmy go, mamy potwierdzenie wpłaty, dokument i mail o zakończeniu sprawy (kancelaria była w Warszawie). Jednak w zeszłym tygodniu zostało zajęte jego konto przez komornika (nie mieliśmy wcześniej żadnych informacji o zajęciu ani zadłużeniu), po kontakcie z kancelarią (tym razem Bielsko Biała) okazuje się, że jest to ten sam dług powiększony o dodatkowe koszty (ok 1000zł). Moje pytanie: jakim cudem sprawa która miała być zakończona okazało się, ze jest nadal toczona tylko przez inną kancelarię. Dodatkowo po wysłaniu potwierdzenia wpłaty oni jej nie uznają. Co mamy zrobić by nie płacić podwójnie, jak udowodnić że wszystko już opłaciliśmy?
Kancelaria chce byśmy wpłacili 500 zł zaliczki to odblokują konto, ale jaką pewność mamy że nam to oddadzą jak się wszytko wyjaśni, bo nie wiemy czy wyjdzie to na naszą korzyść i będziemy musieli znowu spłacać i to większą kwotę.
Po tym incydencie jaką mamy też pewność, że za kilka lat znowu nie będą chcieli spłaty tego samego długo po raz trzeci?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Małgorzata 23 czerwca, 2017 o 23:41

Dzień dobry! Zadłużyłam się w Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawa trafiła do Komornika i na wniosek Wierzyciela zagrożono mi eksmisją z mojego własnościowego mieszkania. Kwota do spłaty to 8 tysięcy złotych, zapłacone w roku 2016 w sierpniu w całości. Potem otrzymałam od Syna, który wpłacił żądaną kwotę 8 tysięcy zł Wierzycielowi, jeszcze dodatkowo e-mail adresowany do Syna od Spółdzielni(od Wierzyciela) o wysokości odsetek za zwłokę. Kwotę 2 tysięcy zł, tytułem odsetek przekazałam Synowi, a On wpłacił ją na konto Spółdzielni. Wierzyciel za pośrednictwem Komornika domaga się ode mnie zwrotu wynagrodzenia Biegłego w kwocie 1500zł, a sam Komornik zwrotu kosztów egzekucji, której de facto nie dokonał. Tydzień temu otrzymałam pismo, a dwa dni temu Komornik osobiście odwiedził moje mieszkanie z prośbą o kontakt w celu ustalenia terminu zapłaty. Nie mam już żadnych pieniędzy. W mieszkaniu moim mieszka Moja starsza Córka, a ja z młodszą Córką w innym mieście. Jedyny mój majątek stanowi mieszkanie, a dochód to Świadczenia Rodzinne i alimenty na Córkę. Co mogę zrobić w takiej sytuacji, żeby nie ponosić już więcej kosztów w tej sprawie. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Odpowiedz

Mariusz Fira 25 lipca, 2017 o 22:14

Panie mecenasie, co należy zrobić gdy z winy poczty alimenty nie dotarly na czas ponieważ poczta miala od 4 tego awarie systemu komputerowego i nie doszly do 10 tego a byla zona zrobila mi komornika,wplata byla 8 mego.czy mozna to nazwac niecelowa egzekucją,czy powinien sam to umorzyc.

Odpowiedz

Michał 25 września, 2017 o 18:39

Witam,
mam takie pytanie. Zgodnie z wyrokiem sądu płacę alimenty (co miesiąc do 15tego, czasem 16 gdy 15 wypada w niedzielę, pomijam też fakt że jest to forma zemsty mojej ex). Dała sprawę do komornika, który nie sprawdził czy płacę czy nie (skoro chce te pieniądze ze mnie ściągać), teraz mam 2 pytania. Czy normą jest że tak na prawdę nie znam powodu dla którego chcą ze mnie ściągać alimenty, wiem tylko na jakiej podstawie, ale to mnie nie zadowala. Drugie pytanie, czy jest możliwość wszczęcia postępowania wobec mojej ex za oszukiwanie komornika, narażanie mnie na koszta oraz utratę wizerunku u pracodawcy (bo on dostał nakaz przesyłania mojego wynagrodzenia (w kwocie alimenty + komornik) na jego konto.
A tak bonusowo kolejne dwa pytania. Słyszałem że za zwłokę dodawane są odsetki karne czy jakoś tak. A że pieniądze idą do „pokrzywdzonego” do 2 dni od przelania do komornika. To czemu skoro mam do 15 to on chce aby mój pracodawca przelewał mu pieniądze 15 a nie np. 13.
Oraz co w sytuacji gdy takie pismo wysłane 1wszego, obowiązujące od 1wszego, z pierwszą płatnością 15, dojdzie do Nas 25??
Pozdrawiam
Michał C.

Odpowiedz

iza 5 stycznia, 2018 o 15:23

witam
wierzyciel wystapil do komornika.
ale sprawa dawno jest splacona , dostalam pismo o ograniczenie egzekucji. natomiast kaze mi zaplacic 67,50 koszty egzekucji i koszt klauzuli. jak nic nie egzekwował bo bylo splacone wszystko miesiac przed wszczeciem egzekucji to za co ja mam zaplacic

Odpowiedz

Jacek 7 września, 2019 o 20:28

Mam taki problem , miałem sądowy nakaz zapłaty, zadzwoniłem trochę późno do Provident że zapłacę całość,oni że sprawa poszła do komornika,nawet podali nr.tel.,do komornika wydzwanialem pół miesiąca sprawa jeszcze nie dotarła,za poradą pani z kancelarii komorniczej wpłaciłem całość na konto wierzyciela,po dwunastu dniach komornik zablokował mi konta,po interwencji z mojej strony blokady zostały zniesione.Dzisiaj to jest po miesiącu znowu blokada na koszty komornicze,czy takich kosztów nie powinien wierzyciel ponosić jak w porę nie poinformował komornika o spłaceniu długu?

Odpowiedz

Adrian 1 listopada, 2021 o 20:17

Wiec tak mieszkałem byłej partnerki z ktòrą już nie jestem oficjalnie nie płaciłem czynszu ktòry obiecałem oczywiście partnerka nie dawała mi pieniędzy tylko miałem płacić za swoje pięniodze lecz nie płaciłem dług urusł do 9800zl właściciel podpisywał umowę z partnerką a mnie tylko do pisał czy może o de mnie egzekwować pięniodze lub donieść na policję co mi za to grozi proszę o pilna odpowieć

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Marcinkowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: