Rafał Rojek

radca prawny

Wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doradza w zakresie prawa i postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w obronie dłużników przed wierzycielami oraz niecelową egzekucją komorniczą.
[Więcej >>>]

Skarga na czynności komornika od 2019 roku

Mirosław Uziembło19 września 2018Komentarze (1)

Rosnącym zainteresowaniem ze strony czytelników bloga cieszy się skarga na czynności komornika. Instytucja, która od początku przyszłego roku przeżyje delikatne odświeżenie. Najpierw jednak pozwól, że przypomnę Ci podstawowe reguły związane z tytułową skargą.

Komu i na co przysługuje skarga na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika może złożyć dłużnik, wierzyciel, a także inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Podsumowując skarga przysługuje każdemu kto “odczuł” na sobie działania komornika związane z jego działalnością w danej sprawie.

Do kogo złożyć skargę?

Co do zasady, skargę rozpatruje Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby kancelarii danego komornika. Jednakże samą skargę wnosi się do komornika, który w terminie 3 dni ma obowiązek sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazać je wraz z aktami sprawy i skargą do Sądu. Istnieje szansa, że komornik uderzy się w pierś i przyzna rację po zapoznaniu się ze złożoną skargą, w takim wypadku zawiadamia on o tym skarżącego i zainteresowanych.

Jak powinna wyglądać skarga na czynności komornika?

Dotychczas skarga nie miała określonego wzoru. Miała jedynie spełniać wymagania pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Od nowego roku zostanie wprowadzony formularz urzędowy ułatwiający złożenie skargi na czynności komornika. Co więcej komornik będzie doręczał formularz skargi przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnikowi oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią

Koszt złożenia skargi.

Aktualnie skarga na czynności komornika podlegała opłacie w wysokości 100zł. Od 2019 roku opłata ta zostanie pomniejszona o połowę i będzie wynosić 50 zł. Jest to ukłon w stronę poszkodowanych i ma skłonić zarówno dłużników, jak i wierzycieli do częstszego sięgania po ten środek.

Termin na złożenie skargi.

Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu w terminie 7 dniu liczonym od dnia:

  • dokonania danej czynności przez komornika, jeżeli strona powzięła informację o dokonanej czynności,
  • zawiadomienia osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone,
  • od momentu, w którym strona dowiedziała się o danej czynności
  • w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika – termin liczy się od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.
Obciążenie kosztami postępowania

Nowością wprowadzoną w 2019 roku przez ustawę o komornikach sądowych będzie możliwość obciążenia komornika kosztami postępowania.

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

A tutaj zobaczysz jak wygląda korzystne postanowienie na skutek złożenia skargi:

Skarga na czynności komornika w przedmiocie kosztów egzekucji – rozstrzygnięcie korzystne dla dłużnika

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Dawid Październik 9, 2018 o 19:23

To kpina, że trzeba zapłacić, aby złożyć skargę na czynności komornika – przecież to tak jakby ponosić opłatę za zgłoszenie, że policjant w danej sytuacji przekroczył swoje uprawnienia.
Komornicy w ogóle cieszą się złą sławą z powodu niechlubnych czynów pojedynczych osób w branży (których niestety wcale tak mało nie jest), ostatnio oglądałem garść statystyk na temat pracy komornika w Polsce, o tu: https://www.youtube.com/watch?v=LT4OCwvxJdI
Polecam obejrzeć, bo niektóre fakty są interesujące.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: