Rafał Rojek

radca prawny

Wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Doradza w zakresie prawa i postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w obronie dłużników przed wierzycielami oraz niecelową egzekucją komorniczą.
[Więcej >>>]

Już niedługo nowy termin przedawnienia!

Mirosław Uziembło01 czerwca 20189 komentarzy

O tym, że Prezydent podpisał tekst ustawy wprowadzającej zmiany wprowadzające m.in. przedawnienie z mocy prawa i nowy termin przedawnienia pisałem w poprzednim wpisie:

Koniec z dochodzeniem przedawnionych roszczeń!

Jednak przedawnienie z mocy prawa to nie jedyna zmiana jaka zostaje wprowadzona nową ustawą!

Nie mniej istotny jest fakt, że skróceniu ulega termin przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom. Dotychczas podstawowym okresem było 10 lat, ustawodawca skraca ten czas do lat 6.

„Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”;

Co to oznacza dla konsumentów, których zobowiązania powstały przed wejściem w życie ustawy?

Art. 5. 1. Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Najłatwiej będzie wytłumaczyć to na przykładzie:

Jeżeli roszczenie powstało 29 lipca 2010 roku to ulegnie przedawnieniu 29 lipca 2020 roku zgodnie z dotychczasowymi regułami, jednak jeżeli zobowiązanie zaciągnięto 22 marca 2016 roku to nie ulegnie ono przedawnieniu po 10 lat tj. 22 marca 2026, ale już 31 grudnia 2024 roku. (bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.)

Ogólne zasady obliczania terminów znajdziecie tutaj!

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Monika Czerwiec 1, 2018 o 13:39

A jak wygląda kwestia przerwania biegu przedawnienia? Nie umiem znaleźć nic na ten temat?

Odpowiedz

Mirosław Uziembło Czerwiec 1, 2018 o 13:41
Monika Czerwiec 1, 2018 o 13:41

Dziękuję 🙂

Odpowiedz

Mirosław Uziembło Czerwiec 1, 2018 o 13:42

Nie ma za co 🙂
W razie kolejnych pytań służę pomocą!

Odpowiedz

Monika Czerwiec 1, 2018 o 13:50

Czyli ta część przepisów pozostała bez zmian?

Monika Czerwiec 1, 2018 o 13:52

Rozumiem, że kwestia przerwania biegu terminu przedawnienia w nowych przepisach pozostaje bez zmian?

Hodyka Czerwiec 6, 2018 o 09:36

Nie rozumiem Pana wyjaśnienia. Prosze jaśniej:) jezeli bieg terminu przedawnienia 10-letniego rozpoczal sie 1 maja 2010 to znaczy ze po wejsciu w zycie nowelizacji przedawnienie juz nastąpiło czy tak?

Odpowiedz

Mirosław Uziembło Czerwiec 6, 2018 o 12:50

Zgodnie z nowelizacją nowy termin będzie obliczany od momentu wejścia “w życie” nowych przepisów. Oznacza to, że od tego dnia będziemy obliczać 6 lat. Na przykład jeżeli będzie to 20 lipca 2018 roku to od tego dnia będziemy obliczać 6 lat czyli przedawnienie nastąpi w 2024 roku. W tym przypadku jeżeli bieg przedawnienia rozpoczął się 1 maja 2010 roku, przedawnienie nastąpi według starych zasad czyli 1 maja 2020 roku.

Mówiąc jeszcze prościej, ustawodawca tak skonstruował przepisy przejściowe, że nowy 6 letni okres będzie dotyczył roszczeń z lat 2015-2018. W Twoim przypadku ‘bardziej opłaca’ się obliczać przedawnienie zgodnie z poprzednimi regulacjami.

Odpowiedz

Mirosław Uziembło Czerwiec 1, 2018 o 13:53

Dokładnie tak, ta kwestia pozostaje bez zmian:)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: