Posts in Category

Upadłość konsumencka

Niewielu dłużników zastanawia się nad możliwością ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdy mają tylko jednego wierzyciela. Większość wierzy, że poradzi sobie z długiem, skoro to „tylko” jeden wierzyciel. Co jednak, gdy zalegamy od dłuższego czasu ze spłatą kredytu (niekoniecznie we frankach) lub mamy spore zaległości z tytułu niezapłaconych faktur? Warto wiedzieć, że upadłość konsumencka nie jest skierowana wyłącznie do osób mających wielu wierzycieli. Od 31 grudnia 2014 r. zasada wspólnego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli nie obowiązuje w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy złagodziły bowiem kwestię „ilości”– obecnie wystarczy tylko

Za 30 złotych możesz kupić dzisiaj jedynie ok. 7 franków szwajcarskich. Być może dla niektórych 7 franków to 1/100 comiesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w czasach, gdy frank kosztował około 2 złotych. Musisz jednak wiedzieć, że ta kwota wystarczy , aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek przedsiębiorcy (lub wierzyciela przedsiębiorcy) o ogłoszenie upadłości kosztuje 1000 zł. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do 30 grudnia 2014 r. kosztował 200 zł. Obecny koszt – 30 złotych – jest ponad 6,5 razy mniejszy! To pozytywny aspekt nowelizacji, który jest kolejnym ułatwieniem przy wnioskowaniu o

Jeśli zdarza Ci się zaglądać na tego bloga, to z pewnością wiesz, że od 31.12.2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze związana z upadłością osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oprócz tej ustawy została również znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, a dokładnie dwa przepisy: art. 55 i art. 59. Czego one dotyczą? Wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych (RDN) Krajowego Rejestru Sądowego.  Rejestr dłużników niewypłacalnych jest trzecim, obok rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rodzajem rejestru wchodzącego w skład KRS. Wpisuje się

1 7 8 9 Strona 9 z 9