Emilia Marcinkowska

aplikantka radcowska, redaktorka serwisu

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, która zajmuje się m.in. upadłościami konsumenckimi
[Więcej >>>]

Cofnięcie wniosku o wszczęcie egzekucji a bieg przedawnienia

Emilia Marcinkowska16 kwietnia 201517 komentarzy

W prowadzonych przeze mnie sprawach często występuję przeciwko funduszom sekurytyzacyjnym. Są to tzw. firmy windykacyjne, które zajmują się “inwestowaniem w wierzytelności”. Czasami fundusze te skupują długi od banków, które wcześniej bezskutecznie próbowały wyegzekwować należności z tytułu np. niespłaconych kredytów. Banki nie muszą wytaczać powództwa żeby skierować sprawę do egzekucji – wystawiają jedynie tzw. bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i po nadaniu mu klauzuli wykonalności kierują sprawę do komornika. W tym czasie dochodzi często do przerwania biegu przedawnienia – zarówno w związku z nadaniem BTE klauzuli wykonalności przez sąd, złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, a także z chwilą każdorazowego umorzenia egzekucji ze względu na jej bezskuteczność.

Gdy fundusz sekurytyzacyjny (firma windykacyjna) nabywa od banku taką wierzytelność, musi jednak wytoczyć dłużnikowi osobne powództwo o zapłatę (nie może opierać się już o treść bankowego tytułu egzekucyjnego). Nadal jednak może skutecznie powoływać się na fakt przerwania biegu przedawnienia wywołany BTE. W takim wypadku, nawet gdy wierzytelność wydaje się być znacznie przeterminowana to sąd może nie uwzględnić Twojego zarzutu przedawnienia. Szkoda. Jednak pamiętaj, że nie każda egzekucja jest umarzana z uwagi na jej bezskuteczność – jeśli więc dowiesz się że umorzenie wynikało z cofnięcia wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela lub niepodjęcia w terminie roku zawieszonego postępowania egzekucyjnego – wtedy będziesz mógł obalić twierdzenia drugiej strony o rzekomym przerwaniu biegu przedawnienia. Pamiętaj, że Fundusze sekurytyzacyjne działają masowo, licząc przy tym na niewiedzę dłużnika.

Ostatnio Sąd Najwyższy rozpatrywał podobną kwestię prawną i powziął korzystną dla dłużników uchwałę (sygnatura III CZP 103/14), z którą warto się zapoznać.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wszczął egzekucję skierowaną do dłużnika. Następnie bank dokonał przelewu wierzytelności na fundusz sekurytyzacyjny, w związku z czym cofnął wniosek egzekucyjny. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne.

Powstał następujący problem: zgodnie z przepisami prawa cywilnego, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przerywa się bieg przedawnienia. Pytanie prawne skierowane do SN dotyczyło tego, czy do cofnięcia wniosku o wszczęcie egzekucji w tym wypadku można stosować odpowiednio przepis o cofnięciu pozwu, który stanowi, że cofnięty pozew nie wywołuje skutków, które ustawa wiąże z jego wniesieniem. Odpowiedź Sądu Najwyższego jest twierdząca, a więc nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia.

Co to dokładnie oznacza? Dla Ciebie, dłużniku, to bardzo dobre rozstrzygnięcie. Jeżeli bank złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (np. na podstawie BTE), a następnie ten wniosek cofnął – bieg przedawnienia nie został przerwany. Nowy nabywca wierzytelności, który będzie musiał wystąpić do sądu o zasądzenie wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, będzie miał utrudnione zadanie. Gdy upłynie termin przedawnienia będziesz mógł skutecznie podnieść zarzut przedawnienia. Sąd wskazał, że nie ma znaczenia, dlaczego wniesiono o umorzenie egzekucji. To kolejna dobra wiadomość – na tę uchwałę będziesz mógł powołać się również przy innych stanach faktycznych.

{ 16 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

WojtekL 17 marca, 2015 o 17:52

Mnie dziś spotkało coś kuriozalnego chyba. Oczywiscie, jak to zwykle bywa, o ściągnięciu z mojego konta pieniedzy dowiedziałem się z wyciągu, pan komornik raczył mnie powiadomić post factum.
Ponieważ wierzyciel w pozwie podał nie mój adres zamieszkania, złożyłem do e-sądu wniosek o przywrócenie terminu i sprzeciw wobec wyroku zapłaty w trybie nakazowym. Dostałem odpowiedź.
Otóz sąd odrzucił mój wniosek o przywrócenie terminu.
A odrzucił go dlatego, że w według sądu w ogóle nie doszło do biegu terminu uprawomocnienia się, zatem w ogóle do żadnego przekroczenia nie doszło, oraz uznał sprzeciw za skutecznie złożony no i przekazał sprawę do rozpatrzenia do właściwego Sądu Rejonowego. Śmiesznie, nie ?

I mam pytanie – skoro Sąd anulował wyrok wydany notabene przez referendarza to proszę o sugestię co robić? Czy mogę wystąpić pozwem o zwrot pieniędzy, czekać grzecznie do rozprawy, poprosić pana komornika o zwrot kosztów egzekucji (to na pewno, zgodnie ze zmianą ustawodawstwa w 2012r. tak ? )

Pozdrawiam

Odpowiedz

Anna 15 kwietnia, 2015 o 09:47

Sąd zachował się prawidłowo odrzucając wniosek o przywrócenie terminu- skoro podany był błędny adres, to nie było skutecznego doręczenia pism, nakaz zapłaty nie mógł się uprawomocnić, a więc termin na wniesienie sprzeciwu nie zaczął biec.

A co zachowania komornika też było prawidłowe- dłużnik dowiaduje się o wszczęciu egzekucji wraz z pierwszą czynnością, a nie osobnym pismem.

Odpowiedz

WojtekL 15 kwietnia, 2015 o 20:22

Zachowanie komornika prawidłowe.. ciekawe, bo pismo jest datowane na 2 tygodnie przed, a wysłane (stempel pocztowy po) . Przypadek? Dziwne, nie ? Poza tym w piśmie są wzmianki dotyczące złożenia wyjaśnień itd. To co mam niby wyjaśniać PO wykonaniu czynności ?

Odpowiedz

Marcin 19 kwietnia, 2015 o 12:15

Witam,

Miałem dług (niespłacony kredyt w banku). Dostałem z sądu postanowienie mówiące o tym, że dług ten uległ przedawnieniu. Dwa miesiące później otrzymałem list od nieznanego mi wcześniej komornika (odebrałem 16 kwietnia), reprezentującego fundusz sekurytyzacyjny, z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania egzekucyjnego (chodzi o ten sam dług). Powołał się na jakąś decyzję z 2010 roku.

Wnosiłem do sądu zarzut przedawnienia i wysoki sąd to uznał. Myślałem, że będę mieć już święty spokój. Bardzo proszę o pomoc. Boję się cokolwiek podpisywać a on straszy że za brak współpracy jest do 2000 zł kary.

Czy po postanowieniu sądu o tym, że dług jest przedawniony dochodzenie roszczenia może rozpocząć się od nowa? Czy muszę stawiać się na spotkania, które wyznacza mi komornik? Czy mogę mu podpisać bez konsekwencji oświadczenie o tym, że jestem bezrobotny i że nie mam dochodów? Co mam mu powiedzieć/napisać?

Odpowiedz

Damian 23 kwietnia, 2015 o 10:33

Marcin, w Twoim komentarzu jest kilka nieścisłości. Po pierwsze komornik nikogo nie reprezentuje, tylko prowadzi egzekucję na wniosek wierzyciela. Po drugie, musisz ustalić na jakiej podstawie tą egzekucję prowadzi – czy to nakaz zapłaty, BTE opatrzony klauzulą wykonalności, czy inny wyrok sądu.
Jeżeli sąd wydał prawomocne orzeczenie, w którym stwierdził, że wierzytelność jest przedawniona jest to podstawa do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji. Musisz poinformować komornika o tym orzeczeniu.

Odpowiedz

Gostek 21 września, 2015 o 20:46

Czy w świetle tej uchwały III CZP 103/14) umorzenie egzekucji komorniczej w oparciu o art. 825 kpc pkt 2 nie przerywa biegu przedawnienia?
Stan faktyczny; Sąd uchyla klauzulę wykonalności bte ze względu na błędy w wystawionym bte ale w tym czasie komornik prowadził już egzekucję komorniczą w oparciu o ten bte.
Umorzenie egzekucji komorniczej następuje w art. 825 pkt 2 kpc, ale bank nie odpuszcza i twierdzi, że wierzytelność nadal istnieje i składa pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty,
Teraz jest bardzo ważne czy umorzenie egzekucji komorniczej w oparciu o art. 825 pkt 2 kpc przerwało bieg przedawnienia?

Pozdr.

Odpowiedz

Rafał Rojek 23 września, 2015 o 17:33

Umorzenie egzekucji nigdy nie przerywa biegu przedawnienia, co najwyżej od tego dnia jest on liczony od nowa. Zdarzeniem wywołującym przerwanie biegu przedawnienia jest wszczęcie egzekucji. Rozumiem, że pytanie dotyczy tego, czy umorzenie egzekucji w tym wypadku niweczy skutki związane z jej wcześniejszym wszczęciem.

Orzeczeni, które Pan podesłał dotyczy raczej art. 825 pkt 1, z resztą wcześniej SN podobnie orzekł w wyroku II CSK 196/14.

Czy przy umorzeniu na podstawie 825 pkt 2 też zanikają skutki pierwotnego wszczęcia egzekucji? Wydaje mi się że tak. Przecież wynika z tego, że w chwili wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel dysponował wadliwym tytułem, nie mógł więc przerwać biegu przedawnienia. Zaznaczam jednak, że w praktyce nie miałem takiej sytuacji. Nie kojarzę orzeczeń, które mogłyby poprzeć takie stanowisko.

Odpowiedz

Alka 8 października, 2015 o 11:49

Mam dokładnie takie samo pytanie , czy umorzenie na podst. 825 pkt 2 z powodu pozbawienia wykonalności BTE z klauzula niweczy skutki wszczęcia postępowania egzekucyjnego i jak liczyć termin przedawnienia roszczenia od dnia wypowiedzenia kredytu , od dnia nadania klauzuli na bte , czy umorzenia postępowania na skutek pozbawienia wykonalności . Czy może od prawomocności Wyroku o pozbawieniu wykonalności ?

Odpowiedz

iza 12 października, 2015 o 20:26

Witam, mam pytanie : co zrobić w przypadku gdy bank uzyskał klauzulę na bte, ja znam nr sprawy i wszystkie dane mam. Czy powinnam czekać na pismo od komornika i dopiero zaskarżać bte czy warto zrobić to, zanim cokolwiek otrzymam, aby nie doszło do przerwania biegu przedawnienia. Tytuł jest wadliwy, przygotowałam zażalenie ( nie wiem co bank zrobi)
z góry dziękuję

Odpowiedz

Artur 14 października, 2015 o 19:44

Panie Rafale. Co w przypadku BTE, kiedy TK uznał o niekonstytucyjności tego tytułu egzekucyjnego, czy w tym przypadku bieg przedawnienia biegnie, czy też nie ? Czy ewentualne powództwo opozycyjne i zarzut przedawnienia chwyci ? Pozdrawiam Artur

Odpowiedz

Rafał Rojek 12 listopada, 2015 o 15:03

orzeczenie trybunału dot. bankowych tytułów egzekucyjnych nie ma wpływu na sprawy, w których w zw. z wydaniem bte, nadaniem mu klauzuli, czy też prowadzeniem na jego podstawie egzekucji doszło już do przerwania biegu przedawnienia.

Odpowiedz

agnes 4 stycznia, 2016 o 10:01

witam ja z zapytaniem ,czy to prawda ze dlug od prowidenta(ktory przejal juz fundusz sek,,) przedawnia sie po 3 latach a nie jak dlug z banku po 10 latach?? prosze o pomoc

Odpowiedz

Rafał 11 stycznia, 2016 o 13:36

Witam. Co w przypadku BTE, kiedy TK uznał o niekonstytucyjności tego tytułu egzekucyjnego, czy wystawione BTE przez bank przed orzeczeniem TK jest nieważne i czy prowadzona już egzekucja przez KS jest nieważna? Pozdrawiam

Odpowiedz

Angel 9 maja, 2016 o 16:33

Witam mam pytanie ponieważ w 2011 wzięłam kredyt w listopadzie była ostatnia.wpłata .Bank wypowiedzi,ial umowę w 2012 ,a bankowy egz.komornika 2012 a w 2014 umorzył komornik postępowanie ,po czym sprzedali dług w 2013 a w 2015 poszedł nakaz sadow .zapierają się że nie ma przedawnienia wyjaśni mi ktoś coś?Bo jestem bura.

Odpowiedz

Ryszard 14 maja, 2016 o 11:04

Zauważyłam, ze mój mąż otrzymuje dietę radnego. Ja z MSW otrzymuję alimenty potrącane z jego emerytury. Urosła tam jednak zaległość. Wystąpiłam do SR w Z. z wnioskiem o wydanie kolejnej klauzuli wykonalności. Czekam juz od grudnia 2015 r. Sędzia twierdzi, że nie może wydać ponownej klauzuli wykonalności. Czy słusznie skoro jest możliwość ściągnięcia należnych mi alimentów

Odpowiedz

Karolina Pich 27 czerwca, 2017 o 16:08

Witam,

mógłby Pan zacytować orzecznictwo, które wskazuje na możliwość cofania wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie przepisów o cofnięciu pozwu ?

Czy rozwiązanie to znajduje zastosowanie do wniosku o wykonanie zabezpieczenia (na podstawie nakazu zapłaty z weksla – który jest tytułem zabezpieczenia równym postanowieniu o zabezpieczeniu). ?

Pozdrawiam
K.P.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sokolnicki w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: