Kiedy przedsiębiorca ogłasza upadłość konsumencką?

W sprawach związanych z upadłością konsumencką zapraszamy do kontaktu na e-mail: kontakt@twojalatarnia.pl oraz na strony: www.prawnikdlakonsumenta.pl oraz www.twojalatarnia.pl

 

Zgłosił się ostatnio do kancelarii Pan Przedsiębiorca z prośbą o przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. Oczywiście pierwsze nasze zdanie brzmiało: “To niemożliwe!”. Przecież przedsiębiorca nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na szczęście, od słowa do słowa okazało się, że Pan Przedsiębiorca nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, zakończył ją w 2013 r. Innymi słowy: jest Panem Byłym Przedsiębiorcą. Nie bez przyczyny podkreślam do słowo “były”. Tylko bowiem w takim przypadku – a i to pod pewnymi warunkami – może zapewnić możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zdolność upadłościową w zakresie upadłości konsumenckiej Pan Były Przedsiębiorca nabywa dopiero, gdy upłynie rok od dnia jego wykreślenia z właściwego rejestru – chodzi tutaj o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Spójrz na art. 8 ust. 1 Prawa Upadłościowego i Naprawczego:

Można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Przepis ten należy w przypadku Pana Byłego Przedsiębiorcy interpretować a contrario (czyli przeciwnie) – jeśli upłynął rok, od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru, to nie może ona ogłosić upadłości na zasadach ogólnych, ale może ogłosić upadłość konsumencką.

Pamiętaj, że nie chodzi tutaj o faktyczne zakończenie działalności, ale o wykreślenie z rejestru. W CEIDG wygląda to w ten sposób:

ceidg

Akurat podmiot z przykładu w tej chwili jeszcze nie mógłby ogłosić upadłości konsumenckiej. Nie oznacza to jednak, że nie mógłby złożyć wniosku – miarodajny jest bowiem stan z dnia ogłoszenia upadłości.

Pan Były Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru w czerwcu 2013 r. Formalnie więc mógłby złożyć wniosek o upadłość. Czy złoży? Jeśli tak, to zapewne o jego dalszych losach usłyszysz na blogu.

20150210_142729

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *