Już na początku swojej drogi do upadłości każdy Dłużnik wie, że niemalże cały jego majątek będzie tworzył masę upadłości, którą zajmie się Syndyk. Specyficznym składnikiem majątku jest spadek. Jaki wpływ ma nabycie spadku przed ogłoszeniem upadłości? Co się dzieje z dobrami po krewnych uzyskanymi po ogłoszeniu upadłości? Spadek w upadłości. O tym opowiada dzisiejszy wpis.

Czym jest spadek i kiedy go nabywamy?

Myślę, że nie muszę przytaczać szczegółowej legalnej definicji spadku. Każdy z nas doskonale rozumie to pojęcie. Jedynie skrótowo wypada napisać, że są to prawa i obowiązki przechodzące po śmierci z jednej osoby n drugą. Do otwarcia spadku dochodzi zatem z chwilą śmierci spadkodawcy. Wtedy też spadkobiercy nabywają spadek. Ważne także w kontekście prawa upadłościowego jest jednak to, że Spadkobierca powołany do dziedziczenia ma 6 miesięcy na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Jeżeli nie złożymy któregokolwiek z tych oświadczeń lub spóźnimy się z terminem spadek uznaje się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadek a upadłość

Zgodnie z art. 119 Prawa Upadłościowego jeżeli do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości powołany zostaje upadły, spadek wchodzi do masy upadłości. W tym przypadku jednak syndyk działający za dłużnika nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku.  Spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli natomiast otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości i do dnia ogłoszenia nie upłynął termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – spadek staje się częścią masy upadłości. Spadek takie znów uznaje się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że nabywca spadku odpowiada za długi obciążające ten spadek całym swoim majątkiem, zatem tak majątkiem nabytym, jak i majątkiem własnym, odpowiedzialność ta jednak jest ograniczona do wysokości wartości stanu czynnego majątku spadkowego.Co istotne, konsekwencją powyższej regulacji jest to, że oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku  jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli zostało złożone po ogłoszeniu upadłości.

Pamiętać jednak trzeba, że przyjęcie lub odrzucenie spadku przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości, jest skuteczne wobec wierzycieli i masy upadłości. Odrzucenie spadku będzie jednak oceniane przez syndyka w świetle bezskuteczności czynności prawnych upadłego (art. 127 ustawy) oraz czy w ten sposób nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli (art. 1024 kodeksu cywilnego).

Zbycie spadku

W polskim prawie istnieje możliwość rozporządzania całością, częścią lub nawet udziałem spadku. By zabezpieczyć masę upadłości, Ustawodawca również przygotował się na takie zdarzenia. W prawie upadłościowym znalazł bowiem miejsce przepis, zgodnie z którym umowa zbycia całości lub części spadku (udziału) zawarta przez upadłego po ogłoszeniu upadłości jest nieważna.

Spadki w upadłości bywają dość skomplikowane i mogą namieszać w życiu upadłego. Każdy Dłużnik powinien zawsze informować swojego pełnomocnika o nabyciu lub odrzuceniu spadku.

Ogłoszenie techniczne:

Drodzy Czytelnicy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego na blogu, pamiętajcie by zostawić swój numer telefonu lub adres e-mail. Często otrzymuje puste prośby o kontakt i nawet nie wiem kto potrzebuje pomocy 🙁 .

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *