Rafał Rojek

radca prawny

Wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doradza w zakresie prawa i postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w obronie dłużników przed wierzycielami oraz niecelową egzekucją komorniczą.
[Więcej >>>]

Kiedy sąd nie uwzględni zarzutu przedawnienia roszczenia

Mirosław Uziembło27 lutego 2018Komentarze (0)

Tak jak wspomniałem w poprzednim poście, projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzający kilka zmian, o których mogliście przeczytać tutaj, tutaj i jeszcze tutaj. Wprowadził po stronie Sądu możliwość na nieuwzględnienie przedawnienia roszczenia w wyjątkowych okolicznościach.

I tak w projekcie określono następujące przesłanki, które Sąd powinien wziąć pod uwagę:

  • Długość terminu przedawnienia,
  • Długość okresu od upływu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia
  • Charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego,
  • Wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Ponadto projektodawca sugeruje, że Sąd winien będzie wziąć pod uwagę: sytuację osobistą i majątkową stron, wykształcenie, wykonywaną działalność lub zawód, słuszne interesy obu stron, a także wyjątkowość danego przypadku.

O ile większość z kryteriów jest klarownie określona, o tyle dwa ostatnie wprowadzają w pewne zakłopotanie.

Słuszne interesy obu stron.

 

To nic innego jak znane zasady współżycia społecznego. Projektodawca sugerując się wyrokiem SA w Poznaniu (I ACa 499/10, LEX nr 756613) wskazuje, że interesy obu stron powinno się utrzymać w granicach zasługujących na ochronę w odniesieniu do właściwych stosunków między nimi. Dodatkowo w uzasadnieniu projektu, możemy przeczytać iż autorzy projektu sugerują składom orzekającym do odwoływania się do orzecznictwa i poglądów, które ukształtowały się w doktrynie na temat stosowania względów słuszności.

Wartym zaznaczenia jest tutaj fakt, iż regulacja ta będzie przepisem szczególnym względem omawianego w poprzednim poście przedawnienia z mocy prawa. W związku z tym, jak podkreśla projektodawca, jeżeli będą tego wymagały względy słuszności sąd będzie zobowiązany do wzięcia pod uwagę racji moralnych i nieuwzględnienia przedawnienia roszczenia.

Wyjątkowość danego przypadku.

 

Tutaj niestety autorzy projektu nie przybliżyli dokładnie co mieli na myśli. Wprowadzenie przesłanki, która dosłownie brzmi: „Istnienie wyjątkowości (nadzwyczajności, nietypowości) danego przypadku”, zdaje się ma na celu po prostu ograniczenie stosowania regulacji w praktyce. Być może właściwym będzie tutaj odwołanie się do orzecznictwa dotyczącego art. 3571 KC dotyczącego klauzuli rebus sic stantibus i odpowiedniego interpretowania nadzwyczajnych okoliczności.

Jednak by mieć stu procentową pewność będziemy musieli poczekać albo na orzecznictwo doprecyzowanie wyżej przytoczonej przesłanki przez autorów projektu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/przedawnione.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: