Otrzymałeś nakaz zapłaty, a może o jego wydaniu dowiedziałeś się dopiero od komornika? Zastanawiasz się czy dochodzone pozwem roszczenia są przedawnione?

Oczywiście żeby to ustalić musisz wiedzieć po jakim okresie dane roszczenie się przedawnia. Może to być rok, a może i nawet 10 lat. Inny okres będzie dotyczył umowy przewozu, a jeszcze inny dostawy usług TV. Wszystko zależy od konkretnej sprawy. W tym wpisie nie zamierzam rozważać każdego możliwego wariantu. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że najczęściej spotykany w praktyce jest 3-letni termin przedawnienia roszczeń.

Aby prawidłowo obliczyć termin przedawnienia należy przede wszystkim ustalić, kiedy rozpoczyna się bieg tego terminu. Dobrze więc jeśli prowadzisz archiwum wszystkich zapłaconych i niezapłaconych rachunków, faktur, etc.

Ogólna zasada z art. 120 Kodeksu cywilnego odnosi się do dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne. Czym jest ta wymagalność? Najprościej rzecz ujmując,  jest to taki stan, kiedy wierzyciel może skutecznie domagać się realizacji swojego roszczenia – np. przed sądem. Najczęściej jest to następny dzień po upływie terminu jaki miałeś na spełnienie świadczenia.

Przykład: Rachunek za telefon miałeś zapłacić do wczoraj (załóżmy że nie był to dzień ustawowo wolny od pracy). Następnego dnia po tym terminie roszczenie twojego dostawcy usług stanie się wymagalne, a tym samym rozpocznie się bieg terminu przedawnienia.

Zakładając, że wierzyciel zapomni o Twoim długu 🙂 i – przed upływem trzech lat od rozpoczęcia biegu przedawnienia nie wniesie do sądu powództwa o jego zapłatę – jego roszczenie (a Twój dług) się przedawni.

Pamiętaj, że terminy oznaczone w latach kończą się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi tego terminu.

Zwróć też uwagę, że sąd nie uwzględni zarzutu przedawnienia roszczenia z urzędu, a jedynie na Twój wniosek!

Ważą się właśnie losy nowelizacji e-sądu.

Sejm chce, aby w pozwie podawano nr PESEL dłużnika. Ma to zapobiegać egzekwowaniu wyroków wobec osób, które nie są dłużnikami, ale np. nazywają się jak dłużnik. Taką sprawę szeroko opisywała prasa.

Jak potoczą się losy ustawy w Senacie? Szczegóły tutaj
.

Zbliża się Wielkanoc. Na wstępie pragnę więc życzyć wszystkim zdrowych Świąt spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze. Co jednak, gdy świąteczny nastrój został zburzony przez nakaz zapłaty, który otrzymałeś kilka dni temu albo przez komornika, który próbuje wyegzekwować dawno przedawniony dług?

Informacje o sposobie liczenia terminu na zaskarżenie nakazu zapłaty, czy też na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienie sprzeciwu – pojawiały się na tym blogu już wcześniej (chociażby tutaj).

Jeśli jednak okaże się, że ostatni dzień na złożenie pisma do e-sądu lub na dokonanie innej czynności upływa Ci akurat w dni świąteczne – nie panikuj. Spokojnie możesz spędzić te dni z rodziną. Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego termin ten zostanie przedłużony do najbliższego dnia powszedniego.

Pamiętaj tylko, że zasady te nie dotyczą wszystkich świąt, a jedynie tych uznanych przez ustawodawcę za dni wolne od pracy. Obecnie w Polsce za dni wolne od pracy uznaje się wszystkie niedziele oraz 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. W te dni nakaz zapłaty nie powinien Cię niepokoić

Branża windykacyjna stale rośnie. Jej przedstawiciele chwalą sobie rozwój procedur windykacyjnych, a za taką uważają właśnie Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Zauważalny jest wzrost znaczenia wierzytelności w funduszach sekurytyzacyjnych. W ciągu ostatnich 2 lat wartość ich aktywów urosła o 125%. I dlatego spraw w e-sądach będzie przybywać.

Ale pamiętaj, że inwestorzy portfele wierzytelności traktują jak długoterminowe lokaty kapitału. Wierzytelnościami tymi mogą obracać przez wiele lat, nawet przez 10. Nie wykluczone więc, że ostatni nabywca tego portfela, który kupi całość za 1% wartości, kupi wierzytelności już przedawnione.

Pamiętaj, że skutecznie podniesiony zarzut przedawnienia może być jedyną obroną przed nakazem z e-sądu!

1 17 18 19 20 21 23 Strona 19 z 23