Hybrydalna upadłość konsumencka

W sprawach związanych z upadłością konsumencką zapraszamy do kontaktu na e-mail: kontakt@twojalatarnia.pl oraz na strony: www.prawnikdlakonsumenta.pl oraz www.twojalatarnia.pl

 

Jednym z najbardziej znanych zwierząt-hybryd jest chimera – ze swoją głową lwa, tułowiem kozy i ogonem węża musiała siać niezły postrach. Na szczęście jednak słowo “hybryda” ma wiele znaczeń i niekoniecznie musi oznaczać mitologicznego potwora. Spotkałam się ostatnio z tym określeniem w kontekście upadłości konsumenckiej. Niejasne? Śpieszę z wyjaśnieniami.

Postępowanie upadłościowe wobec przedsiębiorców może być prowadzone w trybie układu lub likwidacji. Choć i postępowanie układowe, i likwidacyjne mają na celu to samo – zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu – różnią się od siebie i to dość zdecydowanie. Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań upadłego, polegającą np. na zmniejszeniu sumy długów czy rozłożeniu ich na raty. Efektem upadłości układowej jest pozostanie przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Jeśli dojdzie do upadłości likwidacyjnej, wówczas następuje wyprzedaż całej masy upadłościowej (wszystkiego, co należy do przedsiębiorcy) i podmiot przestaje istnieć.

Połączenie tych dwóch modeli można zaobserwować właśnie w upadłości konsumenckiej. Model postępowania jest oparty na upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału wydawane będzie postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, równoznaczne z zakończeniem postępowania upadłościowego. Plan spłaty jest instytucją nową, nieco podobną do układu w upadłości układowej przedsiębiorcy. Aby jednak przystąpić do jego sporządzenia, niezbędne jest zakończenie likwidacji majątku upadłego. O ile pierwsza część postępowania ma na celu ochronę dłużnika, o tyle plan spłaty prowadzi do jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli.

Jak wskazują autorzy projektu zmiany ustawy o upadłości konsumenckiej od powyższego “hybrydalnego” schematu będą dwa wyjątki:

W toku postępowania upadły uzyska możliwość złożenia wniosku o zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem zawarcia układu. W razie zawarcia układu plan spłat nie będzie ustalany, a układ będzie podlegał zatwierdzeniu i wykonaniu według odpowiednio stosowanych przepisów o postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Drugim wyjątkiem jest odstąpienie od ustalania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego jednocześnie z zakończeniem postępowania upadłościowego w przypadku oczywistego braku zdolności upadłego do dokonania jakichkolwiek spłat.

Nie taka więc chimera straszna, jak ją malują. Jak widać, “układ” i likwidacja są możliwe do połączenia – oba służą nieco innym celom postępowania, więc w upadłości konsumenckiej raczej się wzajemnie się uzupełniają, niż wykluczają.

20150210_144219

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *