Emilia Marcinkowska

aplikantka radcowska, redaktorka serwisu

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, która zajmuje się m.in. upadłościami konsumenckimi
[Więcej >>>]

Wyzbycie się majątku przez dłużnika a upadłość

Emilia Marcinkowska30 kwietnia 2020Komentarze (0)

 Każdy dłużnik z reguły ma świadomość tego, co może stać się z jego majątkiem, gdy w terminie nie ureguluje swoich długów. Nierzadko też, nawet przy istnieniu dużego obciążenia finansowego dysponuje bardzo wartościowym majątkiem. Najczęściej jest to nieruchomość. W głowie dłużnika pojawiają się wtedy dwie myśli. Sprzedam nieruchomość i zaspokoję wierzycieli, albo..sprzedam lub daruję ją i szybko ogłoszę upadłość konsumencką. Czy te rozwiązania są dobre dla dłużnika? Wyzbycie się majątku przez dłużnika a upadłość. Warto rozważyć ten problem i o tym jest dzisiejszy wpis. 

Bezskuteczność odpłatnych lub nieodpłatnych czynności prawnych wobec masy upadłości

Zgodnie z art. 127 Prawa Upadłościowego czynności prawne dokonane przez upadłego w pewnym okresie przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są nieskuteczne w stosunku do masy upadłości. Chodzi tu o czynności mające rozporządzający charakter, a więc najczęściej sprzedaż lub darowiznę. Nie ma znaczenia to, co było przedmiotem umowy sprzedaży lub darowizny. Ważna jest natomiast wartość. Z mocy samej ustawy za nieskuteczne uważa się czynności nieodpłatne, a więc darowizny. Jeśli chodzi o czynności odpłatne to o skuteczności transakcji decyduje wartość składnika majątkowego dłużnika i zapłata jaką uzyskał za daną rzecz. W tym wypadku bowiem nieskuteczna będzie tylko taka transakcja, gdzie np.: wartość nieruchomości będzie rażąco przewyższała wartość zapłaty za nią. Prawo upadłościowe, podobnie jak prawo cywilne, nie chroni zatem trwałości czynności prawnych pozornie odpłatnych.

Przez jaki czas lepiej nie wyzbywać się składników majątkowych?

Czynności rozporządzające majątkiem dłużnika są traktowane jako bezskuteczne względem masy upadłości, jeżeli zostały dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.  Oznacza to, że przed sporządzeniem wniosku należy dokładnie prześledzić czy w ostatnim roku nie sprzedaliśmy lub nie darowaliśmy komuś wartościowego składnika naszego majątku. Darowizna i sprzedaż nieruchomości to tylko przykłady. Czynnościami rozporządzającymi są także obciążenie rzeczy zastawem, hipoteką lub innym prawem rzeczowym. Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z nowymi przepisami, dane dotyczące takich zdarzeń należy podać we wniosku. W formularzu przewidziano nawet osobną rubrykę na te dane.

Wyzbycie się majątku dłużnika a upadłość

Dobra wiadomość jest taka, że rozporządzenie majątkiem w ciągu roku przed złożeniem wniosku, nie oznacza utraty szansy na ogłoszenie upadłości. Na mocy samego przepisu jednak taka czynność będzie nieskuteczna. Z art. 134 Prawa Upadłościowego wynika zaś, że jeżeli tak, to osoba trzecia, która coś otrzymała od upadłego wskutek tej czynności, powinna to zwrócić w naturze. Zwraca zatem na przykład nieruchomość, którą nabyła lub jej wartość w pieniądzu. Zwrot ten trafia do masy upadłości.

Dzięki tej możliwości, która jest tylko jedną z wielu w prawie upadłościowym, interesy wierzycieli zostały bardzo dobrze zabezpieczone. W ten sposób wzbogaca się masę upadłości i poszerza ich zaspokojenie. Warto zatem, drogi dłużniku, uważać. Zanim sprzedasz lub podarujesz komuś coś cennego, a masz już spore zadłużenie, skonsultuj to działanie z prawnikiem. 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sokolnicki w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: