Rafał Rojek

radca prawny

Wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doradza w zakresie prawa i postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w obronie dłużników przed wierzycielami oraz niecelową egzekucją komorniczą.
[Więcej >>>]

Przedawnienie zapłaty podatku z deklaracji PIT

Mirosław Uziembło17 maja 20184 komentarze

Jak co roku 30 kwietnia minął termin na złożenie deklaracji PIT-37 za rok poprzedni. Każdy rozliczając swój PIT liczy, że dostanie zwrot, a w najgorszym przypadku wyjdzie na przysłowiowe “zero”. Co jeśli tak się nie stanie i niestety mimo kilkukrotnego sprawdzania wszystkich rubryk pojawia się kwota podatku, który musimy zapłacić? Niestety w takim wypadku należy ów podatek uiścić, a można to zrobić m. in. bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego. Jednakże podatek ten jak każde zobowiązanie ulega przedawnieniu. O tym na jakich zasadach następuje przedawnienie zapłaty podatku z deklaracji PIT przeczytasz w niniejszym poście.

Odpowiedzialność za zapłatę zaległości podatkowej wynikającej z rozliczenia rocznego PIT ponosi Podatnik.

Przedawnienie zapłaty podatku z deklaracji PIT następuje z upływem 5 lat. Jednakże okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że nieuregulowane zobowiązanie wynikajace z deklaracji rocznej PIT za rok 2017 ulegnie przedawnieniu z końcem roku 2023.

Oczywiście podobnie jak przy innych zobowiązań, tak tutaj może dojść do zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia.

Z przerwaniem biegu przedawnienia w odniesieniu do zobowiązań podatkowych mamy do czynienia m. in. gdy zobowiązany ogłosi upadłość, w przypadku zastosowania wobec podatnika środka egzekucyjnego, o którym został on powiadomiony.

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że termin ten zaczyna biec na nowo. W tym przypadku obliczamy go już od momentu końca przerwy.

Zawieszenie biegu przedawnienia oznacza, że w określonych przypadkach bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. W tej sytuacji w odróżnieniu do przerwania biegu przedawnienia, po ustaniu przyczyny zawieszenia bieg terminu przedawnienia jest kontynuowany. Zgodnie z art. 70 § 2 Ordynacji Podatkowej zawieszenie powstaje i trwa:

1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;

2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

Wszystkie przypadki, w których przedawnienie zapłaty podatku z deklaracji PIT zostaje zawieszone możecie przeczytać tutaj.

Warto również pamietać o tym, że przedawnieniu nie ulegają zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Tutaj dowiesz się czy zobowiązania podatkowe ulegają umorzeniu przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

wioletta Maj 20, 2018 o 01:14

czy można zrobić sprawę mam zajętą hipotekę przez urząd skarbowy podatki przedawnione są już od 13 lat

Odpowiedz

Mirosław Uziembło Maj 21, 2018 o 15:02

Wioletto opisz nam szerzej swoją sytuację na e-mail, a wtedy będzie nam łatwiej udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi 🙂
pozdrawiam!

Odpowiedz

wioletta Maj 21, 2018 o 23:59

w roku 2005 zamknęłam firmę po tej firmie zostały nie zapłacone należności w kwocie około 7000 kwota główna zostały zabezpieczone hipoteką na mojej działce teraz to jest już 13 lat innym długi się przedawniają po 5 latach a my hipoteczni nie mamy na to szansy i chciałam się spytać czy istnieje jakieś wyjście dla hipotecznych z poważaniem Wioletta

Odpowiedz

Mirosław Uziembło Maj 22, 2018 o 15:23

Wioletto, przeszukałem dość intesywnie artykuły prawnicze i orzeczenia, myślę że ten artykuł może Ci pomóc
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sad-najwyzszy-stwierdzil-niekonstytucyjnosc-przepisu-bo-tk-w-kryzysie
pozdrawiam!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: