W dniu 28 maja Prezydent podpisał ustawę, która może spowodować koniec z dochodzeniem przedawnionych roszczeń m.in. przez firmy windykacyjne! Wspominałem już o tych zmianach gdy były w fazie projektu w marcu tego roku.

Ustawa zwana prokonsumencką w większości wprowadzanych zmian dotyczy biegu terminu przedawnienia.

Dotychczas zgodnie z art. 117 Kodeksu Cywilnego zasadą było, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznaczało to, że po upływie określonego terminu osoba zobowiązana może uchylić się od spełnienia roszczenia powołując się właśnie na zarzut przedawnienia.

Art. 117. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Przytaczana ustawa dodaje w tym miejscu jedno zdanie, które diametralnie zmienia sytuację zadłużonego: Czytaj dalej

Jak co roku 30 kwietnia minął termin na złożenie deklaracji PIT-37 za rok poprzedni. Każdy rozliczając swój PIT liczy, że dostanie zwrot, a w najgorszym przypadku wyjdzie na przysłowiowe “zero”. Co jeśli tak się nie stanie i niestety mimo kilkukrotnego sprawdzania wszystkich rubryk pojawia się kwota podatku, który musimy zapłacić? Niestety w takim wypadku należy ów podatek uiścić, a można to zrobić m. in. bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego. Jednakże podatek ten jak każde zobowiązanie ulega przedawnieniu. O tym na jakich zasadach następuje przedawnienie zapłaty podatku z deklaracji PIT przeczytasz w niniejszym poście.

Odpowiedzialność za zapłatę zaległości podatkowej wynikającej z rozliczenia rocznego PIT ponosi Podatnik.

Przedawnienie zapłaty podatku z deklaracji PIT następuje z upływem Czytaj dalej

W zeszłym tygodniu na naszym drugim blogu pojawił się wpis dotyczący prawdziwej sytuacji, w której działanie dłużniczki zostało najpierw przez Sąd Rejonowy, a następnie przez Sąd Okręgowy zakwalifikowane jako rażące niedbalstwo. Tym samym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został oddalony. Istotnym wydaje się szerokość analizy sytuacji faktycznej osoby zadłużonej, która również miała wpływ na odpowiednią interpretację Jej zachowań. W niniejszym przypadku między innymi Sądy podkreśliły wykonywany przez wnioskującą zawód. Dłużniczka jako sprzedawczyni ma ciągłą styczność z pieniędzmi, ich wartością i obliczeniami, więc nie może bronić się brakiem świadomości co do wysokości opłat itp. W tym konkretnym przypadku Sądy podkreśliły również, że sama dłużniczka w swoich zeznaniach przyznała, że była świadoma swojej niewypłacalności.

Zachęcam do zapoznania się z poniższym postem i z samym uzasadnieniem SO, które wyczeprująco opisuje całą sytuację.

Spirala zadłużenia może uniemożliwić upadłość konsumencką

Duże znaczenie ma również sposób sporządzenia wniosku, a konkretniej mówiąc samo wyczerpujące jego napisanie tak by wyjaśnić i obalić w nim wszelkie przesłanki negatywne, które Sąd może zarzucić. W tym celu warto skontaktować się z pełnomocnikiem w celu sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zmiany dotyczące terminu przedawnienia, o których wspominałem w poście z 13 lutego są coraz bliżej. Ustawa może zostać uchwalona już na jednym z najbliższych posiedzeń sejmu, a co za tym idzie widać reakcję po stronie wierzycieli. Firmy windykacyjne uciekają przed krótszym terminem przedawnienia.
Czytaj dalej

Jak zauważacie, doszło do małego odświeżenia tego bloga 🙂

Wszystko związane jest z założeniem Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, której zadaniem jest pomoc osobom zadłużonym i zagrożonym niewypłacalnością.

Upadłość konsumencka z roku na rok zyskuje na rozgłosie. Dzięki nowelizacji jaką przeszła w 2016 roku, a także nadchodzącym zmianom coraz większy krąg osób ma szansę na oddłużenie i nowy start.

Procedura upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej nasuwa wiele pytań i wątpliwości. Podejmowanie samodzielnych decyzji może odsunąć konsumenta od upragnionej wolności. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do osób zajmujących się tą tematyką na co dzień.

Nasz drugi blog fundacyjny, a mianowicie prawnik dla konsumenta ma na celu przybliżenie tematyki oddłużenia. Znajdziecie tu Państwo najświeższe informacje na temat upadłości konsumenckiej oraz innych sposobów na wyjście ze spirali długów.

Długi nie są problemem nierozwiązywalnym. Uważamy, że z każdej sytuacji jest wyjście. Jeżeli chciałbyś omówić swój problem na spotkaniu w Toruniu, skontaktuj się z nami niezwłocznie po otrzymaniu nakazu zapłaty, albo po dowiedzeniu się o prowadzeniu egzekucji, jeżeli nakaz nie został Ci doręczony. Napisz e-mail albo zadzwoń, jeśli potrzebujesz porady w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Fundacja Pomocy Twoja Latarnia na każdą wiadomość odpowie z przyjemnością!

1 2 3 4 5 19 Strona 3 z 19