Zmiany w wysokości opłat egzekucyjnych

Prezydent i Marszałek Senatu otrzymali tekst ustawy o kosztach komorniczych zakładający zmiany w wysokości opłat egzekucyjnych.

Ta zapowiadana od dawna ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących czynności podejmowanych przez komorników. Najważniejszą z punktu widzenia dłużników jest ta, ujednolicająca wysokość stosunkowych opłat. Dotychczas w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych funkcjonowały dwie stawki procentowe 15% i 8%.

Co do zasady komornik pobierał od dłużnika opłatę w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Wyjątkiem od tej reguły była stawka 8%, która obowiązywała gdy egzekucja nastąpiła z:

rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego

Nowe stawki

Omawiana ustawa wprowadza zmiany w wysokości opłat egzekucyjnych w teorii ujednolicając je do poziomu 10%. W teorii gdyż razem z jedną stawką w wysokości 10%, ustawodawca proponuje stawki 5% i 3% w zależności od terminu spłaty zobowiązania.

Otóż dłużnik, który spłaci zobowiązanie w ciagu miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komornik ściągnie od niego opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Przy czym świadczenie to winno być wpłacone na rachunek bankowy lub do rąk komornika. Wpłacenie kwoty egzekwowanego świadczenia do rąk wierzyciela nie uprawnia do 3% stawki opłaty.

5% stawka będzie miała zastosowanie w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela lub na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4 KPC. W takim przypadku komornik pobierze opłatę stosunkową w wyżej wspomnianej wysokości od wierzyciela. Wierzyciel może uniknąć tej opłaty jeśli wykaże, że przyczyną umorzenia jest wcześniej wspomniane uiszczenie świadczenia do rąk wierzyciela. Wtedy to dłużnik będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty egzekucyjnej w wysokości 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

W przypadku wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym opłata stosunkowa będzie wynosić 5% wartości zabezpieczanego świadczenia. Przy czym, jeżeli zabezpieczenie ma polegać na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego, zastosowanie będą miały ogólne zasady (10%, 5% i 3%).

Zapowiadane zmiany w opłatach egzekucyjnych dotkną również przypadku gdy wszczynana egzekucja ma charakter oczywiście niecelowy lub w momencie gdy wierzyciel we wniosku wskaże osobę niebędącą dłużnikiem. Komornik obciąży go opłatą w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.

W ustawie określono również widełki opłat stosunkowych, które nie mogą być niższe niz 150 złotych i wyższe nić 50 000 złotych.

Pytanie pozostaje w jaki sposób będą mieli komornicy określać nowe opłaty w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji. Czy powinni uwzględniać generalną 10% stawkę, czy uprzywilejowane niższe, a może osobno każdą tak aby dłużnik mógł porównać ich wysokości?

Emilia Marcinkowska
Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. Elwira pisze:

  Witam, mam pytanie jeśli chodzi o komornika. Mąż ma z pensji potrącane na rzecz komornika pieniążki. Poprosił o rozpisanie ile na co idzie i nie zgadza nam się kwota wpłacona przez księgową a tym co jest w rozpisce. Różnica 800 zł jest dość spora i moje pytanie brzmi co mamy z tym fantem zrobić? Miałam nadzieję że wszystko będzie się zgadzać a tu niestety niespodzianka.

  • Mirosław Uziembło pisze:

   Pani Elwiro,

   Ciężko mi odpowiedzieć na tak ogólnie opisane pytanie, proszę skontaktować się poprzez e-mail i bardziej szczegółowo opisać tę sytuację.
   Pozdrawiam

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *