Rafał Rojek

radca prawny

Wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doradza w zakresie prawa i postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w obronie dłużników przed wierzycielami oraz niecelową egzekucją komorniczą.
[Więcej >>>]

Bezpłatna pomoc prawna dla wszystkich

Mirosław Uziembło02 sierpnia 2018Komentarze (0)

Bezpłatna pomoc prawna – w poniedziałek Prezydent podpisał ustawę nowelizującą zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Miesiąc lipiec zostanie zapamiętany nie tylko jako jeden z najgorętszych miesięcy pod względem temperatur, które nas dotknęły. Również w kwestii ustaw możemy śmiało powiedzieć, że miesiąc ten był gorący. Zarówno początek jak i koniec miesiąca minęły po znakiem ustaww określanych jako prokonsumenckie”. 9 lipca weszła w życie ustawa skracająca termin przedawnienia, o czym mogliście przeczytać tutaj:

Od dzisiaj nowe terminy przedawnień!

Na zakończenie miesiąca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą przepisy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Jakie są najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.?

Po pierwsze: komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna?

Dotychczas bezpłatna pomoc prawna przysługiwała:

 • osobom do 26. roku życia,
 • seniorzom powyżej 65. roku,
 • niezamożnym, którzy w roku poprzedzającym udzielenie porady otrzymali świadczenie z pomocy społecznej,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatom,
 • weteranom,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

Jak będzie?

Od 1 stycznia 2019 roku bezpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów profesjonalnej odpłatnej pomocy prawnej. By otrzymać nieodpłatne świadczenie będzie wystarczyło złożyć oświadczenie o takim stanie. Oświadczenia będą przechowywane przez 3 lata.

Po drugie: miejsce udzielania porad.

Dotychczas porady był udzielane w określonych punktach, których adresy były udostępnione do wiadomości publicznej m.in. na rządowej stronie dotyczącej pomocy prawnej.

Jak będzie?

Wprowadzana nowelizacja przewiduje udzielanie porad poza wyznaczonym lokalem. Jest to ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Po trzecie: uściślenie świadczonej pomocy prawnej.

Nowa ustawa rozszerza i jeszcze szczegółowiej określa rodzaje świadczonych usług, które będą obejmowały:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Po czwarte: rozszerzenie “oferty” punktów nieodpłatnej pomoc prawnej.

Od 1 stycznia 2019 roku będzie świadczona nietylko bezpłatna pomoc prawna, ale również będzie możliwość skorzystania z poradnictwa obywatelskiego oraz bezpłatnej mediacji. Co do zasady poradnictwo prawne i poradnictwo obywatelskie będzie miało się uzupełniać i ma umożliwić wydłużenie godzin funkcjonowania punktów tak by były one dostępne przez 8 h dziennie (dotychczas było to ok. 4h).

Nieodpłatna mediacja.

Mediacja jest pozasądowym trybem rozwiązywania sporów. Włączenie tej usługi do katalogu nieodpłatnej pomocy ma skutkować odciążeniem sądów od spraw, które można załatwić poprzez odpowiedni dialog. W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Głównym zamierzeniem tej inicjatywy jest zwiększanie świadomości osób fizycznych o przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmować będzie między innymi porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W mojej głowie rodzą się jednak dwa pytania: czy sam wymóg podpisania oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów płatnej pomocy prawnej uchroni te punkty przed osobami, które będą chciały nadużywać świadczonej pomocy? Moim zdaniem brak odpowiedniej kontroli może doprowadzić do tego, że osoby rzeczywiście potrzebujące i nie mające innych możliwości znowu pozostaną same sobie, bo punkty, w których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna i poradnictwa nie będą w stanie obsłużyć tak dużej ilości chętnych. Drugą kwestią jest rozszerzenie działalności punktów świadczących nieodpłatną pomoc. Wydaje się ono jak najbardziej trafioną decyzją tylko musi również mieć swoje granice. Istotną kwestią jest to by punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną zachowały swój pierwotny sens – a mianowicie żeby ich podstawowym celem była właśnie pomoc prawna tym, którzy jej potrzebują. Wszyscy wolelibyśmy uniknąć sytuacji, w której punkty te będą się zajmowały darmową pomocą od wszystkiego. Bo jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do …

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: