Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z zadłużenia na karcie kredytowej – część druga

Rafał Rojek28 grudnia 20143 komentarze

Z mojego ostatniego wpisu dowiedziałeś się że termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o kartę kredytową wynosi obecnie 3 lata. Wynika to stąd, iż roszczenia te są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank, z którym zawierasz umowę. Wspomniałem jednak, że czasem będziesz mógł powołać się na przedawnienie roszczeń banku już po upływie dwóch lat od dnia ich wymagalności. A to dlatego, że jeszcze niedawno obowiązywały inne regulacje ustawowe, wyłączające ogólne zasady wskazane w art. 118 Kodeksu cywilnego.

Najważniejsze dla Ciebie jest ustalenie kiedy to było.

A więc. Od 12 października 2003 r. w polskim porządku prawnym obowiązywała Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r. Ustawa ta, w art. 6, wprost przewidywała, że roszczenia z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem lat dwóch.

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie nie ma wątpliwości, że umowy o kartę kredytową zaliczają się do umów o elektroniczne instrumenty płatnicze.

Ustawa przestała obowiązywać od dnia 7 października 2013 r. Została uchylona przez inny akt, tj. Ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Jednak fakt, że ww. ustawa z roku 2003 już nie obowiązuje, nie oznacza, że w niektórych przypadkach nie możesz powołać się na jej zapisy. W ustawie uchylającej Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych znalazł się bowiem zapis art. 26 ust. 1 o następującej treści: Do przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (* czyli przed dniem 7.10.2013 r.) i nieprzedawnionych do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oznacza to, że przy badaniu, czy roszczenia wynikające z karty kredytowej są przedawnione, czy też nie, każdorazowo musisz ustalić kiedy umowa o kartę kredytową została zawarta i kiedy powstało roszczenie banku wobec Ciebie. Jeśli ustalisz, że roszczenia te powstały w okresie od 12.10.2003 r. do dnia 6.10.2013 r. to, dla tej konkretnej umowy, będą miały zastosowanie szczególne zasady, wynikające z Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych – tj. dwuletni termin przedawnienia.

Uwierz mi – warto dokładnie przeanalizować, czy w Twoim przypadku też można zastosować Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. Broniąc klientów przed roszczeniami wynikającymi z kart kredytowych wiele razy spotkałem się z tym, że nie tylko banki, ale nawet sędziowie nie mieli pojęcia o możliwości powołania się na zarzut przedawnienia już po upływie dwóch lat. Powołując się na przytoczone wyżej przepisy, możesz więc doprowadzić do oddalenia powództwa banku lub firmy windykacyjnej, która kupiła od niego twój dług, a tym samym wygrać sprawę przed sądem. I tego Ci w tym świątecznym okresie życzę.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

sylwia Luty 13, 2015 o 20:48

Ok…a co jesli sprawa taka trafila juz w rece komornika.???

Odpowiedz

Karolina Rokicka Luty 18, 2015 o 20:59

@sylwia, chodzi o to, czy przed komornikiem można powołać zarzut przedawnienia? W pewnych sytuacjach będzie to możliwe, ale do tego potrzebna byłaby analiza sprawy. Nalezy tez pamiętac, że każda czynność wierzyciela przed sądem lub komornikiem (lub innym organem) przerywa bieg przedawnienia.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: