Niewypłacalność dłużnika

niewypłacalność dłużnika

Jak wspominałam w poprzednim wpisie , upadłość konsumencka nie jest łatwą procedurą. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe tylko wtedy, gdy już pierwsze kroki dłużnika będą przebiegały w sposób prawidłowy. Od czego zacząć? Kluczowym wydaje się być zrozumienie czym jest niewypłacalność dłużnika, co do niej prowadzi i kiedy zachodzi. Czy w 2020 roku coś tu się zmienia? 

Zanim niewypłacalność…

Oczywistą przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest istnienie zadłużenia. Konieczne jest zatem ustalenie ilość długów i ich wysokości. W przeciwieństwie do przedsiębiorcy (choć po nowelizacji ustawy z tego roku już nie zawsze w przypadku wszystkich) wystarczającym jest, by osoba fizyczna miała tylko jednego wierzyciela i jeden dług. Warto zwrócić uwagę, aby długi te miały charakter wymagalny, tj. możliwy do dochodzenia przez wierzyciela i nieprzedawnione.

Niewypłacalność

Dłużnik powinien ustalić też czy jest niewypłacalny zgodnie z definicją tego pojęcia, którą znaleźć możemy w ustawie Prawo Upadłościowe. Jak wprost z niej wynika, niewypłacalność to taki stan finansowy, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Konkretniej, utrata zdolności oznacza tu faktyczny brak dostępnej gotówki lub środków na koncie, w wysokości pozwalającej na spłatę zadłużenia. Stan tan wystąpi także wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, który mógłby spieniężyć by uregulować swoje długi. Dłużnik nie tylko zatem obecnie nie płaci swoich długów, ale też istnieje duża szansa, że nie będzie tego czynił w przyszłości. Nie stanowi podstawy do stwierdzenia niewypłacalności bowiem przejściowy brak płynności finansowej. Na przykład, jeżeli dłużnik posiada majątek o wartości pozwalającej na pokrycie jego zobowiązań w przyszłości – trudno będzie wykazać tę podstawową przesłankę.

Nie zawsze jednak o utracie płynności finansowej można mówić tylko z powodu braku pieniędzy. W orzeczeniach sądów pojawiają się także poglądy, że o stanie tym można mówić także z innych przyczyn. Okoliczności te są badane przez sąd w każdej indywidualnej sprawie.

Jak długo niewypłacalność dłużnika  musi trwać?

Na podstawie zapisów ustawy przyjmuje się, że niewypłacalność dłużnika powstaje wtedy, gdy opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące. Okres ten został wskazany jedynie pomocniczo. Ustawodawca posłużył się tu domniemaniem. Stan ten może powstać zarówno przed, jak i po tym okresie. Niewątpliwie jednak ustawodawca przesądził o tym, że niewypłacalność musi mieć charakter stały i definitywny. Nie może to być stan jedynie przejściowy i krótkotrwały.

Jak rozumie się niewypłacalność dłużnika w 2020 roku? 

Nowelizacja ustawy, która już niebawem wejdzie w życie na szczęście nie zmieniła rozumienia tego pojęcia.  Mimo tego, nadal najważniejszym jest szczegółowe uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości już w tym zakresie. Co jeszcze zawrzeć w takim wniosku? Odpowiedzi szukaj w kolejnych wpisach na blogu.

 

 

 

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *