Podstawowe wyłączenia z masy upadłości

Wiemy już jak ważnym elementem postępowania upadłościowego są informacje dotyczące majątku dłużnika. Co do zasady, po ogłoszeniu upadłości, cały majątek dłużnika wchodzi do masy. Jak wspomniałam jednak już w ostatnim wpisie, są składniki majątku, które od początku nie będą zakwalifikowane do masy upadłości. O co dłużnik może być spokojny? Odpowiedź na to pytanie tak naprawdę przynosi nam przepis postępowania egzekucyjnego – przynajmniej w części opisując podstawowe wyłączenia z masy upadłości.

 

Wyłączenia z masy upadłości

W prawie upadłościowym o ustawowych wyłączeniach z masy upadłości stanowi art. 63 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem do masy upadłości nie wchodzi przede wszystkim mienie, które jest wyłączone spod egzekucji.  Ustawodawca odsyła nas tutaj do przepisów postępowania egzekucyjnego, a więc art. 829 kodeksu postępowania cywilnego. Na ich podstawie Syndyk nie może włączyć do masy upadłości podstawowych przedmiotów urządzenia domowego niezbędnych dłużnikowi i jego rodzinie. Przykładowo wymienia się tam: lodówkę, pralkę, odkurzacz, piekarnik lub kuchenkę mikrofalową, płytę grzewczą służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę. Przedmioty te jednak mogą wejść do masy, jeśli ich wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów tego typu. Jeśli zatem łóżko dłużnika jest antykiem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednak stanie się częścią masy.

Dalej ustawodawca wyłącza także pościel, bieliznę, ubrania codziennie i służbowe dłużnika oraz jego rodziny. Syndyk pozostawi też zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca. Nie będą podlegały zajęciu także narzędzia, przedmioty i środki potrzebne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika. W tej kategorii jednak, wyjątkowo do masy upadłości wejdą pojazdy mechaniczne.

Dłużnik może zatrzymać także wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych.

Syndyk nie przejmie także typowo osobistych przedmiotów, które mają dla dłużnika znaczną wartość użytkową. Są to przede wszystkim pamiątki, odznaczenia i rzeczy związane z praktyką religijną.

 

A świadczenia dla rodziny?

Co ważne dla wielu dłużników, podstawowe wyłączenia z masy upadłości obejmują także świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze.

 

Słynne krowy, kozy i owce

Ten przepis powinien spodobać się zwłaszcza upadłym rolnikom. W skład masy upadłości z mocy samej ustawy nie wchodzi także jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce. Zwierzęta gospodarskie mają bowiem zapewnić wyżywienie dłużnika i jego rodziny. Ustawodawca wyłączył także zapas paszy i ściółki dla nich.

To tylko część wyłączeń. Ustawodawca przewidział także wiele innych szczegółowych w samej ustawie. Nie wolno nam też zapominać o „wyłączeniu na wniosek”. Procedura ta wymaga jednak osobnego wpisu.

Dobrze jest mieć możliwość wyłączenia.. Zdjęcie do tego wpisu powstało dzięki uprzejmości mojej koleżanki – Ewy, z którą “wyłączałyśmy się” niedawno w towarzystwie nadmorskich latarni. Ta mała, urocza latarnia morska znajduje się w Mielnie. 

 

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły
spadek w upadłości

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. Nat pisze:

  Trafna i dobrze wpasowana puenta – brawo.

  • Emilia Marcinkowska pisze:

   Bardzo dziękuję !
   Mam nadzieję, że te, które znajdą się w kolejnych wpisach też się spodobają 🙂

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *