Emilia Marcinkowska

radca prawny, redaktorka serwisu

Jestem Radcą Prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i prowadzę własną Kancelarię, która specjalizuje się m.in. w prawie upadłościowym, w tym w upadłościach konsumenckich.
[Więcej >>>]

Najważniejszy jest plan (spłaty) !

Emilia Marcinkowska18 marca 2021Komentarze (0)

Najlepszym wstępem do każdych zmian jest plan. Dlatego też w pierwszym po zmianach wpisie opowiem o planie spłaty wierzycieli. Co to jest? Ile może trwać? Czy jest on konieczny? Co by jednak nie napisać o- to jedno jest pewne także w tym postępowaniu. Najważniejszy jest plan (spłaty) !

plan spłaty

Co to jest?

Plan spłaty wierzycieli to ustalony przez syndyka w porozumieniu z sądem harmonogram spłaty długu. Plan spłaty tworzony jest w końcowym etapie postępowania. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje bowiem publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (link do strony w panelu obok). Od dnia publikacji tej informacji wierzyciele dłużnika mają 30 dni na zgłoszenie swojej należności do syndyka. Potem syndyk przystępuje do sprzedaży majątku dłużnika. Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem.

Projekt, który trafia do sądu określa jaką kwotę i w jakich odstępach czasu dłużnik może płacić by przynajmniej w części zaspokoić wierzycieli. Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty kończy postępowanie upadłościowe.

Ile może trwać ?

Odpowiedź brzmi: to zależy.

Długość planu spłaty zależna jest od tego z jakich powodów dłużnik stał się niewypłacalny. Krótko mówiąc, ważna jest historia zadłużenia i przyczyny jego powstania.

Jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny w sposób niezawiniony to plan spłaty wierzycieli powinien trwać do trzech lat. Jeżeli sąd uzna natomiast, że stan ten powstał umyślnie lub wskutek  rażącego niedbalstwa, wówczas dłużnik będzie musiał spłacać swoich wierzycieli nawet przez 7 lat. Po marcowej nowelizacji Prawa Upadłościowego maksymalny okres spłaty wynosi 7 lat.

Czy jest konieczny?

Mimo, że najważniejszy jest plan (spłaty) to odpowiedź brzmi: nie.

Jeżeli w postępowaniu wierzyciele nie dokonali zgłoszeń wierzytelności lub nie występują wierzytelności podlegające z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności, a koszty tego postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa lub inne zobowiązania masy upadłości zostały zaspokojone, sąd, po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności, wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Możliwa jest także sytuacja, w której syndyk zaproponuje sądowi od razu umorzenie wszystkich zobowiązań dłużnika i nie dojdzie do ustalenia planu spłaty. Kolejnym korzystnym  i nowym rozwiązaniem jest tzw. warunkowe zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

O tym, co syndyk i sąd biorą pod uwagę ustalając plan spłat, a także o wyżej wskazanych formach zakończenia postępowania upadłościowego opowiem jednak w kolejnych wpisach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Marcinkowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: