Zasada optymalizacji w postępowaniu upadłościowym

W sprawach związanych z upadłością konsumencką zapraszamy do kontaktu na e-mail: kontakt@twojalatarnia.pl oraz na strony: www.prawnikdlakonsumenta.pl oraz www.twojalatarnia.pl

 

Jeśli jesteś ekonomistą albo zajmujesz się finansami, na pewno spotkałeś się już z zasadą optymalizacji. W skrócie – to osiąganie największych zysków, przy jak najmniejszych stratach. Być może zdziwi Cię, że występuje ona również w Prawie upadłościowym i naprawczym – i to jako jedna z naczelnych zasad tego postępowania! W stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej została ona uregulowana w art. 2 ust. 2 ustawy, zgodnie z treścią którego:

“Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu”.

Ten przepis został wprowadzony ustawą nowelizującą Prawo upadłościowe i naprawcze, obowiązującą od 31 grudnia 2014 r.  Gdybym miała napisać jednym zdaniem, czego dotyczy, powiedziałabym – koniec z pierwszeństwem zaspokajania interesów wierzycieli. Dzięki wprowadzeniu art. 2 ust. 2 do ustawy, w postępowaniu prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na pierwszym miejscu stawia się oddłużenie danej osoby fizycznej, zaś zaspokojenie wierzyciela w największej możliwej wysokości następuje niejako “przy okazji” upadłości konsumenckiej. Innymi słowy, stosując zasadę optymalizacji mamy osiągnąć “jak największą korzyść” w postaci oddłużenia dłużnika, przy okazji “minimalizując straty”, czyli spłacając wierzycieli w jak największym stopniu.

Dzisiejsze zdjęcie jest poniekąd wynikiem stosowania zasady optymalizacji – choć nie na gruncie prawa upadłościowego. Będąc w Gdańsku postanowiłam wybrać się nad morze (ale już w mojej ukochanej Gdyni) i maksymalizować korzyści wynikające z wizyty służbowej, wykonując kilka fotek w “tak pięknych okolicznościach przyrody”.

20150210_142743

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. […] niezbędne jest zakończenie likwidacji majątku upadłego. O ile pierwsza część postępowania ma na celu ochronę dłużnika, o tyle plan spłaty prowadzi do jak najwyższego zaspokojenia […]

  2. […] zobowiązań. I jeśli będzie to możliwe, sąd ustali spłatę, bowiem będzie to zgodne z zasadą optymalizacji w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –  najpierw oddłużenie […]

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *