Emilia Marcinkowska

aplikantka radcowska, redaktorka serwisu

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, która zajmuje się m.in. upadłościami konsumenckimi
[Więcej >>>]

Majątek dłużnika to masa upadłości

Emilia Marcinkowska03 czerwca 2020Komentarze (0)

Jednym z podstawowych elementów wniosku o ogłoszenie upadłości jest podanie spisu majątku dłużnika. Wykaz ten musi być aktualny, pełny oraz zawierać szacunkową wartość poszczególnych składników. Obok określenia przychodów jakie osiąga dłużnik, jest to chyba najistotniejsza dla przyszłego postępowania informacja. Istotę informacji o majątku dłużnika potwierdza też fakt, że w skład tej masy upadłości wchodzi także to, co zostało nabyte w toku postępowania upadłościowego. Majątek dłużnika to masa upadłości. Zgodnie bowiem z przepisami prawa upadłościowego, po ogłoszeniu upadłości, majątek należący do dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości staje się tzw. masą upadłości.

Czym jest majątek?

System prawa polskiego nie doczekał się jednolitej i ścisłej definicji tego pojęcia. Posługując się kodeksem cywilnym przyjmuje się jednak, że jest to mienie, na które składa się własność i inne prawa majątkowe.  Mienie zaś to wszystko to, co ma jakąś wartość. W skład masy upadłości wchodzi właśnie ta część majątku. Masa upadłości jest zatem zespołem aktywów upadłego. W jej skład nie wchodzą pasywa – długi.

Majątek dłużnika to masa upadłości – czyli co konkretnie?

Wiemy już, że jednym z głównych celów postępowania upadłościowego jest uzyskanie przez wierzycieli zaspokojenia roszczeń w jak najwyższym stopniu. Nic więc dziwnego, że skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest utrata przez upadłego możliwości korzystania, zarządzania oraz rozporządzania majątkiem. Nie oznacza to jednak, że dłużnik przestaje być właścicielem każdego ze składników tego majątku. Właścicielem jest nadal, ale to syndyk każdym z tych składników zarządza.

Do masy upadłości wchodzą przede wszystkim nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i prawa majątkowe. Prawa majątkowe obejmują w szczególności: udziały w spółkach z o.o., akcje w spółkach akcyjnych, udziały, wkłady w spółdzielniach oraz innych podmiotach. Masa upadłości to również wszystkie inne prawa niezbywalne, z których można uzyskać korzyść majątkową (np.: użytkowanie). Do masy upadłości wchodzi także to, co jest własnością dłużnika, ale znajduje się u innych osób. Idealnym przykładem tej sytuacji są środki pieniężne na rachunku bankowym. Przechowuje je bank, a należą do dłużnika.

Masa upadłości obejmuje także składniki wchodzące do majątku wspólnego upadłego i jego małżonka. O tym fakcie było niedawno głośno przy okazji jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego i wspominałam o tym na Facebooku.

Syndyk „nie zabierze” wszystkiego..

Jeszcze przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnicy pytają o to czy do masy upadłości wejdzie absolutnie wszystko z ich majątku? Na szczęście odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE. Prawo Upadłościowe gwarantuje dłużnikowi pewnego rodzaju furtkę bezpieczeństwa. Są bowiem składniki majątku, które NIE WEJDĄ do masy upadłości już na samym początku. Są też takie, które MOGĄ NIE WEJŚĆ, gdy dłużnik się o to postara w odpowiedni sposób. Mimo wszystko zatem ustawodawca znów zaświecił światłem latarni dłużnikowi, co jest bardzo dobre!

Obserwuj blog dalej. Wyłączeniom z masy upadłości poświęcę kolejny wpis.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sokolnicki w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: