Słów kilka o wyjątkach od zasad oddalania wniosku o upadłość konsumencką

W sprawach związanych z upadłością konsumencką zapraszamy do kontaktu na e-mail: kontakt@twojalatarnia.pl oraz na strony: www.prawnikdlakonsumenta.pl oraz www.twojalatarnia.pl

 

Prawo opiera się na zasadach. Jednak już będąc studentką prawa dowiedziałam się, że praktycznie od każdej zasady istnieją wyjątki (które notabene na potrzeby egzaminu należy doskonale opanować:).

Nie inaczej jest przy oddalaniu przez sąd wniosku o upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka nie jest wbrew pozorom “dla każdego”. Istnieją pewne ograniczenia, które limitują dostęp do tej instytucji. O tych powodach oddalenia wniosku (np. dokonanie w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli lub podanie we wniosku danych niezgodnych z prawdą lub niezupełnych), pisałam już kiedyś na blogu. Natomiast dzisiaj nie o powodach, ale o wyjątku, a mianowicie – tzw. klauzuli rozsądku. Klauzula rozsądku pomoże sądowi podjąć decyzję o uwzględnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nawet, jeśli wniosek dłużnik spełnia przesłanki do jego oddalenia, określone w art. 491(4) Prawa upadłościowego i naprawczego.

Co to jest klauzula rozsądku – jest to pewne zastrzeżenie, umieszczone na końcu każdej z przesłanek oddalenia wniosku:

“chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi”

“chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi”

“chyba że (…) przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi”

Jak widzisz, chodzi o “względy słuszności“, “względy humanitarne” i – dotyczy to tylko przypadku umorzenia zobowiązań w innym postępowaniu – “należytą staranność“. Wszystkie są niestety pojęciami nieostrymi, a więc takimi, które sąd musi zinterpretować każdorazowo na gruncie konkretnego wniosku. Są pewne sytuacje (jak np. kalectwo czy choroba), które będą stanowiły mocny argument na rzecz ogłoszenie upadłości. Oddłużenie wnioskodawcy jest jednak uprawnieniem sądu, a nie jego obowiązkiem. Fakt, że wyjątki od zasady funkcjonują, nie oznacza, że sąd z nich skorzysta.

Pamiętaj tylko o jednym – żaden wyjątek od reguły nie ratuje dłużnika, jeśli doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W tym przypadku nie ma “taryfy ulgowej” i klauzula rozsądku nie obowiązuje.

A w związku z tym, że wpis o wyjątkach, to i zdjęcie będzie wyjątkiem – nie morze i nie jeziora, ale gdyński Sea Towers 🙂

used20140817_131801

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *