Posts in Category

Orzeczenia

Jesień w pełni. Uczelnie wypełniły się studentami. Ci którzy dopiero teraz zaczynają naukę nie muszą się martwić ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego. Jednak studenci, którzy swoją przygodę z edukacją wyższą zakończyli już wcześniej, a do tego nie rozliczyli się ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec ich byłej Alma Mater, mogą mieć poważne kłopoty. Tym kontrowersyjnym orzeczeniem jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r. wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 67/15. Sąd rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez jeden z sadów okręgowych orzekł, że: Do przedawnienia  roszczenia o opłatę

W prowadzonych przeze mnie sprawach często występuję przeciwko funduszom sekurytyzacyjnym. Są to tzw. firmy windykacyjne, które zajmują się “inwestowaniem w wierzytelności”. Czasami fundusze te skupują długi od banków, które wcześniej bezskutecznie próbowały wyegzekwować należności z tytułu np. niespłaconych kredytów. Banki nie muszą wytaczać powództwa żeby skierować sprawę do egzekucji – wystawiają jedynie tzw. bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i po nadaniu mu klauzuli wykonalności kierują sprawę do komornika. W tym czasie dochodzi często do przerwania biegu przedawnienia – zarówno w związku z nadaniem BTE klauzuli wykonalności przez sąd, złożeniem wniosku o wszczęcie

Nazwa bloga wskazuje na to, że głównym omawianym tu zarzutem procesowym jest przedawnienie. W praktyce wiele wierzytelności dochodzonych przez firmy windykacyjne jest rzeczywiście przedawnionych. Dlatego zarzut ten podniesiony w sprzeciwie od nakazu zapłaty okazuje się często bardzo skutecznym orężem w rękach dłużnika. Jednak podnosząc zarzut przedawnienia niejako przyznajesz, że jakaś umowa łączyła Cię z pierwotnym wierzycielem, a Ty się z niej po prostu nie wywiązałeś. Są jednak zarzuty dalej idące. Chociażby zarzut nieistnienie roszczenia – a przynajmniej braku udowodnienia jego istnienia w treści pozwu. Wierzyciele tacy jak firmy windykacyjne masowo

1 2 Strona 2 z 2