Błędne doręczenie z e-sądu

Przygotowuję się właśnie do wyjazdu na V Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej. Jak widać nie każdy prawnik przyspawany jest do swojego biurka. Razem z kolegami z toruńskiej Izby liczymy co najmniej na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu – wicemistrzostwa Polski!

Zastanawiałem się więc, czy przed wyjazdem zdążę tu jeszcze zamieścić choć jeden wpis. Temat podsunął mi sam e-sąd – jednego dnia otrzymałem z lubelskiego sądu aż dwa błędnie zaadresowane pisma.

postanowienie2-page-001

Jedno z nich przyniósł do kancelarii klient, którego reprezentujemy przed e-sądem. Jest to postanowienie stwierdzające skuteczne wniesienie sprzeciwu, utratę mocy nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do właściwego sądu. Pismo to zawiera również pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia. Gdyby było doręczane profesjonalnemu pełnomocnik

owi – tego pouczenia zwyczajnie by nie było.

W tej sprawie do sprzeciwu od nakazu zapłaty standardowo załączyliśmy pełnomocnictwo, wskazaliśmy również adres Kancelarii dla doręczeń. Mimo to, zamiast na adres pełnomocnika, korespondencja z sądu błędnie trafiła bezpośrednio na adres pozwanego.

 

Drugie pismo zostało już prawidłowo zaadresowane i doręczone na adres naszej kancelarii. Skierowane jest do profesjonalnego pełnomocnika więc nie zawiera żadnego pouczenia. Również to postanowienie dotyczy skutecznego wniesienia sprzeciwu i przekazania sprawy do właściwego miejscowo sądu, tylko strony są jakieś inne…

postanowienie1-page-001

Zdziwiłem się, że oba postanowienia wydał ten sam referendarz. Dziwne, przecież w e-sądzie pracuje ich grubo ponad stu. Zbieg okoliczności? Nie tym razem. Po prostu czeski błąd pracownika lubelskiego sądu. Okazało się, że nikt w kancelarii nie zna pozwanego, którego rzekomo reprezentujemy. Drugie pismo w ogóle nie powinno do nas trafić.

Niezwłocznie zadzwoniłem do sądu i wyjaśniłem nieporozumienie. Błędnie nadane pismo wysłałem z powrotem do Lublina w celu jego prawidłowego doręczenia pozwanemu.

Doręczenie pisma z e-sądu na wadliwy adres może wynikać z pomyłki wierzyciela. Błędne doręczenie nakazu zapłaty czasami wynika też z celowego działania powoda, który nie chce aby jego przeciwnik podjął jakąkolwiek obronę. W ten sposób pozwany nie będzie miał np. okazji podnieść zarzutu przedawnienia przed uprawomocnieniem się nakazu zapłaty.

Jak się jednak okazuje wadliwe doręczenia mogą wynikać również z zupełnie błahych przyczyn. Pomyłka pracownika sądu, błąd w systemie informatycznym, awaria drukarki, etc.

Oczywiście mylić się jest rzeczą ludzką i tego typu sytuacje mogą zdarzyć się wszędzie, także w klasycznym „papierowym sądzie”. Jednak, ze względu na masowy charakter i ogromną ilość spraw, e-sąd jest na te pomyłki najbardziej narażony.

Między innymi dlatego ustawodawca zajął się nowelizacją przepisów o e-sądzie. Nowe zapisy mają na celu m.in. ochronę obywateli przed negatywnymi konsekwencjami niewłaściwego doręczania pism sądowych.

Jeśli jesteś zainteresowany zmianami jakie mają zostać wprowadzone w postępowaniu przed e-sądem, spodziewaj się, że po powrocie z Mistrzostw, przygotuję dla Ciebie serię wpisów dotyczących właśnie nowelizacji przepisów dotyczących EPU.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: