Rafał Rojek

radca prawny

Wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doradza w zakresie prawa i postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w obronie dłużników przed wierzycielami oraz niecelową egzekucją komorniczą.
[Więcej >>>]

Nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia – nic nowego

Mirosław Uziembło24 sierpnia 2018Komentarze (0)

Jak wiecie w życie weszła ustawa wprowadzająca diametralne zmiany w odniesieniu do przedawnienia roszczeń przysługujących przeciw konsumentom. Wspominałem o tym na blogu między innymi w tym wpisie:

Od dzisiaj nowe terminy przedawnień!

Oficjalnie wprowadziły one po stronie Sądu możliwość na nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczenia w wyjątkowych okolicznościach, szerzej o tej instytucji opowiedziałem Wam tutaj, czemu więc piszę, że oficjalnie? Otóż dotychczas również istniała możliwość na obronę wierzyciela przed przedawnieniem.

Kiedy sąd nie uwzględni zarzutu przedawnienia roszczenia

W poprzednim porządku prawnym, brak było wprost określonego umocowania Sądu do nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia, co nie znaczy, że było ono niemożliwe do uzyskania. Mogło do niego dojść na podstawie innych przepisów.

Nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia opierano na art. 5 kc, a mianowicie:

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

W tym miejscu podkreślić trzeba, że podniesienie zarzutu przedawnienia co do zasady nie stanowi nadużycia prawa i to podnoszący zarzut nadużycia prawa przez przeciwnika powinien wykazać, iż zaistniały wyjątkowe okoliczności, które skutki zgłoszenia tego zarzutu niweczyłyby. Nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia z powołaniem na zasady współżycia społecznego może nastąpić jedynie zupełnie wyjątkowo, mając na uwadze zwłaszcza znaczenie instytucji przedawnienia roszczeń majątkowych dla stabilizacji i trwałości stosunków prawnych. Przyjmuje się, że dopuszczenie stosowania art. 5 k.c. jako obrony przeciwko zarzutowi przedawnienia pozostaje uzależnione od wykazania okoliczności, iż opóźnienie w dochodzeniu przedawnionego roszczenia jest spowodowane szczególnymi przesłankami uzasadniającymi to opóźnienie i nie jest ono nadmierne. (Sygn. akt III Ca 1352/17)

Tak więc w gruncie rzeczy nic się nie zmienia, gdyż dotychczas jak i zgodnie z nowymi zasadami największe znaczenie będzie miało zaistnienie wyjątkowych okoliczności, które to powinien wykazać wierzyciel. Bo przecież przedawnienie, co do zasady “powstało” dla ochrony dłużnika.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: