Emilia Marcinkowska

aplikantka radcowska, redaktorka serwisu

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, która zajmuje się m.in. upadłościami konsumenckimi
[Więcej >>>]

Ustalenie winy dłużnika w nowej upadłości

Emilia Marcinkowska14 maja 2020Komentarze (0)

Celem składającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uzyskanie umorzenia długów jakich nie jest w stanie spłacać. Możliwość taka jest jednak uzależniona od ustalenia winy dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności. Sąd upadłościowy zobowiązany jest zbadać, czy i w jakim stopniu dłużnik przyczynił się do powstania stanu zadłużenia lub jego pogłębienia. Celowo, umyślnie, rażąco niedbale – szerzej o tym pisałam w jednym z poprzednich wpisów. Pospieszył się ten dłużnik, który myślał, że po wielkiej nowelizacji z marca 2020 r. oceny w tym zakresie nie będzie dokonywał żaden sąd. Nic bardziej mylnego! Ustalenie winy dłużnika w nowej upadłości  zdaje się być wciąż głównym etapem postępowania.

Ocena winy dłużnika przed nowelizacją

W poprzednim stanie prawnym winę dłużnika ustalało się już w pierwszym etapie postępowania. Na podstawie informacji zamieszczonych we wniosku o ogłoszenie upadłości Sąd decydował o tym jak dłużnik przyczynił się do powstania uciążliwego zadłużenia.  Gdy stwierdził u dłużnika umyślność lub rażące niedbalstwo oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości. Rzadko ratowały jedynie względy słuszności i humanitarne. W takiej sytuacji brak możliwości oddłużenia miał następczy charakter. Był niejako konsekwencją nieotwarcia postępowania upadłościowego.

Ustalenie winy dłużnika w nowej upadłości konsumenckiej

W postępowaniach wszczynanych po 24 marca 2020 roku zmieniono nieco kolejność etapów. W nowym postępowaniu oceny stopnia winy dłużnika będzie się dokonywać na końcu. Od wyniku tej oceny zależeć zaś będzie czy sąd umorzy zobowiązania lub na jak długo ustali plan spłaty.

Upadły, co do którego stwierdzone zostanie, że doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, nie może spodziewać się umorzenia zobowiązań. Sąd wyda w jego przypadku postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań. Tutaj jednak furtką okazują się znów względy słuszności lub humanitarne. Ustawodawca wprost stwierdza bowiem, że do odmowy takiej nie dojdzie jeśli uzasadnione byłyby to zaistnieniem tych szczególnych okoliczności. W przypadku przypisania upadłemu winy polegającej na umyślnym doprowadzeniu do swojej niewypłacalności lub istotnym zwiększeniu jej stopnia lub na skutek rażącego niedbalstwa, oddłużenie będzie możliwe. Plan spłaty wierzycieli, nie będzie mógł być jednak krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

Okazuje się zatem, że najpierw Syndyk będzie: ustalał wierzycieli, skład majątku upadłego i likwidował go, wykona plany podziału masy upadłości. Po tych etapach złoży sądowi projekt planu spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem lub informację, że zachodzą przesłanki do umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub do warunkowego umorzenia zobowiązań. Na wezwanie sądu może także złożyć opis przyczyn powstania stanu niewypłacalności. W końcu, sam syndyk może poinformować sąd o tym, że dłużnik sam doprowadził do swoich problemów.

Gdzie jesteście wierzyciele moi?

Bynajmniej nie odpłynęli w sinej mgle, jak śpiewał Maciej Maleńczuk. W szumie nowinek na temat nowelizacji nikt niemalże nie wspomina, że w procedurze ustalania winy dłużnika będą uczestniczyli wierzyciele. Udział ten będzie aktywny, bo już w toku postępowania będą mogli informować syndyka o faktach świadczących o winie upadłego. Będą mogli także zabrać głos w kwestii wniosków i informacji syndyka o upadłym.

Każdy kij ma dwa końce…a może raczej każda nowelizacja ma dwa końce. Okazuje się, że bardziej niż o zmiany chodzi o  inny „układ sił” w „nowym” postępowaniu upadłościowym. Czy dłużnik sam sobie poradzi w takim postępowaniu? Czy zawodowy pełnomocnik mu się przyda? Rozmawiając z dłużnikami..śmiem twierdzić, że pomoc fachowca będzie potrzebna. Rola pełnomocnika w postępowaniu upadłościowym zasługuje jednak na osobny wpis.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sokolnicki w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: